Ελλάδα

«Λουκέτο» σε 4.200 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας μπήκε το 2015

  • newsroom


Η μελέτη αποτελεί την πρώτη προσπάθεια αποτύπωσης των συστάσεων και διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, για την πιο πρόσφατη χρονική περίοδο (2011-2015).

Η αποτύπωση της επιχειρηματικής δυναμικής στην οικονομία με βάση την ανάλυση των συστάσεων και διαγραφών των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα την τελευταία 5ετία, είναι το αντικείμενο της νέας μελέτης του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) με τίτλο “Η δημογραφία των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα – Σύσταση και διαγραφή επιχειρήσεων την περίοδο 2011-2015” (http://metrics.ekt.gr/el/node/317).

Στόχος της μελέτης είναι να καταγράψει την πορεία του κλάδου της υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα, αξιοποιώντας τα στατιστικά στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ) και ακολουθώντας την κατηγοριοποίηση του κλάδου όπως εφαρμόζεται από τη Eurostat.

Σύμφωνα λοιπόν, με τα στοιχεία της μελέτης πάνω από 4.200 επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έκλεισαν στην Ελλάδα το 2015, σύμφωνα με έρευνα του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ).

Παράλληλα, δημιουργήθηκαν 3.249 νέες επιχειρήσεις, με αποτέλεσμα να προκύπτει «κενό» 1.028 εταιρειών υψηλής τεχνολογίας. 

Το 2014, είχαν συγκροτηθεί 3.869, ενώ είχαν κλείσει 4.310. Το 2011, είχαν ανοίξει 3.408 υψηλής τεχνολογίας και είχαν σταματήσει να λειτουργούν 2.087 εταιρείες υψηλής τεχνολογίας.

Το ποσοστό των διαγραφών επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, στο σύνολο των διαγραφών επιχειρήσεων, σημείωσε μικρή μείωση από 3,5% το 2011 σε 3,4% το 2013, ενώ το 2015 αυξήθηκε στο 4,5%.

sistaseis

Από την άλλη πλευρά, το ποσοστό σύστασης των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας κατέγραψε αύξηση από 4,4% το 2011, σε 6,8% το 2013, ενώ το 2015 υποχώρησε στο 4,5%.

Στη μελέτη, μεταξύ άλλων, διαπιστώνεται ότι οι εγχώριες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο της κατασκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών, υπερτερούν κατά πολύ στις συστάσεις, σε σχέση με τις επιχειρήσεις κατασκευής φαρμακευτικών προϊόντων.

Στις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας στον κλάδο των υπηρεσιών, ο μεγαλύτερος αριθμός αποδίδεται στις δραστηριότητες προγραμματισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών, παροχής συμβουλών και συναφείς δραστηριότητες, ενώ ακολουθούν οι δραστηριότητες υπηρεσιών πληρ

Όπως επισημαίνει η Δρ Εύη Σαχίνη, Διευθύντρια του ΕΚΤ, “H μελέτη του εθνικού συστήματος καινοτομίας αποτελεί κεντρικό στόχο του ΕΚΤ. Προς αυτή την κατεύθυνση πέρα από τη διενέργεια των επίσημων στατιστικών για την Έρευνα, Ανάπτυξη & Καινοτομία στην Ελλάδα, το ΕΚΤ αξιοποιεί στοιχεία από δημόσιους φορείς για να φωτίσει πτυχές του συστήματος καινοτομίας. Δεδομένου ότι στρατηγική επιδίωξη της χώρας είναι η μεταστροφή του παραγωγικού μοντέλου σε οικονομία έντασης γνώσης, η αποτύπωση της διαχρονικής εξέλιξης των συστάσεων και διαγραφών των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ακριβώς λόγω της αυξημένης βαρύτητας και συνεισφοράς τους στην παραγωγή και εκμετάλλευση της γνώσης, είναι κρίσιμη”.

sistaseis 3

Τέλος, συγκρινόμενη η Ελλάδα με τα υπόλοιπα κράτη – μέλη της ΕΕ28 ως προς τις επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας έντασης γνώσης του κλάδου των Υπηρεσιών, για τα έτη 2011-2013, η χώρα καταγράφει τους υψηλότερους αριθμούς συστάσεων και διαγραφών.

sistaseis 4