Η απόφαση της κυβέρνησης να προχωρήσει στην «ιστορική μεταρρύθμιση» της ίδρυσης των μη κρατικών πανεπιστημίων, αποτελεί ένα «ασφαλές και στέρεο βήμα», σύμφωνα με τον υπουργό Παιδείας, Κυριάκο Πιερρακάκη.

Όπως τόνισε ο ίδιος, μετά την ανακοίνωση του Σχεδίου Νόμου την περασμένη εβδομάδα, «με το νομοσχέδιο για την ίδρυση των Μη Κρατικών – Μη Κερδοσκοπικών Πανεπιστημίων στη χώρα παύουμε να είμαστε η μόνη χώρα στον πλανήτη χωρίς μη Κρατικά ΑΕΙ».

Τι μάθαμε μέσα στις πέντε μέρες πριν τα Χριστούγεννα, όταν ανακοινώθηκε το Σχέδιο Νόμου, για τα μη κρατικά πανεπιστήμια;

• Στόχος της κυβέρνησης είναι η λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων να ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2025.

• Οι Έλληνες καθηγητές του εξωτερικού αναμένεται να ασκήσουν επιρροή στην επιλογή των ξένων ΑΕΙ ώστε να ανοίξουν παραρτήματα στη χώρα μας.

Το πλαίσιο

• Στον νόμο, που θα ψηφιστεί εντός Ιανουαρίου, ο οποίος θα ρυθμίζει την εγκατάσταση και λειτουργία αναγνωρισμένων αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, θα είναι πολύ αυστηρά τα κριτήρια για την αξιολόγηση των Ιδρυμάτων και των Τμημάτων καθώς και για την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών.
• Θα χρειάζονται τουλάχιστον τρεις σχολές για να εξεταστεί ο φάκελός τους.
• Ο ελάχιστος αριθμός των καθηγητών θα είναι 30.
• Τα μέλη του διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού του θα πρέπει να έχουν διδακτορικό τίτλο

• Το ειδικό διδακτικό προσωπικό του δεν θα μπορεί να ξεπερνά σε ποσοστό το 20% του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του.
• Η Ανεξάρτητη Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) θα έχει την ευθύνη εξέτασης των φακέλων τόσο στην κτιριακή υποδομή όσο και στο πρόγραμμα σπουδών αλλά και στην επάρκεια των καθηγητών.
• Οι προϋποθέσεις καθώς και τα ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια, που θα εφαρμοστούν, θα είναι εναρμονισμένα με τις Αρχές και τις κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕSG 2015).
• Τα επιμέρους προγράμματα σπουδών, θα πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί και από τη διαπιστευμένη Αρχή του κράτους προέλευσης.
• Οι τίτλοι σπουδών, που θα εκδίδονται στην Ελλάδα, θα είναι οι ίδιοι με τους τίτλους σπουδών που θα είχαν χορηγηθεί εάν η εκπαίδευση των φοιτητών είχε πραγματοποιηθεί εξ ολοκλήρου στο κράτος προέλευσης του πανεπιστημίου. Οι κάτοχοι των τίτλων θα αποκτούν τα ίδια ακαδημαϊκά και επαγγελματικά δικαιώματα με αυτά που ισχύουν στο κράτος προέλευσης.
• Αν ανακληθεί η άδεια του παραρτήματος, το μητρικό ίδρυμα θα είναι από κοινού υπεύθυνο με το παράρτημά του για την ολοκλήρωση των σπουδών των φοιτητών και για την απονομή των τίτλων σπουδών.
• Η άδεια εκπαιδευτηρίου θα συνδέεται με τον ισχύοντα Κτιριοδομικό Κανονισμό – αποκλείονται τα πανεπιστήμια ‘ενός ορόφου’.
• Τα δευτερεύοντα κτήρια θα είναι εντός του ίδιου νομού.

Η οικονομική αξιοπιστία

• Θα πραγματοποιείται πενταετής οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, την οποία θα βεβαιώνει αξιόπιστη ελεγκτική-συμβουλευτική εταιρεία, προκειμένου να διασφαλίζεται η οικονομική αξιοπιστία.
• Το μη κρατικό πανεπιστήμιο θα πρέπει να προσκομίζει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης αξιόχρεης τράπεζας ύψους 500.000 ευρώ για κάθε σχολή και να πληρώνει παράβολο ύψους 500.000 ευρώ για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας και εγκατάστασης.
• Τα δίδακτρα των μη κρατικών ΑΕΙ θα καθοριστούν μεταξύ των συνεργαζόμενων ιδρυμάτων. Τα παραρτήματα θα ακολουθούν τους όρους λειτουργίας των μητρικών τους ιδρυμάτων και σε θέματα παροχής υποτροφιών.

Διαβάστε τη συνέχεια στο protothema.gr