Εθνική Τράπεζα

Την αποκλειστική διάθεση του «ΠΡΟΠΟΜΠΟΥ», του πρώτου επίσημου αναμνηστικού μεταλλίου του Νομισματικού Προγράμματος της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», αναλαμβάνει η Εθνική Τράπεζα

Το εν λόγω χαρτοφυλάκιο, στην πλειοψηφία του, περιλαμβάνει δάνεια ληξιπρόθεσμα πάνω από 10 χρόνια - Το τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται στο 31% της λογιστικής αξίας του χαρτοφυλακίου, ενώ η συναλλαγή έχει ουδέτερη επίπτωση στην κεφαλαιακή βάση της Τράπεζας

Πρόκειται για δάνεια, ύψους λίγο κάτω από τα €3,5 δισ., με τις τράπεζες Πειραιώς και Εθνική να κατέχουν τη μερίδα του λέοντος – Πάνω από 2 δισ. οι απαιτήσεις των «4» – Τη λύση των 120 δόσεων προκρίνει η κυβέρνηση

Αυτός είναι ο αριθμός, που φέρεται να έλαβαν υπόψη τους οι «4», κατά την υποβολή προς τον SSM των νέων πλάνων μείωσης των «κόκκινων» ανοιγμάτων έως και το 2022, χαμηλώνοντας τον στόχο της ΤτΕ για το ύψος των δανείων που θα μπορούσαν να μεταβιβαστούν στην bad bank

Απόρρητο Απόρρητο