Σε νέο πλειστηριασμό οδηγούνται οι εγκαταστάσεις της «Βιοχαρτική ΑΒΕΕ» στον Ασπρόπυργο τον ερχόμενο Ιούνιο. Πρόκειται για μια ακόμη χαρτοποιία που αφού έγραψε τη δική της ιστορία για τρεις περίπου δεκαετίες, κατέληξε στα… βράχια. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και δραστηριοποιήθηκε στην παραγωγή, επεξεργασία και εμπορία κάθε είδους χάρτου και χαρτονιού, καθώς και χοντρού χαρτιού περιτυλίγματος (kraftliner).

Μετά από σοβαρά οικονομικά προβλήματα το Εφετείο Πειραιά, τον Ιούλιο του 2013, επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 2012, υπό τη διαλυτική αίρεση της ακριβούς τήρησης όλων των όρων της. Όπως σημειωνόταν στην απόφαση «σε περίπτωση μη τήρησης οιουδήποτε όρου εκ μέρους της αιτούσας επέρχεται αυτοδικαίως η ανατροπή της συμφωνίας αυτής».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη χρήση του 2013 που αφορούν τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα η εταιρεία εμφάνιζε κύκλο εργασιών 56.252 ευρώ έναντι 1,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη, με τις σύνολο των υποχρεώσεων να φτάνουν στα 39,3 εκατ. ευρώ και τις συσσωρευμένες ζημίες στα 7,3 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία ουσιαστικά έπαψε να λειτουργεί από το 2015.

Τον Ιούνιο του 2019 κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση με την οποία ζητήθηκε η κήρυξή της σε πτώχευση και η σφράγιση της περιουσίας της.
Τελικά στις 26 Νοεμβρίου 2021 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κήρυξε τη Βιοχαρτική σε κατάσταση πτώχευσης ορίζοντας ως χρόνο παύσεως πληρωμών την 26-11-2019, ενώ διέταξε τη σφράγιση του καταστήματος και της υπόλοιπης περιουσίας της από τον σύνδικο της πτώχευσης.

Οι πλειστηριασμοί

Από πέρυσι ξεκίνησε η προσπάθεια να βγουν στο σφυρί η έκταση και οι εγκαταστάσεις της εταιρείας στον Ασπρόπυργο. Ο αρχικός πλειστηριασμός είχε οριστεί για τις 16 Μαρτίου 2023 με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα και με τη συνολική τιμή πρώτης προσφοράς να διαμορφώνεται στα 3.285.000 ευρώ. Ωστόσο η διαδικασία οδηγήθηκε σε αναστολή.

Τώρα έχει προγραμματιστεί νέο σφυρί για τις 20 Ιουνίου 2024, αλλά με μειωμένη τιμή εκκίνησης. Σε αυτό αναμένεται να βγουν το ακίνητο (οικόπεδα και εγκαταστάσεις) της εταιρείας στη θέση Ντρασαριά στον Ασπρόπυργο Αττικής και συγκεκριμένα:

-Ένα οικόπεδο εκτάσεως βάσει τίτλου κτήσεως 11.405 τ.μ. και βάσει Κτηματολογίου 10.900 τ.μ.,
-Ένα οικόπεδο εκτάσεως σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως 5.574 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 5.391 τ.μ.
-Ένα οικόπεδο εκτάσεως σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως 4.447 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 4.567 τ.μ.
-Ένα αγροτεμάχιο (αγρός) εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 5 στρεμμάτων,
-Ένας αγρός μετά των επ’ αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, στην ίδια θέση.
-Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως βάσει τίτλου κτήσεως 1.508 τ.μ. και βάσει Κτηματολογίου 1.345 τ.μ.

Τα παραπάνω αποτελούν ενιαία γηπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας βάσει τίτλων κτήσεως 32.694,69 τ.μ. επί της οποίας έχει κατασκευαστεί το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής χάρτου.

Μαζί βγαίνουν άλλα τέσσερα αγροτεμάχια που συναποτελούν ενιαία γηπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 5.988,33 τ.μ. η οποία είναι περιφραγμένη με υψηλό τοιχίο σκυροδέματος. Η εν λόγω έκταση αποτελεί αποθηκευτικό χώρο απορριμμάτων χαρτιού του εργοστασίου.
Στον πλειστηριασμό περιλαμβάνεται ακόμη ένας αγρός 2.300 τ.μ. στη θέση «Δύο πεύκα», επίσης στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίας Σοφίας.

Με βάση την έκθεση του νέου πλειστηριασμού οι τιμές πρώτης προσφοράς είναι:

– για το αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 32.022 τ.μ. μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοστασίου), που αποτελούν ενιαίο οικονομικό σύνολο, το ποσό των 2.846.052 ευρώ (εκ των οποίων 1.484.000 ευρώ για το αγροτεμάχιο μετά των επ’ αυτού κτισμάτων και 1.362.052 ευρώ για το μηχανολογικό εξοπλισμό).
-για το αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 5.988,33 τ.μ. το ποσό 58.700 ευρώ.
-για το αγροτεμάχιο εκτάσεως 2.300 τ.μ., που βρίσκεται στα Δύο Πεύκα, το ποσό των 34.500 ευρώ.

Έτσι, η νέα συνολική τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται στα 2.939.252 ευρώ, δηλαδή μειωμένη κατά 345.748 ευρώ.

Τι περιλαμβάνει το συγκρότημα

Σύμφωνα με τις εκθέσεις εκτίμησης, πρόκειται για ένα συγκρότημα βιομηχανικών κτισμάτων συνολικής δόμησης 20.950 τ.μ. που σταμάτησε τη λειτουργία του το 2015. Όπως σημειώνεται, η άδεια λειτουργίας έχει λήξει και με βάση την τεχνική έκθεση αν διασφαλιστούν οι προϋποθέσεις και κυρίως άδεια διάθεσης αποβλήτων και άδεια περιβαλλοντικών επιπτώσεων δύναται να ανανεωθεί.

Όσον αφορά τον εξοπλισμό, τα αντικείμενα-μηχανήματα είναι μέσης παλαιότητας 20-25 ετών, μη λειτουργικά και σε κακή κατάσταση λόγω έλλειψης συντήρησης, ενώ τα περισσότερα θεωρούνται οικονομικά απαξιωμένα.

Ακόμη, το μεγαλύτερο μέρος του εξοπλισμού είναι εμπεπηγμένο στο ακίνητο και κατασκευασμένο για τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις με αποτέλεσμα σε τυχόν αποσυναρμολόγηση ή αποξήλωση να είναι άχρηστο.

Διαβάστε ακόμη

Οι συμφωνίες Eurobank – Eurolife FFH εφαλτήριο για τη σύσφιξη των σχέσεων Ελλάδας – Ινδίας

ΕΣΠΑ: Πότε σταματούν οι αιτήσεις χρηματοδότησης για νέες ΜμΕ και νέες τουριστικές ΜμΕ

CVC: Συγκεντρώνει κεφάλαια 6,8 δισ. δολαρίων για το έκτο της fund στην Ασία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ