Εθνική Τράπεζα

Αφορά 200.000 δάνεια, 90.000 οφειλετών - Δάνεια ύψους 3,5 δισ. ευρώ έχουν τεθεί σε αναστολές πληρωμών λόγω πανδημίας- Νέες εκταμιεύσεις ύψους 2,8 δισ., με τον στόχο του β’ εξαμήνου να υπερβαίνει τα 2 δισ.