Νέος πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών εξελέγη ομόφωνα ο Καθηγητής Βασίλειος Βασδέκης στη συνεδρίαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που έλαβε χώρα νωρίτερα σήμερα, 9 Ιουλίου 2024.

Κατόπιν εισήγησης του νέου Πρύτανη, ορίστηκαν οι ακόλουθοι Αντιπρυτάνεις:

– Αναπληρωτής Καθηγητής Λεωνίδας Δουκάκης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Προσωπικού

– Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Άννα Ελένη Γαλανάκη, Αντιπρύτανις Οικονομικού Προγραμματισμού και Υποδομών

– Καθηγήτρια Γεωργία Σιουγλέ, Αντιπρύτανις Έρευνας και Δια Βίου Μάθησης

– Καθηγήτρια Αθανασία (Νάνσυ) Πουλούδη Αντιπρύτανις Διεθνούς Συνεργασίας και Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα στο protothema.gr