Για σήμερα, Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου, έχει προγραμματιστεί ένας ιδιαίτερος πλειστηριασμός. Και τούτο καθώς στρέφεται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Την υπόθεση αποκάλυψε το newmoney.gr στις 17 Ιανουαρίου και αφορά 10 οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πολυώροφο κτήριο στην καρδιά της Αθήνας, στην περιοχή του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου. Αυτές οι ιδιοκτησίες περιήλθαν στο Δημόσιο υπό την ιδιότητα του ως μοναδικού εξ αδιαθέτου κληρονόμου του ιδιώτη Σ.Δ.

Όπως προκύπτει από τα μέχρι τώρα δεδομένα, υπήρξε ένα αρχικό ενδιαφέρον το οποίο μένει να αποδειχθεί. Συγκεκριμένα, μέχρι χθες το νωρίς μεσημέρι είχε σχηματιστεί «οριστικοποιημένη λίστα συμμετοχών», που σημαίνει ότι κάποιος ή κάποιοι είχαν δηλώσει ότι θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Στη συνέχεια όμως η κατάσταση άλλαξε εμφανίζοντας τον ως «έτοιμο προς διενέργεια». Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί ότι ενδιαφέρον θα μπορούσε δυνητικά να επιδείξει και  το ίδιο το Δημόσιο καθώς στους τέσσερις ορόφους του ακινήτου στεγάζονται υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πώς «κληρονομήθηκε» από το Δημόσιο

Τώρα πώς έφτασε το Δημόσιο να εμπλακεί με το σφυρί για το ακίνητο; Η απάντηση βρίσκεται στο γεγονός ότι…κληρονόμησε τον ιδιοκτήτη, ο οποίος όμως είχε χρέη όχι μόνο προς τις Εφορίες, αλλά και προς τις τράπεζες.

Έτσι, επισπεύδουσα είναι η Cepal ως διαχειρίστρια των απαιτήσεων της εταιρείας ειδικού σκοπού “Cosmos Securitisation Designated Activity Company”, ειδικής διαδόχου της Alpha Bank και το σφυρί στρέφεται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου «νομίμως εκπροσωπούμενο από τον κ. Υπουργό Οικονομικών, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Καραγεώργη Σερβίας, αρ. 10», υπό την ιδιότητα του Δημοσίου ως μοναδικού εξ αδιαθέτου κληρονόμου του Σ. Δ. του Βασιλείου και της Αικατερίνης, κατοίκου εν ζωή Ψυχικού Αττικής, όπως αυτό βεβαιώνεται δυνάμει της υπ’ αρ. 271/2020 απόφασης του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου, νομίμως μεταγεγραμμένης στα βιβλία μεταγραφών του Υποθηκοφυλακείου Αθηνών την 04/02/2021 στη μερίδα του Ελληνικού Δημοσίου.

Οι συγκεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες είχαν αποκτηθεί από τον αποβιώσαντα Σ.Δ. τον Οκτώβριο του 1989.

Εκτελεστός τίτλος είναι το με αριθ. 14091/2013 πρώτο απόγραφο της με αριθ. 14172/2013 Διαταγής Πληρωμής της Δικαστού του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ το ποσό για το οποίο επιβλήθηκε η κατάσχεση είναι 100.000 ευρώ.

Τι αφορά ο πλειστηριασμός και οι τιμές εκκίνησης

Ο πλειστηριασμός αφορά 10 αυτοτελείς, ανεξάρτητες και διακεκριμένες οριζόντιες ιδιοκτησίες, μιας πολυκατοικίας κτισμένης σε οικόπεδο επιφάνειας 341,52 τ.μ., στην Κτηματική Περιφέρεια της Δημοτικής Ενότητας Αθηναίων, του Δήμου Αθηναίων, της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αθηνών, της Περιφέρειας Αττικής, δίπλα στο Αρχαιολογικό Μουσείο και επί της διασταυρώσεως των οδών Βασιλέως Ηρακλείου, αριθμός 14 και Ρεθύμνου, αριθμός 1.

Συγκεκριμένα:

1) Την οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία Ύψιλον ένα (Υ1) Αποθήκη του 2ου Υπογείου ορόφου, επιφάνειας 32,48 τ.μ. που βγαίνει με τιμή εκκίνησης 5.000 ευρώ.

2) Την οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία Κατάστημα 1 του ισογείου μετά των ανηκόντων σε αυτό παραρτημάτων: α) μιας αποθήκης του 2ου υπογείου, β) μιας αποθήκης του 1ου υπογείου, γ) παταριού του ημιώροφου και δ) αποθήκης του ημιώροφου, συνολικής επιφάνειας 634 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης εδώ είναι 409.000 ευρώ.

3) Την οριζόντια ιδιοκτησία με στοιχεία Κατάστημα 2 του ισογείου μετά αποθήκης του 1ου υπογείου, συνολικής επιφάνειας 83 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 75.000 ευρώ.

4) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας–γραφείου του πρώτου (A΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 266 τ.μ.

5) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας–γραφείου του δευτέρου (Β΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 266 τ.μ.

6) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας–γραφείου του τρίτου (Γ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 266 τ.μ.

7) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας– γραφείου του τετάρτου (Δ΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 266 τ.μ.

8) Το 1/2 εξ αδιαιρέτου μιας οριζόντιας ιδιοκτησίας–γραφείου του πέμπτου (Ε΄) πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 266 τ.μ.

Η τιμή εκκίνησης για κάθε μια από τις παραπάνω ιδιοκτησίες είναι 88.000 ευρώ.

9) Την οριζόντια ιδιοκτησία–γραφείο του έκτου πάνω από το ισόγειο ορόφου, επιφάνειας 180 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 154.000 ευρώ.

10) Την οριζόντια ιδιοκτησία–γραφείο του δώματος της πολυκατοικίας, επιφάνειας 11 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 12.500 ευρώ.

Έτσι, η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς διαμορφώνεται σε 1.095.000 ευρώ.

Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκε ότι στους πρώτο, δεύτερο, τρίτο και τέταρτο ορόφους του κτηρίου στεγάζονται κάποιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού, στα δε καταστήματα του ισογείου και στους υπόλοιπους ορόφους  δεν ασκείται κάποια επαγγελματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με την Έκθεση Εκτίμησης οι εκτιμώμενες οριζόντιες ιδιοκτησίες βρίσκονται σε επαγγελματικό κτήριο (7όροφη οικοδομή επαγγελματικής χρήσεως με δύο υπόγεια και δώμα), στην περιοχή του Αρχαιολογικού Μουσείου στον Δήμο Αθηναίων. Η κεντρική του είσοδος για την πρόσβαση στους ορόφους χωροθετείται επί της οδού Ρεθύμνου. Ως έτος αποπεράτωσης του κτηρίου θεωρείται το έτος 1991. Ακόμη, σημειώνεται ότι το ισόγειο Κατάστημα 2 με είσοδο από την οδό Ρεθύμνου, πρακτικά είναι στεγασμένος χώρος στάθμευσης 2 αυτοκινήτων και στη συνέχεια επικοινωνεί με τον πίσω ακάλυπτο χώρο της κοινόχρηστης αυλής, όπου δύνανται να παρκάρουν επιπλέον 2 αυτοκίνητα.

Χρέη 27 εκατ. ευρώ

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι σε βάρος του αποβιώσαντος Σ.Δ. υπάρχουν δεκάδες προσημειώσεις, υποθήκες και κατασχέσεις υπέρ της Alpha Bank και του Ελληνικού Δημοσίου (Δ.Ο.Υ. Δ΄ Αθηνών, Δ.Ο.Υ. ΙΑ΄ Αθηνών) για ποσά που υπερβαίνουν τα 27 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ακόμη

To δώρο του Ωνάση στον “γάμο του αιώνα” ταξιδεύει στα νησιά Γκαλαπάγκος

Τυχερά παιχνίδια: – Ισχυρή άνοδος σε τζίρους και κέρδη το 2022

Η μία και μοναδική ολοκαίνουργια Bugatti με τον θρυλικό κινητήρα των 1.500 ίππων πουλήθηκε στην πιο ακριβή τιμή της ιστορίας