Στα χέρια της επόμενης κυβέρνησης μεταφέρεται η οριστικοποίηση της έκπτωσης του ομίλου Καλογρίτσα από το Πάτρα Πύργος μετά την αδυναμία του εργολάβου να προσκομίσει την εγγυητική καλής εκτέλεσης για να υπογράψει τις δύο συμβάσεις από τις οκτώ του έργου, στις οποίες είχε μειοδοτήσει με μεγάλες εκπτώσεις.

Η κοινοπραξία Τοξότης-Ομάδα Κατασκευών, όπως αναμενόταν κατέθεσε τις προηγούμενες μέρες ένσταση κατά της πρόσφατης απόφασης των υπηρεσιών του υπουργείου να κηρύξουν έκπτωτη την εταιρεία από τα δύο έργα.

Με την υποβολή της ένστασης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών αναστέλλονται και οι διαδικασίες έκπτωσης, ωστόσο η υπόθεση μεταφέρεται στο Συμβούλιο Δημοσίων Έργων, το οποίο θα κληθεί να γνωμοδοτήσει στον αρμόδιο υπουργό που θα λάβει και την τελική απόφαση.

Με βάσει τις διαδικασίες που ορίζει ο νόμος, το συμβούλιο θα προσκαλέσει εντός 10 ημερών από την κατάθεση της ένστασης τον κ. Καλογρίτσα σε ειδική συνεδρίαση. Δεδομένων των ασφυκτικών περιθωρίων καθώς η συνεδρίαση του Συμβουλίου γίνεται μία φορά την εβδομάδα, η υπόθεση μεταφέρεται για μετά τις εκλογές.

Αυτό παρέχει και τις αναγκαίες διευκολύνσεις στον υπουργό υποδομών κ. Χρίστο Σπίρτζη αφού η δρομολογημένη καρατόμηση του εργολάβου από το έργο δεν θα φέρει την υπογραφή του αλλά την υπογραφή του νέου υπουργού Υποδομών.

Καθώς ο όμιλος Καλογρίτσα κατέστη αδύνατο να βρει εγγυητική καλής εκτέλεσης μετά και την άρνηση της Τράπεζας Αττικής και του ΤΜΕΔΕ να του χορηγήσουν, θεωρείται πλέον σαφές ότι ο εκείνο που απομένει είναι η οριστικοποίηση της έκπτωσης. Με τον τρόπο αυτό θα καταπέσουν και οι εγγυητικές συμμετοχής στο έργο ύψους 2,1 εκ. ευρώ και το υπουργείο θα μπορέσει να προχωρήσει στην πρόσκληση του  δεύτερου μειοδότη προκειμένου να υπογραφούν  οι συμβάσεις και για τα δύο τελευταία τμήματα του Πάτρα-Πύργος που βάλτωσαν λόγω της αδυναμίας Καλογρίτσα να τα κατασκευάσει.