Εθνική Τράπεζα

Οι αναπνευστήρες που δώρησε η Εθνική Τράπεζα είναι κατάλληλοι για μηχανικό αερισμό αυξημένων απαιτήσεων σε ενήλικες, παιδιά και νεογνά και θα παραδοθούν στο Υπουργείο Υγείας εντός των επόμενων ημερών