Δεκατέσσερις κατηγορίες παλαιών, πριν από το 1993 ασφαλισμένων σε ΙΚΑ και Tαμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών, μπορούν να πάρουν σύνταξη με όρια ηλικίας από 56,9 ως 62 ετών, από φέτος και για τα επόμενα έτη, τονίζει σε δημοσίευμά του ο «Ελεύθερος Τύπος».

Οι ασφαλισμένοι από τις εν λόγω κατηγορίες εντάσσονται σε όσους θεμελιώνουν εντός του 2024 ή θα αποκτήσουν ως και το 2026 θεμελιωμένο δικαίωμα και θα μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, ακόμη και αν αυξηθούν μετά το 2027 οι ηλικίες συνταξιοδότησης.

Οι ασφαλισμένοι που κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη (πλήρη ή μειωμένη) από το 2024 ως και το 2026 χωρίς να έχουν αλλαγές στα όρια ηλικίας είναι οι εξής:

-Γυναίκες γεννημένες το 1966, που είχαν συμπληρώσει στο ΙΚΑ ως το 2010 συνολικά 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο και έκλεισαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Με αυτές τις προϋποθέσεις μπορούν να αποχωρήσουν μέσα στο 2024 για πλήρη σύνταξη με το νέο όριο ηλικίας των 61 ετών, εάν δεν έχουν ήδη συνταξιοδοτηθεί με μειωμένη.

-Γυναίκες γεννημένες το 1965 που είχαν συμπληρώσει στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2011 και έκλεισαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017. Με αυτές τις προϋποθέσεις αποχωρούν φέτος με μειωμένη σύνταξη, καθώς πιάνουν το νέο όριο ηλικίας των 58,5 ετών. Πλήρη σύνταξη από την ίδια κατηγορία παίρνουν οι ασφαλισμένες που συμπλήρωσαν το 57ο έτος ως το 2018 και φέτος πιάνουν το νέο όριο ηλικίας, που είναι το 62ο έτος. Οσες συμπληρώνουν το 57ο έτος από το 2019 και μετά, θα πάρουν πλήρη σύνταξη το 2025, που πιάνουν το νέο όριο ηλικίας των 63,3 ετών, ενώ με μειωμένη αποχωρούν οποτεδήποτε.

-Γυναίκες γεννημένες το 1963 που είχαν στο ΙΚΑ 5.500 ημέρες ασφάλισης με ανήλικο τέκνο το 2012 και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Οι μητέρες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται για μειωμένη σύνταξη εντός του 2024 με το νέο όριο ηλικίας, που είναι το 61ο έτος.

-Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι στο ΙΚΑ που συμπληρώνουν 10.500 ημέρες ασφάλισης ως το 2012. Με αυτά τα ένσημα κλειδώνουν την έξοδο για σύνταξη σε ηλικίες κάτω των 62 ετών. Στα 10.500 ένσημα συνυπολογίζεται και η διαδοχική ασφάλιση, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος μπορεί να συμπληρωθεί και με εξαγορά 1.200 ημερών ασφάλισης για το 2011 και 1.500 ημερών ασφάλισης για το 2012.

-Ανδρες και γυναίκες με 10.500 ημέρες ασφάλισης συνολικά, εκ των οποίων 7.500 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα. Συνταξιοδοτούνται το 2024 με όριο ηλικίας 60 ετών για μειωμένη σύνταξη και 62 για πλήρη. Οσοι έχουν συμπληρώσει τον απαιτούμενο χρόνο ως το 2014, αποχωρούν και με μικρότερα όρια ηλικίας.

-Ανδρες και γυναίκες με 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 στο σύνολο συνταξιοδοτούνται το 2024 με όριο ηλικίας 62 ετών για πλήρη σύνταξη.

-Γυναίκες που συμπλήρωσαν το 2010, 2011 και 2012 τις 3.600 ημέρες ασφάλισης στα βαρέα και 4.500 ημέρες στο σύνολο. Οι ασφαλισμένες αυτής της κατηγορίας συνταξιοδοτούνται στα 55, 56 και 57 έτη αντίστοιχα με πλήρη σύνταξη. Από τις 3.600 ημέρες στα βαρέα, οι 1.000 απαιτούνται μέσα στα τελευταία 17 χρόνια πριν από την αίτηση για σύνταξη. Αυτό σημαίνει ότι μια ασφαλισμένη 57 ετών το 2024 με βαρέα στο ΙΚΑ θα πρέπει να συμπληρώνει 1.000 ημέρες με βαρέα ένσημα από το 2008 ως το 2024.

Προσοχή: Οι ίδιες προϋποθέσεις συνταξιοδότησης που ισχύουν για μητέρες με ανήλικο ισχύουν και για χήρους πατέρες ασφαλισμένους στο ΙΚΑ πριν από το 1993 με τη συνδρομή ανήλικου τέκνου και 5.500 ημερών ασφάλισης ως το 2012.

Σύνταξη μητέρων από 56,9 στα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών

Από τα Ταμεία ΔΕΚΟ-τραπεζών αίτηση συνταξιοδότησης μέσα στο 2024 μπορούν να υποβάλουν 7 κατηγορίες, που είναι οι εξής:

-Ανδρες και γυναίκες ασφαλισμένοι πριν από το 1982 σε όλα τα Ειδικά Ταμεία (ΔΕΚΟ, τραπεζών και Τύπου) που συμπλήρωσαν 35ετία ως και το 2021. Με αυτή την προϋπόθεση αποχωρούν με όριο ηλικίας 61,6 ετών. Αν η 35ετία για τους άνδρες συμπληρωθεί νωρίτερα (π.χ. το 2018) με χρήση πλασματικού χρόνου από στρατιωτική θητεία, το όριο ηλικίας για σύνταξη κατεβαίνει στα 60.

-Μητέρες γεννηθείσες το 1966, που είχαν συμπληρώσει 25ετία το 2010 με ανήλικο τέκνο και συμπληρωμένο το 50ό έτος της ηλικίας τους έως το 2016. Αποχωρούν οποτεδήποτε για πλήρη σύνταξη με όριο ηλικίας 56,9 ετών, που το συμπλήρωσαν μέσα στο 2023.

-Μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2011 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη το 2024 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

-Μητέρες που είχαν το 2012 την απαραίτητη 25ετία με ανήλικο τέκνο και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Αποχωρούν με πλήρη σύνταξη το 2024 με όριο ηλικίας 61 ετών.

-Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2010 την απαραίτητη 20ετία, που ζητούν οι καταστατικές διατάξεις των Ταμείων τους, μπορούν να αποχωρήσουν εντός του 2024 χωρίς όριο ηλικίας.

-Τρίτεκνες μητέρες που είχαν το 2011 την απαραίτητη 20ετία και συμπλήρωσαν το 52ο έτος της ηλικίας τους έως το 2017. Αποχωρούν το 2024 με όριο ηλικίας 58,5 ετών.

-Τρίτεκνες μητέρες που είχαν συμπληρώσει το 2012 την απαραίτητη 20ετία ακόμη και με εξαγορά πλασματικών ετών και συμπλήρωσαν το 55ο έτος της ηλικίας τους έως το 2018. Αποχωρούν το 2024 με όριο ηλικίας 61 ετών.

Τα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Την απάντηση στο ερώτημα αυτό την έδωσε με πρόσφατες δηλώσεις του ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, λέγοντας τα εξής: «Τα όρια συνταξιοδότησης μέχρι το 2027 θα παραμείνουν αμετάβλητα και θα εξεταστούν εκ νέου στα τέλη του 2026 με κριτήριο την πορεία του δημογραφικού, όπως ορίζει η νομοθεσία που συνδέει τα όρια συνταξιοδότησης με το προσδόκιμο επιβίωσης στην ηλικία των 65 ετών με βάση τις προβλέψεις τις οποίες μας δίνει η ΕΛ.ΣΤΑΤ.». Παράλληλα εκτίμησε ότι «μέσα σε μια τριετία δεν καταγράφονται δραματικές αλλαγές», θέλοντας προφανώς να καθησυχάσει τους ασφαλισμένους που θα θεμελιώσουν δικαίωμα για σύνταξη από το 2027 και μετά ότι δεν κινδυνεύουν από μεγάλες ανατροπές.

Κερδισμένοι

Οι ασφαλισμένοι με θεμελιωμένο δικαίωμα, δηλαδή με συμπληρωμένο όριο ηλικίας και τον απαιτούμενο χρόνο ασφάλισης ως το 2026, δεν θα επηρεαστούν από αλλαγές στα όρια ηλικίας, καθώς έχουν δικαίωμα να αποχωρήσουν οποτεδήποτε. Για παράδειγμα, ένας ασφαλισμένος που συμπληρώνει τα 62 με 40ετία το 2026 δεν θα επηρεαστεί.

Χαμένοι

Οι ασφαλισμένοι που θα συμπληρώσουν την ηλικία συνταξιοδότησης ή το χρόνο ασφάλισης μετά το 2027 πιθανώς θα επηρεαστούν από τις αλλαγές στα όρια ηλικίας. Για παράδειγμα, ασφαλισμένος που συμπληρώνει τα 62 μετά το 2027 πιθανώς να επιβαρυνθεί με 6 μήνες και να βγει στα 62,6.

Διαβάστε ακόμη:

Ποσειδώνια 2024: Ανοίγει σήμερα 3/6 τις πύλες της η Διεθνής Ναυτιλιακή Έκθεση (pic)

Το πόθεν έσχες… ετοιμάστηκε στη Λαγουδέρα, ο Ιβάν ρυθμίζει (από το Ροστόφ), τα σκουπίδια είναι χρυσός (και ο Μυτιλ το ξέρει), πώς θάφτηκε ένα τσεκούρι του πολέμου… 

Ρεύμα: Πονοκέφαλος τιμολογίων ξανά στο ρεύμα – Γιατί επιστρέφει η αβεβαιότητα

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ