Η οικονομική περιπέτεια στην οποία έχει εμπλακεί τα τελευταία χρόνια ο εκδοτικός όμιλος της οικογένειας Λιβάνη κλιμακώνεται καθώς πλέον, πέραν άλλων περιουσιακών στοιχείων, απειλεί και την ιστορική έδρα της εταιρείας στο κέντρο της Αθήνας.

Πρόκειται για το εμβληματικό ακίνητο στη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Σόλωνος που αποτελεί επί δεκαετίες όχι μόνο την έδρα της επιχείρησης, αλλά και έναν χώρο, ιδιαίτερα κατά το παρελθόν, πολιτικών διεργασιών και πνευματικών αναζητήσεων.

Το ακίνητο έχει προγραμματιστεί να βγει μέσω 6 πλειστηριασμών, με επισπεύδουσα την Τράπεζα Πειραιώς, στις 11 Απριλίου 2024, εκτός εάν μέχρι τότε μεσολαβήσουν κινήσεις για την αναστολή τους, με τη συνολική τιμή εκκίνησης να διαμορφώνεται στα 1.961.770 ευρώ. Οι πλειστηριασμοί στρέφονται κατά της εταιρείας «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνη-Νέα Σύνορα» και η κατάσχεση επιβλήθηκε για ποσό 600.000 ευρώ, πλέον των τόκων και εξόδων εκτελέσεως, που αποτελεί μέρος της συνολικής απαίτησης.

Αυτοί αφορούν κατάστημα με υπόγειο και πατάρι συνολικής επιφάνειας 384,60 τ.μ., αποθήκη με πατάρι συνολικής επιφάνειας 78,50 τ.μ., αποθήκη ημιώροφου 23,10 τ.μ., γραφείο Α’ ορόφου με πατάρι συνολικής επιφάνειας 266,90 τ.μ., γραφείο Β ορόφου με πατάρι συνολικής επιφανείας 222,10 τ.μ., γραφείο συνολικής επιφανείας 154,60 τ.μ., τα οποία βρίσκονται στο κτίριο επί των οδών Σόλωνος 98 και Ιπποκράτους 29.

Σύμφωνα με την έκθεση εκτίμησης, το εν λόγω κτίριο, είναι μια παλαιά κεραμοσκεπής οικοδομή, η οποία αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, δύο επαλλήλους ορόφους και το δώμα, η οποία κτίσθηκε το έτος 1902 σε οικόπεδο, άρτιο και οικοδομήσιμο, εκτάσεως κατά τους τίτλους κτήσεως 264,37 τετραγωνικών μέτρων περίπου και σύμφωνα με νεότερη καταμέτρηση (έτους 1990) 267,30 τ.μ., το οποίο βρίσκεται εντός του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως του Δήμου Αθηναίων, εντός του οικοδομικού τετραγώνου, που περικλείεται από τις οδούς Σόλωνος- Ιπποκράτους – Ναυαρίνου και Μαυρομιχάλη.

Τι περιλαμβάνει το ακίνητο

Ειδικότερα, το ακίνητο περιλαμβάνει:

-Το Κατάστημα το οποίο αποτελείται από α) χώρο υπογείου επιφάνειας 162,70 τ.μ. β) χώρο ισογείου 160,70 τ.μ. με εισόδους από την οδό Σόλωνος και την οδό Ιπποκράτους και προσόψεις προς την οδό Σόλωνος και Ιπποκράτους και από το πατάρι επιφάνειας 61,20 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 568.090 ευρώ.

-Την οριζόντια ιδιοκτησία (αποθήκη) του ισογείου επιφάνειας 78,5 τ.μ. με τιμή εκκίνησης 45.120 ευρώ.

-Την οριζόντια ιδιοκτησία του ορόφου (αποθήκη) επιφάνειας 23,10 τ.μ. και με τιμή εκκίνησης 15.440 ευρώ.

-Διαμέρισμα (γραφεία) του πρώτου ορόφου που αποτελείται από είσοδο χωλλ διάδρομο επικοινωνίας, επτά δωμάτια, λουτρό κουζίνα και W.C. Στην βόρεια πλευρά του διαμερίσματος υπάρχει πατάρι το οποίο αποτελείται από αποθήκη και πλυντήριο. Εχει επιφάνεια διαμερίσματος 186,90 τ.μ., επιφάνεια βοηθητικών χώρων (παταριού) 80 τ.μ. και συνολικό εμβαδόν 266,90 τ.μ. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 520.900 ευρώ.

Διαμέρισμα (γραφεία), 222,10 τ.μ., το οποίο εκτείνεται σε δύο επίπεδα, εν μέρει στον δεύτερο όροφο και εν μέρει στον χώρο της στέγης, το οποίο αποτελείται στον Β’ όροφο, από είσοδο, χώλλ, διάδρομο επικοινωνίας, τρία δωμάτια, λουτρό, κουζίνα και W.C. Στη Βόρεια πλευρά του διαμερίσματος υπάρχει πατάρι, ανάμεσα στο επίπεδο του Β ορόφου και της στέγης, το οποίο αποτελείται αποθήκη και πλυντήριο. Στο επίπεδο της στέγης έχει τρεις αποθήκες. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 461.810 ευρώ.

-Διαμέρισμα εκτεινόμενο σε δύο επίπεδα εν μέρει στον δεύτερο όροφο και εν μέρει στον χώρο της στέγης, αποτελούμενο από είσοδο, χωλλ, και τρία δωμάτια, στο δε επίπεδο της στέγης από ένα δωμάτιο, αποθήκη, κουζίνα και λουτρό. Έχει επιφάνεια στο Β όροφο 92,30τ.μ. και στη στέγη 62,30 τ.μ. και συνολική επιφάνεια 154,60τ.μ. Η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί σε 351.040 ευρώ. Έτσι, η συνολική τιμή πρώτης προσφοράς φτάνει τα 1.961.770 ευρώ.

-Το κτίριο έχει ανεγερθεί στις αρχές του 20ου αιώνα και έχει χαρακτηριστεί διατηρητέο σύμφωνα από το 1997.

Σύμφωνα με εκτίμηση του 2016 πρόκειται για γωνιακό ακίνητο το οποίο ανακαινίσθηκε το 2002 περίπου. Το ακίνητο φαίνεται σε καλό επίπεδο συντήρησης και σε αυτό στεγάζεται ο εκδοτικός οργανισμός Λιβάνη.

Το οικονομικό αδιέξοδο του ομίλου

Η εμπλοκή της οικογένειας Λιβάνη με τους πλειστηριασμούς συνδέεται, μεταξύ άλλων, και με το οικονομικό αδιέξοδο του ιστορικού εκδοτικού οίκου Λιβάνη («Νέα Σύνορα»), που ίδρυσε ο αείμνηστος Αντώνης Λιβάνης εξ απορρήτων συνεργάτης του Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή τον Σεπτέμβριο του 2019.

Το τιμόνι του εκδοτικού οίκου έχει περάσει από ετών στον Ηλία Λιβάνη και την αδελφή του Γιώτα που κατέχουν τις θέσεις του Αντιπροέδρου-Διευθύνοντος Συμβούλου και της Προέδρου αντίστοιχα. Όσον αφορά τα μετοχικά ποσοστά ο Ηλίας Λιβάνης ελέγχει το 34,35%, η Παναγιώτα (Γιώτα) Λιβάνη το 33,72%, η Αικατερίνη Λιβάνη (σύζυγος Αντωνίου) το 12,12% και λοιποί μέτοχοι το 19,80%.

Παρά την έντονη και πολύπλευρη παρουσία του στα εκδοτικά πράγματα ο όμιλος βαρύνεται με υψηλό δανεισμό, για τον οποίο έχουν δοθεί προσωπικές εγγυήσεις των βασικών µετόχων του. Με βάση τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις για τη χρήση του 2021, οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 1,5 εκατ. ευρώ έναντι 1,49 εκατ. ευρώ το 2020, με το τελικό αποτέλεσμα να είναι ζημιογόνο και με τις συσσωρευμένες ζημίες (αποτελέσματα εις νέο) να φτάνουν τα 32 εκατ. ευρώ.

Η διοίκηση του ομίλου «παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και φροντίζει για την εφαρμογή των διαδικασιών και ιδίως τη λήψη των μέτρων και πολιτικών που κρίνονται σκόπιμα και αναγκαία, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρηματική συνέχεια και να περιοριστούν οι αρνητικές συνέπειες στο μικρότερο δυνατό βαθμό.

Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της προσπάθειας να αντισταθμίσει τη ζημιά από τη σταθεροποίηση των εσόδων, προχώρησε κατά την διάρκεια του 2021 στη χρήση των αναγκαίων μέτρων εφαρμόζοντας όλα τα κρατικά εργαλεία στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων (αναστολές συμβάσεων, πρόγραμμα Συν-εργασία, παράταση πληρωμής φόρων και εισφορών, επιστρεπτέα προκαταβολή κ.λπ.).

Τα παραπάνω μέτρα, περιόρισαν ως ένα βαθμό τη μεγάλη ζημιά από τη μείωση των εσόδων και βοήθησαν στην κάλυψη όσο το δυνατόν του κεφαλαίου κίνησης».

Τα άλλα σφυριά

Υπενθυμίζεται ότι η οικογένεια Λιβάνη και ιδιαίτερα ο Ηλίας Λιβάνης έχει βρεθεί αντιμέτωπος με δύο ακόμη πλειστηριασμούς. Ο ένας για διαμέρισμα ιδιοκτησίας του στη Φιλοθέη, επί της οδού Μάρκου Μπότσαρη. Η τιμή εκκίνησης είχε οριστεί στις 590.000 ευρώ ωστόσο ο πλειστηριασμός οδηγήθηκε σε αναστολή. Ο δεύτερος αφορούσε τη μονάδα αγροτικής παραγωγής «Ελληνική Ρίζα» στην περιοχή της Βέροιας, η οποία βγήκε σε πλειστηριασμό και άλλαξε χέρια πριν λίγους μήνες.

Σε ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Κωνσταντίνας Λεκκάκου & Συνεργατών, -νομικών εκπροσώπων του Ηλία Λιβάνη-, τον Σεπτέμβριο αναφερόταν, μεταξύ άλλων, ότι με αποφάσεις του Πρωτοδικείου Αθηνών αφενός ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής, βάσει της οποίας επισπευδόταν ο πλειστηριασμός που ήταν προγραμματισμένος για τις 13/9/2023, για το ακίνητο της Φιλοθέης, αφετέρου δίνεται η δυνατότητα για επίτευξη συνολικής ρύθμισης οφειλών του ίδιου του Ηλία Λιβάνη και της εταιρείας «Εκδοτικός Οργανισμός Λιβάνης ΑΒΕ», μέσω της θεσμοθετημένης διαδικασίας του Εξωδικαστικού Μηχανισμού.

Διαβάστε ακόμη

Ρεύμα: «Φλερτάρει» με τα 130 ευρώ η μεγαβατώρα στη χονδρική

Παρατείνεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ 13% σε μεταφορές και καφέ

Δημήτρης Κοντομηνάς: Πώς τα μεγάλα «ασημικά» του κατέληξαν στο σφυρί (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ