business stories

Vodafone: «Χρυσή» ευκαιρία το Ταμείο Ανάκαμψης για ψηφιακό άλμα – Τι γίνεται με το 5G

  • Στεφανία Σούκη


Ιδιαίτερα σημαντικοί σε αυτήν την προσπάθεια είναι τρεις πυλώνες: η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G και σε απομακρυσμένες περιοχές, η ψηφιοποίηση των ΜμΕ και του κράτους και η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων

Ως τη «χρυσή ευκαιρία» της Ελλάδας προκειμένου να πραγματοποιήσει το άλμα προς το αύριο, να καλύψει τα κενά ανταγωνιστικότητας και να εξισορροπήσει τις οικονομικές απώλειες που έχουν προκληθεί από την πανδημία, εκτιμά η Vodafone ότι μπορεί να λειτουργήσει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης.

Ο όμιλος θεωρεί ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας μπορεί να πατήσει σε γερά θεμέλια σε αυτή την συγκυρία της νέας, «ψηφιακής» δεκαετίας κι ετοιμάζεται να πάρει θέση στις εξελίξεις και τις νέες συνθήκες όπως αυτές θα δημιουργηθούν την επόμενη μέρα.

Σύμφωνα με τους επιτελείς του ομίλου, είναι στη σωστή κατεύθυνση το γεγονός ότι τουλάχιστον 5 από τις 7 προτεραιότητες που έθεσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την χρηματοδότηση έργων από το Ταμείο Ανάκαμψης αφορούν τις ψηφιακές τεχνολογίες. Επίσης, και οι άλλες δύο προτεραιότητες γύρω από την ενέργεια και το περιβάλλον προϋποθέτουν τη χρήση νέων «έξυπνων» τεχνολογιών. Τουλάχιστον το 20% που αφορά τις ψηφιακές τεχνολογίες, αλλά και το 37% που αφορά την πράσινη ενέργεια, συνδέεται άμεσα με την ψηφιακή τεχνολογία, την ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς και τις ψηφιακές δεξιότητες.

Οι επιτελείς της Vodafone Ελλάδος θεωρούν ως ιδιαίτερα σημαντικούς τρεις πυλώνες σε αυτήν την προσπάθεια: η επιτάχυνση της ανάπτυξης του 5G και σε απομακρυσμένες περιοχές, η ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του κράτους, και η καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που αναδείχθηκε από την πανδημία και σκοπεύει να στηρίξει ο όμιλος είναι το ψηφιακό κράτος: «Η κορύφωση της πανδημίας και η εφαρμογή μέτρων περιορισμού της κυκλοφορίας ανέδειξε την πραγματική σημασία των τηλεπικοινωνιών, που αυτή τη στιγμή και για το ορατό μέλλον θα είναι ο κλάδος των κλάδων», αναφέρουν και ακριβώς η διεθνής εμπειρία του ομίλου Vodafone δείχνει ότι η ψηφιοποίηση του κράτους μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην επανεκκίνηση της οικονομίας.

Ο ρόλος του 5G και το Open RAN

Oσον αφορά ειδικά το 5G, η Vodafone Ελλάδας εκτιμά ότι θα ξεκινήσει την εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G στο πρώτο τρίμηνο της χρονιάς με αιχμή την ανάπτυξη δικτύου, καταρχάς, σε περιοχές όπου υφίσταται ζήτηση, ήτοι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), όπως έχει ανακοινωθεί θα προκηρύξει το διαγωνισμό για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις τέσσερις διαφορετικές συχνότητες των 700 MHz, 2 GHz, 3.400-3.800 MHz και 26 GHz έως το τέλος του έτους, με τη δημοπρασία να πραγματοποιείται πιθανότατα στο τελευταίο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ώστε να ολοκληρωθεί έως το ξεκίνημα του νέου έτους, με τους παρόχους να προχωρούν εν συνεχεία  στην εμπορική διάθεση υπηρεσιών 5G.

Από την πλευρά της, η Vodafone, όπως επισημαίνεται, έχει εγκαίρως επενδύσει στο δίκτυό της ώστε να είναι έτοιμη να προχωρήσει στην ανάπτυξη του 5G μόλις το φάσμα γίνει διαθέσιμο. Στα επόμενα τρία χρόνια η Vodafone θα καλύψει το 60% της Ελλάδας.

Η συγκυρία προσφέρεται για εργαλεία που μπορούν να συμβάλλουν στην επιτάχυνση αυτής της πορείας ώστε το 5G να φτάσει και στις απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, φέρνοντας  τεχνολογίες αιχμής, όπως το mobile-edge computing και τη διασύνδεση υπερυψηλών σταθερών ταχυτήτων μέσω κινητού δικτύου, αλλά και καινοτομία μέσα από πιλοτικά ανοικτά δίκτυα ασύρματης πρόσβασης (Open RAN).  Η ανάπτυξη ενός ανοιχτού δικτύου ασύρματης πρόσβασης (Open RAN) στο ακραίο δίκτυο αποτελεί βασικό στόχο της διεθνούς συμμαχίας Open RAN, στην οποία ο όμιλος Vodafone είναι ιδρυτικό μέλος. Το Open RAN προωθεί πολιτικές για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ανοιχτών και διαλειτουργικών λύσεων στο ραδιοδίκτυο, με στόχο περισσότερη καινοτομία, ανταγωνισμό και διεύρυνση της εφοδιαστικής αλυσίδας των προμηθευτών τεχνολογιών ασύρματων επικοινωνιών.

Είναι γεγονός ότι οι προηγούμενες γενιές κινητών δικτύων ήταν κλειστά συστήματα που στηρίζονταν σε έναν και μόνο προμηθευτή, ωστόσο σήμερα, η βιομηχανία των τηλεπικοινωνιών προσπαθεί να ανοίξει αυτήν την αγορά – με ανοιχτά πρότυπα και τεχνικές προδιαγραφές – που επιτρέπουν τη διαλειτουργικότητα του εξοπλισμού και ανοίγουν το παιχνίδι για πολλαπλούς προμηθευτές.

Η πολιτεία μπορεί να ενθαρρύνει και να βοηθήσει με συνέργειες και πρωτοβουλίες για πιλοτικά Open RAN σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας. Και μάλιστα είναι και μία τεράστια ευκαιρία για ελληνικές επιχειρήσεις που ασχολούνται με την τεχνολογία και τον εξοπλισμό των επικοινωνιών.

Ψηφιακές δεξιότητες

Οσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, με ένα τεράστιο πεδίο εφαρμογής, από την εισαγωγή εφαρμογών cloud στις μικρές επιχειρήσεις έως την ανάπτυξη προχωρημένων ψηφιακών τεχνολογιών «είναι κορυφαίος πυλώνας στις δραστηριότητές της Vodafone: Σχεδόν 80.000 νέοι έχουν αποκτήσει πρόσβαση στις ψηφιακές δεξιότητες μέσα από το πρόγραμμα Generation Next –, αποτελεί μέρος του εταιρικού της σκοπού και αναπόσπαστο τμήμα της πολιτικής της για την επανεκκίνηση της κοινωνίας και της οικονομίας», όπως αναφέρει η εταιρεία.

Η ευκαιρία, όπως επισημαίνεται, είναι τεράστια κι είναι ενδεικτικό ότι μόνο η Ευρώπη χρειάζεται μισό εκατ. επιπλέον αναλυτές δεδομένων και δεν μπορεί να καλύψει αυτό το κενό από το υφιστάμενο ανθρώπινο δυναμικό.

Επίσης, οι ψηφιακές δεξιότητες μπορούν να γίνουν εργαλείο πολιτικής για την ενδυνάμωση ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.

Ψηφιοποίηση των επιχειρήσεων

Αντίστοιχα και στο κομμάτι της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων, όπου ειδικά οι μικρομεσαίες είναι η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας (περίπου οι μισές επιχειρήσεις της χώρας έχουν έως και 9 εργαζόμενους και σχεδόν το 90% απασχολεί λιγότερους από 50).

Η χρήση σύγχρονων τεχνολογιών μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά σε όλους τους κλάδους της οικονομίας και να εκτοξεύσει την ανταγωνιστικότητά τους, κάνοντας ευκολότερη τη δουλειά των ελληνικών επιχειρήσεων στο διεθνές περιβάλλον, καλύτερες τις υπηρεσίες που παρέχει το κράτος προς τους πολίτες, αλλά και βοηθώντας τη χώρα να κάνει επιταχύνει την πορεία της προς την ανάκαμψη. «Είναι στρατηγικός στόχος της Vodafone να προσφέρει στις ελληνικές επιχειρήσεις όλα τα τεχνολογικά εφόδια ώστε να αναπτυχθούν και να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, διότι η πανδημία τις έχει πλήξει σχεδόν στο σύνολό τους – και η ψηφιοποίησή τους δημιουργεί ένα μεγάλο πεδίο ανάπτυξης για αυτές».

Oι διαδικασίες για την Vantage Towers Greece

Σε εταιρικό επίπεδο και ειδικότερα όσον αφορά τις τελευταίες εξελίξεις και τη συμφωνία που ανακοινώθηκε μέσα στο καλοκαίρι για τη δημιουργία της Vantage Towers Greece -η κοινή εταιρεία των Vodafone Ελλάδος και Wind Hellas για τη διαχείριση του παθητικού τους εξοπλισμού για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα- επί του παρόντος, οι δύο πλευρές προχωρούν με τις αποσχίσεις κλάδων. Εκτιμάται ότι περί τα τέλη Οκτωβρίου- αρχές Νοεμβρίου πρόκειται να δοθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις (σ.σ. η συμφωνία τελεί υπό την αίρεση ελέγχου και έγκρισης από πλευράς των ρυθμιστικών αρχών), ώστε η όλη διαδικασία να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2020.

Απόρρητο Απόρρητο