Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγους μήνες τα… «ψάρια» της Φόρκυς οδεύουν προς το ηλεκτρονικό σφυρί. Όπως είχε αποκαλύψει τον περασμένο Φεβρουάριο το newmoney, η μονάδα της εταιρείας «Ιχθυοκαλλιέργειες Φόρκυς Α.Ε.» στα Ψαχνά της Εύβοιας είχε προγραμματιστεί να βγει σε πλειστηριασμό, με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα, στις 13 Μαρτίου, αλλά υπήρξε αναστολή.

Πριν λίγες μέρες, ωστόσο, αναρτήθηκε ξανά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, με προγραμματισμό για τις 26 Ιουνίου και με την τιμή πρώτης προσφοράς στα 1.394.000 ευρώ.

Η Forkys και η Σελόντα

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην έκθεση εκτίμησης, εν λόγω μονάδα είναι μισθωμένη στη Σελόντα Α.Ε., που υπήρξε άλλοτε ο ένας βασικός πόλος του κλάδου, μαζί με τη «Νηρέας», ενώ πλέον έχει εξαγοραστεί από τον όμιλο Avramar.

Η Φόρκυς Ιχθυοκαλλιέργειες ανήκει στους «παλιούς παίκτες» της αγοράς καθώς ξεκίνησε στη Χίο (όπου και εδρεύει) το 1998 και μέχρι σήμερα συνεχίζει να δραστηριοποιείται στην παραγωγή λαυρακιού και τσιπούρας.

Τα τελευταία χρόνια έχει επενδύσει και στην παραγωγή άλλων θαλάσσιων μεσογειακών ιχθύων, όπως φαγκρί, κρανιός, συναγρίδα, λυθρίνι και μαγιάτικο. Διαθέτει 5 μονάδες πάχυνσης στη Χίο, συσκευαστήριο και χερσαίες εγκαταστάσεις υποστήριξης, καθώς και τη μονάδα της Εύβοιας. Παρά ταύτα, η Φόρκυς δεν έμεινε ανεπηρέαστη από το «τσουνάμι» της οικονομικής κρίσης που είχε καταλυτικές συνέπειες για τον κλάδο.

Με βάση τα τελευταία οικονομικά στοιχεία για τη χρήση του 2022, η «Φόρκυς Α.Ε.» είχε κύκλο εργασιών 16,25 εκατ. ευρώ, έναντι 15,33 εκατ. ευρώ το 2021 και τελικό καθαρό αποτέλεσμα ζημίες 2,35 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 3,04 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η εταιρεία όμως εμφανίζει σωρευμένες ζημίες 16,5 εκατ. ευρώ, αρνητικά ίδια κεφάλαια και συνολικές υποχρεώσεις ύψους 35,08 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 20,55 εκατ. ευρώ αφορούν βραχυπρόθεσμα τραπεζικά δάνεια.

Η μονάδα στην Εύβοια

Υπό το βάρος των οικονομικών προβλημάτων, η μονάδα της Forkys στην Εύβοια, – το ακίνητο και ο μηχανολογικός εξοπλισμός-, οδεύει προς το σφυρί. Πρόκειται ειδικότερα για γήπεδο μετά των επ’ αυτού βιοτεχνικών εγκαταστάσεων ιχθυογεννητικού σταθμού και σταθμού πάχυνσης ιχθύων, στην θέση «Ιμπραήμ» της κτηματικής περιφέρειας Ψαχνών της Δ.Ε. Μεσσαπίων του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων Εύβοιας.

Η γηπεδική έκταση επί της οποίας έχει αναπτυχθεί η βιομηχανική εγκατάσταση έχει συνολική επιφάνεια 17 στρέμματα, ενώ όπως διαπιστώθηκε, έχει περιφραχτεί μεγαλύτερη έκταση που καταλαμβάνει τμήμα της ζώνης αιγιαλού-παραλίας.

Στην έκταση έχουν ανεγερθεί βιομηχανικές εγκαταστάσεις ιχθυογεννητικού σταθμού και σταθμού πάχυνσης ιχθύων, δυνάμει οικοδομικής άδειας του 1997.

Σύμφωνα με αυτήν τα κτήρια είναι τα εξής:

1. Κτήριο ιχθυογεννητικού σταθμού, εμβαδού 4.182,88τ.μ.
2. Κτήριο Η/Ζ, παραγωγής οξυγόνου, φυσητήρων 88,80τ.μ.
3. Υδατοδεξαμενή 124,25τ.μ.
4. Δεξαμενές γεννητόρων 186,00τ.μ.
5. Δεξαμενές πάχυνσης 507,10τ.μ.

Ακόμη, περιλαμβάνονται χώροι γραφείων, αποδυτήρια, εργαστήρια, μηχανοστάσιο και χώρος γεννητόρων και ιχθυογεννητικών δεξαμενών. Ωστόσο, κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι έχουν πραγματοποιηθεί μεταβολές στα κτήρια και τις εγκαταστάσεις σε σχέση με τα προβλεπόμενα από την οικοδομική άδεια, ενώ υπάρχουν επεκτάσεις και εκτός της γηπεδικής έκτασης.

Στον πλειστηριασμό περιλαμβάνεται ο μηχανολογικός εξοπλισμός, καθώς και όλα τα άλλα πάγια της επιχείρησης.

Το συγκρότημα του ιχθυογεννητικού σταθμού περιλαμβάνει:

  •  Τμήμα παραγωγής γεννητόρων (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή αυγών και πρόγραμμα γενετικής,
  • Τμήμα ζωντανής τροφής (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή φυτοπλαγκτόν (τροφή για τους μικροοργανισμούς Artemia και Rotifer), παραγωγή Artemia, παραγωγή Rotifer και παραγωγή κωπήποδων,
  • Τμήμα επώασης-εκκολαπτήριο (στεγασμένο σε κτήριο) που περιλαμβάνει παραγωγή χειμερινή και παραγωγή καλοκαιρινή λαρβών,
  • Βοηθητικά τμήματα και εγκαταστάσεις όπως εργαστήριο ποιοτικού ελέγχου και δοκιμών, μικροβιολογικό εργαστήριο, θάλαμο συντήρησης και κατάψυξης, αποθήκη ξηράς τροφής εφοδίων, μηχανοστάσιο, υποσταθμό Μ/Σ και Η/Ζ, τμήμα φυσητήρων και αεροσυμπιεστών, λεβητοστάσιο και εναλλάκτες θερμότητας, αντλιοστάσιο αντλίες κυκλοφορητές, φίλτρα, πιεστικό συγκρότημα, γεωτρήσεις, πυροσβεστικό συγκρότημα, κλιματισμό φυτοπλαγκτόν, ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, δίκτυο παροχής νερού, δίκτυο παροχής αέρα και δίκτυο παροχής οξυγόνου, δεξαμενές ψυχρού και θερμού νερού, δεξαμενή πετρελαίου, συγκρότημα πλύσης και απολύμανσης οχημάτων κλπ.

Τι έδειξε η αυτοψία

Κατά την αυτοψία που διενεργήθηκε στις 12 Μαΐου 2023, στους χώρους που βρίσκονταν τα πάγια της επιχείρησης, διαπιστώθηκε ότι πολλά από αυτά που καταγράφονται στο μητρώο παγίων είτε δεν υφίσταντο, είτε βρίσκονταν σε κατάσταση παροπλισμού και ολικής καταστροφής.

Επίσης πολλές από τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις έχουν υποβληθεί σε συντήρηση με την αντικατάσταση επιμέρους τμημάτων ή σε ολοκληρωτικό εκσυγχρονισμό, με αποτέλεσμα να μην αντιστοιχούν πλήρως στα πάγια τα οποία καταγράφονται στο μητρώο παγίων.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης η αγοραία αξία του εξοπλισμού ανέρχεται σε 273.000 ευρώ, ενώ, όπως προαναφέρθηκε, η συνολική τιμή εκκίνησης για το ενιαίο και λειτουργικό οικονομικό σύνολο έχει οριστεί σε 1.394.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

Ο ανασχηματισμός «Κέντρο ή κόμμα», ο Στέφανος… νέος αρχηγός της Κεντροαριστεράς (αλλά για δυο ώρες) και ο αποκαμωμένος Νίκος Α.

Ρεύμα: «Πάρτι» με τα call center στην αγορά ηλεκτρισμού

Αστέρας Βουλιαγμένης: Nέα εταιρεία από την Apollo Investment – Ο σκοπός

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ