Ξεκίνησαν σήμερα, Δευτέρα 20 Μαϊου οι προαγωγικές εξετάσεις των μαθητών της Α’ και Β΄τάξης Λυκείου καθώς επίσης και οι απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ Λυκείου των Ημερήσιων και Εσπερινών ΓΕ.Λ. και Λυκείων Ε.Α.Ε.

Οι προαγωγικές εξετάσεις θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 14 Ιουνίου και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το αργότερο την Παρασκευή 21 Ιουνίου.

Οι απολυτήριες εξετάσεις θα ολοκληρωθούν τη Δευτέρα 27 Μαϊου με τα αποτελέσματα να ανακοινώνονται έως την Τετάρτη 29 Μαϊου.

Υπενθυμίζεται ότι το υπουργείο Παιδείας έχει προβλέψει ειδική εξεταστική περίοδο κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου, για τους μαθητές, που θα απουσιάσουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου και για τους μαθητές της Γ’ τάξης του Γενικού Λυκείου, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Η έκδοση των αποτελεσμάτων, μετά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου, θα γίνει μέχρι την Τρίτη 25 Ιουνίου.

Αναβαθμολόγηση γραπτών

Οι μαθητές έχουν δικαίωμα για αναβαθμολόγηση των γραπτών τους. Συγκεκριμένα, μέσα σε δύο εργάσιμες ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων και των δύο εξεταστικών περιόδων οι κηδεμόνες των μαθητών ή οι ίδιοι, εφόσον είναι ενήλικοι, μπορούν να υποβάλουν αίτηση στο σχολείο, όπου φοιτούν, με την οποία ζητούν την αναβαθμολόγηση ενός ή περισσότερων γραπτών δοκιμίων. Η αίτηση συνοδεύεται με το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε γραπτό δοκίμιο.

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, για τους οποίους προβλέπεται προφορική εξέταση αντί γραπτής, μπορούν, εφόσον το επιθυμούν, να ζητήσουν επανεξέταση στα μαθήματα που εξετάσθηκαν.

Η αίτηση για επανεξέταση υποβάλλεται από τους κηδεμόνες των μαθητών ή από τους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, στο σχολείο μέσα σε δύο ημέρες από την έκδοση των αποτελεσμάτων.

Η αίτηση συνοδεύεται από το προβλεπόμενο παράβολο για κάθε μάθημα για το οποίο ζητείται επανεξέταση.

Οι έλεγχοι προόδου Β’ τετραμήνου

Οι έλεγχοι προόδου του δευτέρου τετραμήνου παραδίδονται στους κηδεμόνες των μαθητών ή στους ίδιους, εφόσον είναι ενήλικοι, έως την Παρασκευή 17 Μαΐου.

Η εξεταστική Σεπτεμβρίου

Ειδική εξεταστική περίοδος προβλέπεται στις αρχές του Σεπτεμβρίου, για τους μαθητές, που απουσιάζουν δικαιολογημένα από την εξέταση μαθήματος λόγω ασθενείας ή άλλου αποχρώντος λόγου, για τους μαθητές των Α ́ και Β ́ τάξεων, που δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο. και για τους μαθητές της Γ’ τάξης, που κατά την ειδική εξεταστική περίοδο του Ιουνίου δεν επιτυγχάνουν τον Γ.Μ.Ο..

Διαβάστε περισσότερα στο Protothema.gr