Ελλάδα

Επίσημο: Έτσι θα γίνονται οι νέες αδιάβλητες εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης

  • newsroom


Τι αλλάζει στη διαδικασία απόκτησης διπλώματος - Πώς διαμορφώνεται το κόστος - Τι ποινές προβλέπονται

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο του υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών το οποίο περιλαμβάνει σημαντικές αλλαγές στις θεωρητικές και πρακτικές εξετάσεις για την απόκτηση άδειας οδήγησης με στόχο την πάταξη της διαφθοράς που έχει διαπιστωθεί.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Newsauto.gr ο βασικός στόχος του νομοσχεδίου είναι να παταχθεί οριστικά η διαφθορά και η αδιαφάνεια που έχει διαπιστωθεί στο σύστημα εξετάσεων για την απόκτηση άδειας οδήγησης με τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής ύλης αλλά και της δοκιμαστικής διαδικασίας με γνώμονα την προαγωγή της οδικής ασφάλειας.

Επίσης με το νομοσχέδιο λύνονται και διάφορα ζητήματα που αφορούν στις επιβατικές μεταφορές, στο επάγγελμα των εκπαιδευτών οδήγησης μέσω της επικαιροποίησης, της απλούστευσης και του εκσυγχρονισμού των μηχανισμών και των διαδικασιών.

Τι αλλάζει στα διπλώματα

Η αναμόρφωση του συστήματος θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης των υποψήφιων οδηγών ήταν επιτακτική καθώς κάποια στιγμή έπρεπε να διεξάγονται με αυξημένη αποτελεσματικότητα και διαφάνεια.

Οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών ενοτήτων θα εξακολουθούν να είναι αρμόδιες για τη διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών δοκιμασιών των υποψήφιων οδηγών.

Πλέον θα υπάρχει ένα θέμα θεωρητικής εξέτασης στους υποψήφιους οδηγούς σχετικά με πραγματική κατάσταση την οποία μπορεί να αντιμετωπίσει ένας οδηγός κατά την οδήγηση, ώστε να αξιολογηθεί η οδηγική συμπεριφορά του, η επίγνωση κινδύνου και η εγρήγορσή του σε δυνητικό κίνδυνο αλλά και η αντίληψή του ως προς την οδική ασφάλεια.

Η πρακτική δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς των υποψήφιων οδηγών ή των οδηγών ως προς τις δεξιότητες οδήγησής τους, θα περιλαμβάνει ειδικές δοκιμασίες και πορεία στο δημόσιο οδικό δίκτυο της χώρας υπό κανονικές συνθήκες κυκλοφορίας.

Επίσης θα συσταθεί τριμελής Επιτροπή η οποία είναι υπεύθυνη για τη διενέργεια της απομακρυσμένης εποπτείας και την εξέταση των ενστάσεων των υποψήφιων οδηγών.

Για την παρακολούθηση θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης οι υποψήφιοι οδηγοί για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους.

Ειδικότερα οι υποψήφιοι οδηγοί που έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους και να έχουν πραγματοποιήσει τον ελάχιστο αριθμό ωρών θεωρητικής εκπαίδευσης οχημάτων κατηγορίας Β, θα μπορούν να λάβουν μέρος στις θεωρητικές εξετάσεις.

Για τη συμμετοχή στην πρακτική δοκιμασία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης οχημάτων κατηγορίας Β, οι υποψήφιοι οδηγοί απαιτείται να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Οι ερωτήσεις που θα περιλαμβάνονται στα Ερωτηματολόγια ορίζονται με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Θεωρητικής Εξέτασης (Τ.Θ.Θ.Ε.), η οποία συστήνεται και θα λειτουργεί στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Κάθε εξεταστικό κέντρο θα είναι εξοπλισμένο με φορητή συσκευή με την οποία ανιχνεύεται οποιαδήποτε μορφή ασύρματης επικοινωνίας, με φορητή κάμερα και με οθόνη η οποία αναπαράγει οπτικοακουστικό υλικό πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης.

Πριν από την έναρξη της θεωρητικής εξέτασης των υποψήφιων οδηγών διενεργείται έλεγχος ταυτοπροσωπίας.

Αν διαπιστωθεί η τέλεση πλαστογραφίας ή παραπλάνησης των επιτηρητών της θεωρητικής εξέτασης ή των εποπτών ως προς την ταυτότητα του υποψηφίου τότε ακυρώνεται η συμμετοχή του και ο υποψήφιος θεωρείται ότι απέτυχε και έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε θεωρητικές εξετάσεις μετά την πάροδο 2 ετών!

Αν κατά τη διαπίστωση της παράβασης, ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει την πρακτική εκπαίδευση και την αντίστοιχη δοκιμασία και του έχει χορηγηθεί προσωρινή άδεια οδήγησης ή άδεια οδήγησης, ανακαλείται η προσωρινή άδεια ή η άδεια οδήγησης που του έχει χορηγηθεί. Ο υποψήφιος έχει δικαίωμα εκ νέου προγραμματισμού συμμετοχής του στη θεωρητική εξέταση και πρακτική δοκιμασία, μετά από την πάροδο 2 ετών!

Επίσης στο νομοσχέδιο υπάρχει ειδική μέριμνα για τους υποψήφιους που δεν έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση, άτομα με ειδικές ανάγκες και όσους δεν γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα.

Διαβάστε τη συνέχεια στο Newsauto.gr