Με σκοπό την ενίσχυση των αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων που επλήγησαν από την πανδημία του κορωνοϊού, το ΕΠΑνΕΚ πραγματοποιεί μια νέα δράση αυτή της «Επιχορήγησης Αυτοαπασχολούμενων Δικηγόρων».

Στόχος της εν λόγω δράσης, είναι η αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των δικηγορικών γραφείων προκειμένου οι δικηγόροι να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά και να αξιοποιήσουν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στην διαδικασία απονομής της Δικαιοσύνης, σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα της χώρας.

Έτσι, επιδοτούνται αιτήσεις με επιχορήγηση από 500 ευρώ έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με τα έσοδα του 2019, για δαπάνες ψηφιακού εκσυγχρονισμού. Οι ωφελούμενοι οι οποίοι έκαναν έναρξη εντός του 2020 δύναται να αιτηθούν και να λάβουν ως ανώτερο όριο επιχορήγησης ποσό 1.500 ευρώ.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι της δράσης είναι οι αυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι, ως φυσικά πρόσωπα, εγγεγραμμένοι στον δικηγορικό σύλλογο, που λειτουργούν νομίμως στη χώρα και έχουν κάνει έναρξη στην αρμόδια ΔΟΥ έως και την 31/12/2020. Σημειώνεται ότι αποκλείονται τα πάσης φύσεως νομικά πρόσωπα.

  • Ημερομηνία Έναρξης Ηλεκτρονικής Υποβολής ορίζεται η Τετάρτη 16/06/2021 και ώρα 13:00
  • Ημερομηνία Λήξης Ηλεκτρονικής Υποβολής ορίζεται η Παρασκευή 30/07/2021 και ώρα 15:00

Η διαδικασία για τις αιτήσεις

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr με την ένδειξη: «Επιχορήγηση  αυτοαπασχολούμενων δικηγόρων», από τις 16 Ιουνίου μέχρι και τις 30 Ιουλίου. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Διαβάστε ακόμη:

BNP Paribas: Μεγάλη κερδισμένη η Ελλάδα από το Ταμείο Ανάκαμψης – Τεράστιες ευκαιρίες ανάπτυξης και επενδύσεων

Νέες αντικειμενικές: Αύξηση τιμών έως και πάνω από 200% – Αναλυτικά η λίστα

Alpha Bank: Την «απομόνωση» των αρνητών εμβολιασμού ζητά ο σύλλογος προσωπικού