Αθόρυβα αλλά μεθοδικά η Οινοποιία – Ποτοποιία Αιγίου ή κατα κόσμον Cavino έχει καταφέρει σήμερα να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη οινοποιητική βιομηχανική εταιρεία της χώρας από άποψη οικονομικών μεγεθών. Έχοντας ξεπεράσει ήδη την Ελληνικά Κελάρια – Κουρτάκη απ’ το 2021 η εταιρεία, που δημιούργησαν το 1958 οι Κωνσταντίνος Αναστασίου και ο Ιωάννης Δούσκας, κατάφερε για πρώτη φορά κατά την περυσινή χρήση να ξεπεράσει τα 30 εκατ. ευρώ με το 66% των εσόδων να προέρχεται απ’ τις εξαγωγές σε 50+ χώρες!

Το ίδιο αθόρυβα ηνεταιρεία, που βρίσκεται βρίσκεται εδώ και χρόνια υπό τη διοίκησης της δεύτερης γενιάς των ιδρυτικών οικογενειών με τον κ. Γιάννη Αναστασίου (αριστ. στη φωτ.) στη θέση του διευθύνοντος συμβούλου και τον κ. Θεόδωρο Αναστασίου (δεξ. στη φωτ.) στη θέση του Προέδρου, προχώρησε σε ένα ντιλ που αφορά μία απ’ τις εμβληματικές ποτοποιίες – οινοποιίες της Β. Ελλάδας, της «Μπαμπατζίμ» ή κατά το πλήρες «Ανέστης Μπαμπατζιμόπουλος ΟΕ». Μία εξαγορά με την οποία αφενός ενισχύεται το χαρτοφυλάκιο της ίδιας της Cavino αλλά και από την άλλη δίδεται μία διέξοδος για την γνωστή εταιρεία της Μακεδονίας που μετά το θάνατο του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου προσπαθούσε να ξαναβρει το βηματισμό της υπό τη διοίκηση του μοναχογιου του, Χρήστου Μπαμπατζινόπουλου. Μία εξαιρετικά δύσκολη προσαρμογή που έως τώρα συνοδεύτηκε από οικονομικές δυσκολίες, αλλά και από εντάσεις μεταξύ του κληρονόμου και των συνεταίρων, της οικογένειας Βαβάτση που εδώ και πολλά χρόνια κατείχαν το 47% της ποτοποιίας.

Καθότι Cavino και Μπαμπατζίμ ήταν γνώριμες απ’ την μεταξύ τους συνεργασία αναφορικά με τη διανομή των προϊόντων της δεύτερης απ’ την πρώτη, οι αδερφοί Γιάννης και Θεόδωρος Αναστασίου, βασικοί μέτοχοι της Cavino, αποφάσισαν να καταθέσουν μία πρόταση που αφενός έδινε λύση εξόδου στους Δημήτρη και Χρήστο Βαβάτση που ήλεγχαν 23,5% έκαστος. Αφετέρου έπαιρνε τον διοικητικό έλεγχο απ’ τον κ. Χρήστο Μπαμπατζινόπουλο, που όμως καταστατικά, όπως καταγράφεται στην δήλωση αλλαγής της εταιρείας από ΟΕ σε ΑΕ και στο νέο καταστατικό, θα έχει πάντα λόγο στις σοβαρές αποφάσεις για το μέλλον της εταιρείας.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας η «Ελληνικό Τσίπουρο», θυγατρική της Cavino, κατέβαλε από 210 χιλ. ευρώ στα δύο αδέρφια Βαβάτση προκειμένου να λάβει το σύνολο των μετοχών τους και στον κ. Χρήστο Μπαμπατζινόπουλο 116.170 ευρώ για το 10%. Ως αποτέλεσμα η μεν «Ελληνικό Τσίπουρο» ελέγχει πλέον το 60% των μετοχών της Μπαμπατζίμ, παίρνοντας παράλληλα και τη διοίκηση, και το 40% μένει στον κ. Χρήστο Μπαμπατζινόπουλο.

Ο μοναχογιος και κληρονόμος του Ανέστη Μπαμπατζιμόπουλου, κ. Χρήστος Μπαμπατζιμόπουλος

Σύμφωνα με την έκθεση εξακρίβωσης της αξίας της Μπαμπατζίμ με ημερομηνία μετασχηματισμού σε ΑΕ την 31η Δεκεμβρίου 2022, το εταιρικό της κεφάλαιο ανέρχεται σε 2.201 ευρώ (1320,6 η συνεισφορά της Ελληνικό Τσίπουρο και 880,4 ευρώ ο κ. Μπαμπατζινόπουλος). Ως ΑΕ δηλώνεται ότι το μετοχικό κεφάλαιο θα είναι 25 χιλ. ευρώ ως εκ τούτου οι δύο μέτοχοι θα πρέπει να ενεργήσουν ανάλογα. Κατά τα λοιπά το Ενεργητικό της εταιρείας είναι 1,65 εκατ. ευρώ, οι υποχρεώσεις 1,05 εκατ. ευρώ και η καθαρή θέση εκτιμήθηκε στα 607,8 χιλ. ευρώ.

Νέα υψηλά

Την ίδια ώρα πάντως η Cavino συνεχίζει την αναπτυξιακή της πορεία βασιζόμενη σε μεγάλο βαθμό στην εξωστρέφεια που είχε τεθεί ήδη απ’ την ίδρυση της ως βασικός πυλώνας. Τα αποτελέσματα της χρήσης του 2022 που ανήρτησε η εταιρεία στο ΓΕΜΗ δείχνουν πως ο κύκλος εργασιών του Ομίλου (Cavino, Μέγα Σπήλαιο ΙΚΕ, Ελληνικό Τσίπουρο, Μπαμπατζίμ) έπιασε νέα υψηλά, ξεπερνώντας τα 30 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον πως η μητρική Cavino ενοποιεί με τη μέθοδο της ολικής ενοποίησης από την 5η Ιουλίου 2022 την «Μπαμπατζίμ».

Συγκεκριμένα ο κύκλος εργασιών έφθασε τα 30,83 εκατ. ευρώ, από 25,94 εκατ. ευρώ το 2021, πραγματοποιώντας αύξηση 12%. Από τον κύκλο εργασιών της περασμένης χρήσης, τα 20,6 εκατ. ευρώ αντιπροσωπεύουν εξαγωγές των προϊόντων σε χώρες κυρίως της ΕΕ, ποσοστό 67% επί του συνόλου. Το υπόλοιπο 33% ήταν από πωλήσεις στην εγχώρια αγορά.

Τα EBITDA του Ομίλου αυξήθηκαν 18% σε σχέση με το 2021 και έφθασαν τα 3,21 εκατ. ευρώ κατά την προηγούμενη χρήση. Επίσης τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 9%, στα 1,65 εκατ. ευρώ, από 1,51 εκατ. ευρώ ένα χρόνο πριν.

Με βάση τις οικονομικές καταστάσεις που δημοσιοποιήθηκαν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων σε επίπεδο ομίλου ήταν 15,39 εατ. ευρώ και της εταιρείας 15,04 εκατ. ευρώ.

Επίσης το σύνολο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων της εταιρείας φθάνει τα 8,2 εκατ. ευρώ και των βραχυπρόθεσμων τα 16,25 εκατ. ευρώ, έναντι 10 εκατ. και 9,66 εκατ. ευρώ αντίστοιχα.

Ο Ορκωτός πάντως έχει μία σημείωση στην έκθεση του που αφορά επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις. Όπως σημειώνει σχετικά: «Στο κονδύλι των χρηματοοικονομικών καταστάσεων «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» περιλαμβάνονται επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις, συνολικού ποσού € 2.357 χιλ. για τις οποίες δεν έχει σχηματιστεί σχετική πρόβλεψη για την κάλυψη ζημιών από τη μη ρευστοποίηση μέρους των απαιτήσεων αυτών. Με βάση τον έλεγχο μας εκτιμούμε ότι η σχηματισθείσα από την εταιρεία πρόβλεψη ποσού € 1.227 χιλ. υπολείπεται κατά € 1.130 χιλ. περίπου, του ποσού που θα έπρεπε να έχει σχηματιστεί. Ο μη σχηματισμός της απαιτούμενης πρόβλεψης συνιστά παρέκκλιση από τις λογιστικές αρχές, που προβλέπονται από τα Δ.Π.Χ.Α, με συνέπεια, η αξία των απαιτήσεων, τα ίδια κεφάλαια και τα αποτελέσματα των προηγουμένων χρήσεων να εμφανίζονται αυξημένα κατά € 1.130 χιλ. περίπου».

Διαβάστε ακόμη

Ποιες κυρώσεις; Σε υψηλά 18 μηνών τα έσοδα της Ρωσίας από πετρέλαιο και φυσικό αέριο (γράφημα)

Βιτάλι Μπορίσοφ: «Τo Elounda Hills είναι το όνειρο και το έργο της ζωής μου»- Εκκίνηση εργασιών με τη μαρίνα (pic)

Περιθώριο για νέες παροχές μισού δισ. ευρώ επιπλέον

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ