Οι τίτλοι τέλους πέφτουν για την χαρτοποιία «Βιοχαρτική ΑΒΕΕ» καθώς για τις 16 Μαρτίου 2023 έχει προγραμματιστεί να βγουν στο σφυρί οι εγκαταστάσεις της στον Ασπρόπυργο.

Ο πλειστηριασμός γίνεται με επισπεύδουσα την Εθνική Τράπεζα και η τιμή πρώτης προσφοράς έχει οριστεί στα 3.285.000 ευρώ.

Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1989 και βρίσκεται σε πτώχευση. Υπενθυμίζεται ότι μετά από σοβαρά οικονομικά προβλήματα το Εφετείο Πειραιά, τον Ιούλιο του 2013, επικύρωσε τη συμφωνία εξυγίανσης που είχε επιτευχθεί τον Οκτώβριο του 2012, υπό τη διαλυτική αίρεση της ακριβούς τήρησης όλων των όρων της. Όπως σημειωνόταν στην απόφαση «σε περίπτωση μη τήρησης οιουδήποτε όρου εκ μέρους της αιτούσας επέρχεται αυτοδικαίως η ανατροπή της συμφωνίας αυτής».

Κατά τη χρήση του 2013 που αφορούν τα τελευταία δημοσιευμένα αποτελέσματα η εταιρεία εμφάνιζε κύκλο εργασιών 56.252 ευρώ έναντι 1,45 εκατ. ευρώ την προηγούμενη, με τις υποχρεώσεις διαμορφώνονται στα 39,3 εκατ. ευρώ και τις συσσωρευμένες ζημίες στα 7,3 εκατ. ευρώ.

Τον Ιούνιο του 2019 κατατέθηκε στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών αίτηση με την οποία ζητήθηκε η κήρυξή της σε πτώχευση και η σφράγιση της περιουσίας της.

Τελικά στις 26 Νοεμβρίου 2021 το Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών κήρυξε την Βιοχαρτική σε κατάσταση πτώχευσης ορίζοντας ως χρόνο παύσεως πληρωμών την 26-11-2019, ενώ διέταξε τη σφράγιση του καταστήματος και της υπόλοιπης περιουσίας της από τον σύνδικο της πτώχευσης.

Τι βγαίνει στο σφυρί

Στον πλειστηριασμό του ερχόμενου Μαρτίου αναμένεται να βγουν το ακίνητο (οικόπεδα και εγκαταστάσεις) της εταιρείας στη θέση Ντρασαριά στον Ασπρόπυργο Αττικής και συγκεκριμένα:

-Ένα οικόπεδο εκτάσεως βάσει τίτλου κτήσεως 11.405 τ.μ. και βάσει Κτηματολογίου 10.900 τ.μ.,

-Ένα οικόπεδο εκτάσεως σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως 5.574 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 5.391 τ.μ.

-Ένα οικόπεδο εκτάσεως σύμφωνα με τον τίτλο κτήσεως 4.447 τ.μ. και σύμφωνα με το Κτηματολόγιο 4.567 τ.μ.

-Ένα αγροτεμάχιο (αγρός) εκτάσεως κατά τον τίτλο κτήσεως 5 στρεμμάτων,

-Ένας αγρός μετά των επ’ αυτού πάσης φύσεως κτισμάτων, ανεγερθέντων και ανεγερθησομένων, στην ίδια θέση.

-Ένα αγροτεμάχιο εκτάσεως βάσει τίτλου κτήσεως 1.508 τ.μ. και βάσει Κτηματολογίου 1.345 τ.μ.

Τα παραπάνω αποτελούν ενιαία γηπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας βάσει τίτλων κτήσεως 32.694,69 τ.μ. επί της οποίας έχει κατασκευαστεί το βιομηχανικό συγκρότημα παραγωγής χάρτου.

Μαζί βγαίνουν άλλα τέσσερα αγροτεμάχια που συναποτελούν ενιαία γηπεδική έκταση συνολικής επιφάνειας 5.988,33 τ.μ. η οποία είναι περιφραγμένη με υψηλό τοιχίο σκυροδέματος. Η εν λόγω έκταση αποτελεί αποθηκευτικό χώρο απορριμμάτων χαρτιού του εργοστασίου.

Στον πλειστηριασμό περιλαμβάνεται ακόμη ένας αγρός 2.300 τ.μ. στη θέση «Δύο πεύκα», επίσης στον Ασπρόπυργο επί της οδού Αγίας Σοφίας.

Οι τιμές εκκίνησης

Σημειώνεται ότι για το αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 32.022 τ.μ. μετά των κτισμάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού (εργοστασίου), που αποτελούν ενιαίο οικονομικό σύνολο, η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στα 3.204.000 ευρώ. Επιπλέον, για το αγροτεμάχιο συνολικής εκτάσεως 5.988,33 τ.μ. με τον αποθηκευτικό χώρο απορριμμάτων η τιμή εκκίνησης έχει οριστεί στις 54.000 ευρώ και για το αγροτεμάχιο των 2.300 τ.μ., στα Δύο Πεύκα το ποσό των 27.000 ευρώ.

Έτσι συνολικά η τιμή πρώτης προσφοράς φτάνει στα 3.285.000 ευρώ.

Διαβάστε ακόμη:

Με fast track διαδικασίες η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής από ΔΕΗ, ΔΕΠΑ και Κοπελούζο

Ποδαρικό με νέες ανατιμήσεις έως 10% στο ράφι

Οι διακοπές των αρχηγών, οι αγοραπωλησίες του Γρύλου, η έξοδος του Ολλανδού και το θαύμα της Πάτρας