Τα σχολεία κλείνουν αύριο, 26 Απριλίου για τις διακοπές του Πάσχα με τους μαθητές να επανέρχονται στις τάξεις τη Δευτέρα 13 Μαϊου 2024.

Με την επιστροφή τους στο σχολείο, στις 13/5, οι μαθητές των Λυκείων θα λάβουν το πρόγραμμα των ενδοσχολικών εξετάσεων. Σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, το πρόγραμμα ορίζεται τουλάχιστον 5 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων.

Τα μαθήματα σταματούν την Πέμπτη 16 Μαϊου ενώ την επομένη, Παρασκευή 17/5 δεν θα διεξαχθεί διδασκαλία και ο Σύλλογος Διδασκόντων αποφασίζει για τον χαρακτηρισμό της φοίτησης.

Απολυτήριες και προαγωγικές εξετάσεις

Από τη Δευτέρα 20 Μαϊου έως την Τετάρτη 29 Μαϊου, προγραμματίζεται η διεξαγωγή των απολυτηρίων εξετάσεων των μαθητών της Γ’ τάξης των ημερήσιων και εσπερινών ΓΕΛ και των Λυκείων Ε.Α.Ε.(Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης). Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων αναμένεται έως την Τετάρτη 29 Μαϊου.

Οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α ́ και Β ́ τάξης των Ημερησίων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε. θα διεξαχθούν από τη Δευτέρα 20 Μαΐου έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου, ενώ τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στους μαθητές το αργότερο την Παρασκευή 21 Ιουνίου .

Ειδική εξεταστική περίοδος κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου προβλέπεται για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. (Γενικό Μέσο Όρο). Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Η διαδικασία της αναβαθμολόγησης

Σχετικά με την αναβαθμολόγηση γραπτών, μπορούν να την αιτηθούν εντός 2 εργάσιμων ημερών από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων, οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο, όπου φοιτούν. Αναβαθμολόγηση μπορεί να ζητηθεί για ένα ή περισσότερα γραπτά δοκίμια. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν. Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε 2 ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων. Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Διαβάστε περισσότερα στο Protothema.gr