ψηφιοποίηση

Μεταξύ αυτών των τεχνολογιών συγκαταλέγονται το blockchain, η τεχνητή νοημοσύνη, το Internet of Things, το 3D printing, τα αυτόνομα κινούμενα οχήματα κ.ο.κ, ενώ θα ρυθμίζεται και ο τρόπος υλοποίησης, χρήσης και εν γένει αξιοποίησής τους σε επιχειρηματικό επίπεδο

Θα υλοποιηθεί η αναβάθμιση των συστημάτων και η ψηφιοποίηση του αρχείου του ΜΤΠΥ, προκειμένου να βελτιωθεί η ικανότητα του φορέα να εξυπηρετεί αποτελεσματικά τους δικαιούχους του και να απονέμονται έγκαιρα και έγκυρα τα μερίσματα