Χιλιάδες ασφαλισμένοι στον ιδιωτικό τομέα αναμένεται να βγουν στη σύνταξη φέτος, με την δυνατότητα συνταξιοδότησης και παράλληλα της συνέχισης της απασχόλησης με μόνη επιβάρυνση 10% επί των αποδοχών του μισθωτού, να κάνει το συνδυασμό σύνταξης και απασχόλησης ιδιαίτερα θελκτικό για την ενίσχυση του εισοδήματος τους σε χιλιάδες μισθωτούς ασφαλισμένους στο πρ. ΙΚΑ.

Ποιες είναι οι κατηγορίες των μισθωτών στον ιδιωτικό τομέα που μπορούν εντός του 2024 να συνταξιοδοτηθούν.
Συγκεκριμένα:

1. Στα 62 με 12.000 ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ είτε «νέοι» είτε «παλιοί» (ασφαλισμένοι για πρώτη φορά μετά και πριν την 1/1/1993 αντίστοιχα), είτε άνδρες ή γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη γενική διάταξη που προβλέπει τη συμπλήρωση 12.000 ημερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας.

Οι 12.000 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Έτσι για τη συμπλήρωση των 12.000 ημερών θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρωθεί το ελάχιστο 9.900 ημέρες πραγματικής ασφάλισης και να υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς το μέγιστο 2.100 ημερών πλασματικού χρόνου. Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι πλήρης.

Παράδειγμα

Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε το 2024 συνολικά 10.200 ημέρες και έχει γεννηθεί τον 6/1962. Συμπληρώνει επομένως το όριο ηλικίας των 62 τον Ιούνιο και με εξαγορά πλασματικού χρόνου 6 ετών (1.800 ημερών ασφάλισης) θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024.

2. Στα 67 με 4.500 ένσημα

Η δεύτερη γενική διάταξη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης και του 67ου έτους της ηλικίας. Η λεπτομέρεια στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι για τους άνδρες ασφαλισμένους οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν μόνο με τον πραγματικό χρόνο εργασίας.

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και την εξαγορά πλασματικών ετών. Έτσι για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης για τις γυναίκες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρωθεί το ελάχιστο 3.600 ημέρες πραγματικής ασφάλισης και να υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς των υπολοίπων ημερών με πλασματικό χρόνο. Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι πλήρης.

Παραδείγματα

Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε το 2024 συνολικά 6.000 ημέρες και έχει γεννηθεί τον 6/1957. Συμπληρώνει επομένως το όριο ηλικίας των 7 τον Ιούνιο και θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024.
Μισθωτή ασφαλισμένη του ΙΚΑ συμπλήρωσε το 2024 συνολικά 4.000 ημέρες ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 6/1957. Συμπληρώνει επομένως το όριο ηλικίας των 67 τον Ιούνιο και με εξαγορά πλασματικού χρόνου 500 ημερών ασφάλισης θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024.

3. Σύνταξη με βαρέα και 10.500 ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άνδρες ή γυναίκες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 10.500 ημερών ασφάλισης, έκ των οποίων 7.500 ημέρες στα βαρέα και του 62ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη ή του 60ου για μειωμένη.

Οι 10.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα οι 7.500 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι πλήρης εάν η αίτηση γίνει στην ηλικία των 62 ετών.

Η σύνταξη στην περίπτωση της αίτησης στα 60 είναι μειωμένη. Η μείωση στην επιλογή της μειωμένης στα 60 είναι 51,27€ σε σύγκριση με την αντίστοιχη πλήρη.

Παράδειγμα

Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 7.500 στα βαρέα τον 2/2024 ενώ έχει γεννηθεί τον 6/1964. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 60 ετών με μειωμένη σύνταξη ενώ πλήρη θα μπορεί να λάβει σε ηλικία 62 ετών το 2026.

4. Άνδρες με βαρέα και 4.500 ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ άνδρες μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων και του 62ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα οι 3.600 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Παράδειγμα

Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα βαρέα το 2022 ενώ έχει γεννηθεί τον 2/1962. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 62 ετών με πλήρη σύνταξη.

5. Γυναίκες με βαρέα και 4.500 ένσημα

Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των βαρέων και ανθυγιεινών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των βαρέων.

Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα οι 3.600 ημέρες στα βαρέα μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες η δυνατότητα εξόδου δίνεται με βάση το έτος θεμελίωσης :

Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 55.
Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 56.
Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 57.
Οι γυναίκες που συμπλήρωσαν 4.500 ημέρες συνολικά και 3.600 ημέρες στα βαρέα από την 1/1/2013 κι έπειτα, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν από τα 62.

Παράδειγμα

Μισθωτή του πρ. ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα βαρέα το 2010 ενώ έχει γεννηθεί τον 6/1969. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 55 ετών.
Η σύνταξη στην περίπτωση εξόδου στα 62 με το καθεστώς των βαρέων είναι πλήρης.

**Στις περιπτώσεις των βαρέων χρειάζεται προσοχή από τους ασφαλισμένους καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 1.000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.

6. Σύνταξη με οικοδομικά ένσημα

Οι ασφαλισμένοι στο πρ. ΙΚΑ μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη των οικοδομικών που προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης συνολικά εκ των οποίων 3.600 ημέρες ασφάλισης στο καθεστώς των οικοδομικών και του 60ου έτους της ηλικίας για πλήρη σύνταξη.

Οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης. Αντίθετα οι 3.600 ημέρες στα οικοδομικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο με πραγματικό χρόνο ασφάλισης.

Παράδειγμα

Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε τις 4.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά και 3.600 στα οικοδομικά το 2024 ενώ έχει γεννηθεί τον 6/1964. Θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 σε ηλικία 60 ετών με πλήρη σύνταξη.
Η σύνταξη στην περίπτωση εξόδου στα 60 με το καθεστώς των οικοδομικών είναι πλήρης.

**Στις περιπτώσεις των οικοδομικών χρειάζεται προσοχή από τους ασφαλισμένους καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 1.000 βαρέα ένσημα τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη. Αν ο ασφαλισμένος έχει άνω των 4.500 οικοδομικών τότε απαιτούνται 500 βαρέα ένσημα τα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.

7. Πλήρης σύνταξη ως μητέρα ανηλίκου

Οι γυναίκες ασφαλισμένες στο ΙΚΑ καθώς και οι χήροι πατέρες ανηλίκων τέκνων μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με τη διάταξη που προβλέπει τη συμπλήρωση 5.500 ημερών ασφάλισης συνολικά και την ταυτόχρονη ύπαρξη ανηλίκου τέκνου. Οι 5.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και πλασματικό χρόνο ασφάλισης.

Για τις εν λόγω μητέρες ασφαλισμένες η δυνατότητα εξόδου δίνεται με βάση το έτος θεμελίωσης :

Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και έχουν γεννηθεί έως την 31/12/1966.
Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και έχουν γεννηθεί έως την 31/12/1965.
Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης και ανήλικο τέκνο και έχουν γεννηθεί έως την 31/12/1963.
Το όριο ηλικίας για τις εν λόγω κατηγορίες ασφαλισμένων ρυθμίζεται με βάση τις σχετικές διατάξεις του ν. 4336/2015.

8. Πρόωρη / μειωμένη σύνταξη

Η γενική διάταξη που μπορούν να χρησιμοποιήσουν όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ για την έξοδο με πρόωρη μειωμένη σύνταξη προβλέπει τη συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης και του 62ου έτους της ηλικίας. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για τους άνδρες ασφαλισμένους οι 4.500 ημέρες ασφάλισης μπορούν να συμπληρωθούν μόνο με τον πραγματικό χρόνο εργασίας.

Για τις γυναίκες ασφαλισμένες μπορούν να συμπληρωθούν με τον πραγματικό χρόνο εργασίας αλλά και την εξαγορά πλασματικών ετών. Έτσι για τη συμπλήρωση των 4.500 ημερών ασφάλισης για τις γυναίκες θα πρέπει οπωσδήποτε να έχουν συμπληρωθεί το ελάχιστο 3.600 ημέρες πραγματικής ασφάλισης και υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς των υπολοίπων ημερών με πλασματικό χρόνο.

Η σύνταξη στην περίπτωση αυτή είναι πρόωρη / μειωμένη. Η μείωση / περικοπή εφαρμόζεται μόνο στην Εθνική Σύνταξη και μπορεί να φτάσει σε ανώτατο ποσοστό το 30% αυτής. Η ανώτατη μείωση επομένως είναι 127,26€.

Στην περίπτωση εξόδου με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη είναι απαραίτητη προϋπόθεση να έχουν συμπληρωθεί 100 ημέρες ασφάλισης κάθε έτος τα τελευταία 5 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη.

Για τους νέους ασφαλισμένους απαιτούνται 750 ημέρες ασφάλισης τα τελευταία 5 χρόνια πριν την αίτηση για σύνταξη.

Παράδειγμα

Μισθωτός του ΙΚΑ συμπλήρωσε το 2024 συνολικά 6.000 ημέρες και έχει γεννηθεί τον 6/1962. Συμπληρώνει επομένως το όριο ηλικίας των 62 τον Ιούνιο και θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη. Θα πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την 5ετία 2020 – 2024.
Μισθωτή ασφαλισμένη του ΙΚΑ συμπλήρωσε το 2024 συνολικά 4.000 ημέρες ασφάλισης και έχει γεννηθεί τον 6/1962. Συμπληρώνει επομένως το όριο ηλικίας των 62 τον Ιούνιο και με εξαγορά πλασματικού χρόνου 500 ημερών ασφάλισης θα μπορεί να συνταξιοδοτηθεί το 2024 με πρόωρη / μειωμένη σύνταξη. Θα πρέπει απαραίτητα να έχει συμπληρώσει 100 ημέρες ασφάλισης ανά έτος την 5ετία 2020 – 2024.

Διαβάστε ακόμη 

Χατζηδάκης στο Reuters: Έως το τέλος του έτους η αποεπένδυση στις τράπεζες

Κινούμαι Ηλεκτρικά 2: Πότε πληρώνονται €4,4 εκατ. σε 1.012 δικαιούχους

Πρόγραμμα 135 εκατ. ευρώ για στήριξη της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ