business stories

Οι εγγυήσεις της οικογένειας Λάτση για το Ελληνικό και η AMK της Lamda

  • Στεφανία Σούκη


Mετά την αύξηση θα ακολουθήσει και το επόμενο βήμα για την εξασφάλιση πιστωτικής γραμμής, ώστε να χρηματοδοτηθεί το project που θα φθάσει τα €8 δισ.

Ελληνική «σφραγίδα» μπαίνει στο μεγάλο project του Eλληνικού, το μεγαλύτερο project ανάπλασης, για το οποίο η Lamda Development, θυγατρική του ομίλου Λάτση, ανακοίνωσε χθες μεγάλη αύξηση κεφαλαίου ύψους 650 εκατ. ευρώ, δεδομένου ότι η όλη διαδικασία περνά στην τελική φάση με την σταδιακή ολοκλήρωση των προαπαιτουμένων.

Στη χθεσινή, επίσημη ανακοίνωσή της, η εταιρεία δίνει το στίγμα, επιβεβαιώνοντας την πλήρη στήριξη του ομίλου Λάτση σε ένα έργο, που ακριβώς λόγω της συγκυρίας, αποκτά εθνικό χαρακτήρα και είναι από τα μεγάλα «στοιχήματα» της νέας κυβέρνησης προκειμένου να δώσει το σύνθημα της ανάπτυξης.

Ο Οδυσσέας Αθανασίου της Lamda Development

Σύμφωνα με την εταιρεία, τους τελευταίους μήνες, οι συνομιλίες με τους συμμετέχοντες στο επενδυτικό σχήμα Global Investment Group (σ.σ. τους ομίλους Fosun από την Κίνα και Eagle Hills το Αμπου Ντάμπι) διεξήχθησαν σε κλίμα καλής συνεργασίας.

«Ο εθνικός χαρακτήρας του έργου και ο έλεγχος διαχείρισης που αυτός συνεπάγεται, σε συνδυασμό με τα απαιτητικά χρονοδιαγράμματα έναρξης υλοποίησης, δεν επέτρεψαν την επίτευξη συμφωνίας με τρόπο που να ικανοποιεί τα ανωτέρω. Κατά συνέπεια, η Lamda Development αναλαμβάνει το οραματικό έργο του Ελληνικού με ποσοστό 100%. Στρατηγικές συνεργασίες, τόσο σε μετοχικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο επιμέρους αναπτύξεων προβλέπεται να υπάρξουν στο μέλλον, στο πλαίσιο της διαχρονικής στρατηγικής της Εταιρείας και της διεθνούς εμβέλειας αυτού του εμβληματικού έργου».

Και πράγματι, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, είναι δεδομένη η συμμετοχή τόσο ελληνικών όσο και ξένων ομίλων στο μεγάλο εγχείρημα, σε μειοψηφικό ποσοστό, ενώ ακόμη και οι επαφές με την Eagle Hills, η οποία ήταν στο αρχικό επενδυτικό σχήμα της Global Investment Group, συνεχίζονται κι εφόσον καταλήξουν θα αφορούν μειοψηφική συμμετοχή. Επιπλέον μετά την αύξηση θα ακολουθήσει και το επόμενο βήμα για την εξασφάλιση πιστωτικής γραμμής, ώστε να χρηματοδοτηθεί το mega- project που σε βάθος χρόνου θα φθάσει τα 8 δισ. ευρώ.

Από την πλευρά του, ο όμιλος Λάτση και η Consolidated Lamda Holdings S.A. ως βασικός μέτοχος της Lamda Development S.A. δηλώνει ότι προτίθεται να ασκήσει στο σύνολό τους τα δικαιώματα προτίμησης που της αντιστοιχούν, να καλύψει τις μετοχές που τυχόν θα παραμείνουν αδιάθετες μετά το τέλος της περιόδου άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης αλλά και να διατηρήσει τη συμμετοχή της στην εταιρία και πάντως τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών.

«Η εταιρεία είναι σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη της υλοποίησης της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, με απαράμιλλα οφέλη για την ελληνική οικονομία, την ελληνική επιχειρηματικότητα και τις τοπικές κοινωνίες», υποστηρίζεται από τη Lamda, προς επίρρωση της δέσμευσης και της εμπιστοσύνης του ομίλου στο έργο και τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. 

Αντίστοιχα και η βασική μέτοχος Voxcove Holdings Ltd δήλωσε ήδη προς την εταιρεία ότι στηρίζει το project ‘’Ελληνικό’’ και ότι προτίθεται να συμμετάσχει στην επικείμενη αύξηση ούτως ώστε μετά την ολοκλήρωση της, και τουλάχιστον για χρονικό διάστημα έξι μηνών το ποσοστό συμμετοχής της στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία να είναι κατ’ ελάχιστον 10%.»

Σημειώνεται εδώ ότι η Voxcove αποτελεί το κοινό επενδυτικό όχημα του ομίλου Olympia του Πάνου Γερμανού από κοινού με την VNK Capital της οικογένειας Κάτσου και είχαν αποκτήσει συμμετοχή στη Lamda στο τέλος του 2017, χαρακτηρίζοντας τότε την τοποθέτησή τους ως μακροπρόθεσμου χαρακτήρα.

Πηγές από το περιβάλλον της Voxcove αναφέρουν ότι είναι στρατηγική επιλογή να συμμετέχουν στην επικείμενη Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, με το ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου στην εταιρεία να είναι κατ’ ελάχιστον 10%, ενώ η συνολική επένδυση ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ.

Η Voxcove πιστεύει ακράδαντα ότι το έργο της ανάπλασης του Ελληνικού είναι μία επένδυση-σταθμός για τα δεδομένα της Ελλάδας.

Προορισμός κεφαλαίων

Ως προς τον προορισμό των κεφαλαίων, θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση της κεφαλαιακής βάσης και της ρευστότητας της εταιρείας με σκοπό την απόκτηση του 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην από 14.11.2014 Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών μεταξύ: α) της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου Α.Ε.», β) της 100% θυγατρικής της Εταιρείας με την επωνυμία «HELLINIKON GLOBAL I S.A.» (η αγοράστρια) γ) της Εταιρείας (ως εγγυητή της ως άνω θυγατρικής της) και του Ελληνικού Δημοσίου, ως εκ τρίτου συμβαλλόμενου και της από 19.7.2016 τροποποιητικής αυτής σύμβασης, οι οποίες αμφότερες κυρώθηκαν με τον Ν. 4422/2016 και την υλοποίηση της σχετικής επένδυσης.

Ειδικότερα, η εν λόγω επένδυση αφορά στην απόκτηση από την ως άνω θυγατρική της εταιρείας, του 100% των μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΟ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος ποσού 915 εκατ. ευρώ και την ανάπτυξη του Μητροπολιτικού Πόλου Ελληνικού – Αγίου Κοσμά σύμφωνα με το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης που έχει εγκριθεί με το από 28.2/1.3.2018 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 35ΑΑΠ/2018).

Από τα αντληθησόμενα κεφάλαια:

– ποσό 467 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ως άνω 100% θυγατρικής προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από αυτή για την καταβολή ως αγοράστριας των δύο πρώτων δόσεων του τιμήματος αγοραπωλησίας μετοχών υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις της σύμβασης και της ως άνω τροποποιητικής σύμβασης, ήτοι ποσό 300 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της πρώτης δόσης κατά την ημερομηνία μεταβίβασης και ποσό 167 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την καταβολή της δεύτερης δόσης κατά τη δεύτερη επέτειο από την ημερομηνία μεταβίβασης (υπό την προϋπόθεση ότι έως τότε θα έχουν εκδοθεί άδειες δόμησης για όλα τα κτίρια – τοπόσημα (landmark buildings), όπως αυτά προσδιορίζονται στο Σχέδιο Γενικής Διάταξης),

– ποσό 133 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση επιμέρους αναπτύξεων στο πλαίσιο της επένδυσης εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης ,

– ποσό 40 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης της εταιρείας εντός τριών ετών από την ολοκλήρωση της αύξησης,

– ποσό 10 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των εξόδων έκδοσης της προτεινόμενης αύξησης.