Έντονο προβληματισμό προκαλεί η αρχική αποτίμηση της καταστροφής που προκάλεσαν οι φωτιές στην Εύβοια, καθώς οι αριθμοί και τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής είναι τουλάχιστον απογοητευτικά.

Οι φωτιές που κατέκαψαν την περιοχή κατά το διάστημα 3 – 11 Αυγούστου 2021 έκαναν στάχτη τουλάχιστον μισό εκατ. στρέμματα, εξαφανίζοντας ολόκληρα δάση, αλλά και τοπικές κοινότητες.

Ακολουθούν τα στοιχεία που παρουσιάζει η ιστοσελίδα dasarxeio.com και τα οποία έχουν συγκεντρωθεί από την εταιρεία ΥΛΗ – Διαχείριση και Προστασία Περιβάλλοντος.

Η εξάπλωση της φωτιάς

Η συνολική έκταση της πυρκαγιάς ανέρχεται σε 512.031,54 στρέμματα, εκ των οποίων τα 322.188,92 βρίσκονται στον Δήμο Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας (ποσοστό 63%) και τα 189.842,61 τον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού (ποσοστό 37%).


Χάρτης εξάπλωσης πυρκαγιάς

Στον Δήμο Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας έχουν επηρεαστεί από την πυρκαγιά 18 Τοπικές Κοινότητες (Τ.Κ.), εκ των οποίων έχει καεί το 77,11% (κατά μέσο όρο) της συνολικής τους έκτασης, και στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού επίσης 18 Τοπικές Κοινότητες, εκ των οποίων έχει καεί το 62,24% (κατά μέσο όρο) της συνολικής τους έκτασης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι σε αρκετές Τοπικές Κοινότητες το ποσοστό της έκτασής τους που έχει καεί ξεπερνάει το 80% και φτάνει έως και το 100%. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Τοπικές Κοινότητες ανά Δήμος και η έκταση που έχει καεί.


Καμένο πευκοδάσος στους Παππάδες Β. Εύβοιας

Πίνακας 1: Καμένες εκτάσεις ανά Τ.Κ. του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας


Πίνακας 2: Καμένες εκτάσεις ανά Τ.Κ. του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού

Δάση και δασικές εκτάσεις

Σύμφωνα με τον αναρτημένο Δασικό Χάρτη της Διεύθυνσης Δασών Π.Ε. Εύβοιας, το σύνολο των δασών και δασικών εκτάσεων που έχουν καεί ανέρχεται σε 379.392,82 στρέμματα και αποτελεί το 74,1% της συνολικής καείσας έκτασης.

Από τη συνολική έκταση των δασών και δασικών εκτάσεων, τα 232.897,76 στρέμματα βρίσκονται εντός του Δήμου Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας (ποσοστό 61,39%) και τα 146.495,05 στον Δήμο Ιστιαίας Αιδηψού (ποσοστό 38,61%).

Από τη συνολική έκταση των δασών και δασικών εκτάσεων των Τ.Κ. που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά στον Δήμο Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας, κάηκε το 77,20%, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό στον Δήμο Ιστιαίας – Αιδηψού ανέρχεται στο 79,46%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις περισσότερες Τ.Κ. το ποσοστό αυτό ξεπερνάει το 90% και φτάνει έως και το 100% των δασών και δασικών εκτάσεων που υπήρχαν.


Χάρτης καμένων δασών και δασικών εκτάσεων

Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται τα καμένα δάση και δασικές εκτάσεις ανά Τοπική Κοινότητα και Δήμο που επηρεάστηκαν από την πυρκαγιά σε σχέση με το σύνολο των δασών και δασικών εκτάσεων που υπάρχουν.


Εκτάσεις καμένων δασών και δασικών εκτάσεων

Εκτάσεις καμένων δασών και δασικών εκτάσεων

Βλάστηση

Σύμφωνα με τον Χάρτη Βλάστησης της Ελλάδας της Γενικής Διεύθυνσης Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος (Γ.Δ.Δ.Δ.Π.), από το σύνολο των καμένων εκτάσεων τα δάση και δασικές εκτάσεις ανέρχονται σε 335.165,98 στρέμματα και αποτελούν το 65,16% (άθροισμα εκτάσεων Χαλεπίου Πεύκης, Μαύρης Πεύκης, Ελάτης, Δρυός, θάμνων, παραποτάμιας βλάστησης και λιβαδιών).

Οι διαφορές που εντοπίζονται σε σχέση με τις εκτάσεις του αναρτημένου Δασικού Χάρτη, προέρχονται από την έλλειψη ακρίβειας και την παλαιότητα των δεδομένων του Χάρτη Βλάστησης της Γ.Δ.Δ.Δ.Π.. Ωστόσο, τα στοιχεία μάς παρέχουν μια πολύ καλή εικόνα για το είδος της βλάστησης και την έκταση που καταστράφηκε.

Όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί, σχεδόν το 60% των καμένων εκτάσεων καλύπτονται από δάση Χαλεπίου Πεύκης, τα οποία αποτελούν το 90% των συνολικά καμένων δασών και δασικών εκτάσεων.

Βλάστηση και χρήσεις γης στα όρια της πυρκαγιάς

Χρήσεις Γης

Από την επεξεργασία των δεδομένων του προγράμματος Corine Land Cover (2018), προκύπτει ότι από το σύνολο των καμένων εκτάσεων τα δάση και οι δασικές εκτάσεις ανέρχονται σε 337.944,75 στρέμματα και αποτελούν το 66% (άθροισμα δάσος κωνοφόρων, μικτό δάσος, μεταβατικές δασώδεις και θαμνώδεις εκτάσεις, δάσος πλατύφυλλων, εκτάσεις με αραιή βλάστηση).

Η διαφορά που εντοπίζεται σε σχέση με τις εκτάσεις του αναρτημένου Δασικού Χάρτη προέρχονται από την έλλειψη ακρίβειας των δεδομένων του προγράμματος Corine Land Cover και τη μεθοδολογία που έχει ακολουθηθεί για την παραγωγή των δεδομένων.

Χρήσεις γης στα όρια της πυρκαγιάς

Αναδασωτέες Εκτάσεις

Από την ανάλυση των στοιχείων των αναδασωτέων εκτάσεων του αναρτημένου δασικού χάρτη της Π.Ε. Εύβοιας, προκύπτει ότι από τα καμένα δάση και δασικές εκτάσεις που ανέρχονται σε 379.392,82 στρέμματα, τα 150.025,47 έχουν κηρυχτεί στο παρελθόν ξανά αναδασωτέα.

Από τα παραπάνω προκύπτει δηλαδή ότι το 39,54% τον καμένων δασών έχει καεί ξανά στο παρελθόν, ενώ στον Δήμο Λίμνης – Μαντουδίου – Αγίας Άννας το ποσοστό αυτό αγγίζει το 50%.


Αναδασωτέες εκτάσεις στα όρια της πυρκαγιάς

Μορφολογικά δεδομένα

Από την επεξεργασία των δεδομένων του Ψηφιακού Μοντέλου Εδάφους (DTM) της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», προκύπτει για την περιοχή που επλήγη από την πυρκαγιά ότι το ελάχιστο υψόμετρο βρίσκεται στο επίπεδο της θάλασσας (0 μ.), το μέγιστο στα 989 μ. και το μέσο υψόμετρο στα 303 μέτρα.

Το 27% της έκτασης έχει υψόμετρο λιγότερο από 200μ., το 35% αυτής βρίσκεται σε υψόμετρο μεταξύ 200 και 400 μέτρων, ενώ μόνο το 9% βρίσκεται πάνω από τα 600 μέτρα.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της έκτασης στις κλάσεις υψομέτρων.

Χάρτης υψομέτρων

Οι κλίσεις που επικρατούν στην περιοχή ποικίλουν. Η μέση κλίση είναι 32,8%, ενώ οι εκτάσεις που έχουν κλίση μεγαλύτερη του 50% ανέρχονται στο 19%.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζεται η κατανομή της περιοχής που έπληξε η πυρκαγιά στις κατηγορίες των κλίσεων.

Τέλος, στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται οι κατηγορίες κλίσεων στα δάση και τις δασικές εκτάσεις που κάηκαν.

Όπως προκύπτει στην περίπτωση αυτή, οι εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 50% πλέον ανέρχονται στο 25,1% της συνολικής έκτασης, ενώ η μέση κλίση διαμορφώνεται στο 38,5%.

Διαβάστε ακόμη

Στο σφυρί το πρώτο ξενοδοχείο της Αθήνας (pics)

4+1 ρυθμίσεις για τα χρέη στην Εφορία

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Από πρωταθλητής, μέτοχος ομάδας (pics)