ελληνικό δημόσιο

Ο αμερικανικός οίκος διαβλέπει ότι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος για τα εγχώρια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μετατοπίζεται στην πορεία των δανείων και επιλέγει ως κορυφαία της επιλογή τον τίτλο της Eurobank έναντι των Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς

Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους