Ιδιαίτερα ηχηρό «παρών» στη ραγδαία αναπτυσσόμενη αγορά των ΑΠΕ δίνει η Cantreva Α.Ε., η οποία αποτελεί ουσιαστικά έναν από τους υπολογίσιμους παίκτες στον κλάδο, έχοντας όμως υπερβεί καιρό τώρα τα εθνικά σύνορα.

Ο όμιλος, με πρόεδρο τον Γιώργο Μανωλόπουλο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Χρήστο Μανωλόπουλο, ενσωματώνει μια μακρόχρονη εμπειρία καθώς τα στελέχη του δραστηριοποιούνται στην κατασκευαστική αγορά από το 2002, στις τηλεπικοινωνίες από το 2004 και στο χώρο των ΑΠΕ από το 2007.

Η Cantreva ιδρύθηκε το 2010 ως ΕΠΕ και δύο χρόνια μετά, το 2012, μετατράπηκε σε Α.Ε.

Ο όμιλος μέσω της μητρικής και διαφόρων θυγατρικών διαθέτει στην Ελλάδα ένα σημαντικό χαρτοφυλάκιο κυρίως αιολικών έργων, ωστόσο τώρα κάνει ένα ιδιαίτερα τολμηρό άνοιγμα και στα φωτοβολταϊκά.

Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο το τελευταίο τρίμηνο η Cantreva και ορισμένες θυγατρικές της, όπως Μπαλιάγα και Τείχιο, έχουν συγκεντρώσει στα χέρια τους βεβαιώσεις παραγωγού για φωτοβολταϊκά έργα συνολικής ισχύος άνω των 2,5 GW.

Χθες Πέμπτη μάλιστα έγινε γνωστή η τροποποίηση των πρόσφατα χορηγηθέντων αδειών από τη ΡΑΕ για 11 φωτοβολταϊκά πάρκα, συνολικής ισχύος 1GW, στις περιοχές των Σερρών, της Κοζάνης, του Κιλκίς κ.α. Η συγκεκριμένη ομάδα περιλαμβάνει έργα από 35 MW, 40 MW και 50MW μέχρι 150 MW, 175 MW και 200 MW, τα οποία και μεταβιβάζονται από την Cantreva στη νεοσυσταθείσα (ιδρύθηκε στις 2 Μαρτίου 2021) Pivot Solar ΙΚΕ, με διαχειριστές τους Γιώργο και Χρήστο Μανωλόπουλο.

Το προηγούμενο διάστημα, για λογαριασμό θυγατρικών είχαν εξασφαλιστεί βεβαιώσεις παραγωγού για έργα άνω των 1,5 GW.

Η Cantreva, ωστόσο, έχει κατοχυρώσει και εξωστρεφή προσανατολισμό. Έτσι κατασκευάζει και διαχειρίζεται έργα ΑΠΕ στη Ρωσία, την Ιταλία και την Πολωνία.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες οικονομικές καταστάσεις (για το 2019) ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 7,7 εκατ. ευρώ (από 8,2 εκατ. το 2018), ενώ το τελικό αποτέλεσμα ήταν ζημιογόνο (1,8 εκατ.).

Στη διάρκεια της συγκεκριμένης χρήσης, ολοκλήρωσε την κατασκευή και προχώρησε στην παράδοση δύο ΑΣΠΗΕ (Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας) και δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής Τάσης που είχε αναλάβει στην περιοχή της Νότιας Εύβοιας, που αποτελούν τμήμα του συμπλέγματος «Καφηρέας», ενώ συνέχισε να εκτελεί εργασίες συντήρησης φωτοβολταϊκών σταθμών ισχύος 90 MW.

Από το 2019 όμως η εταιρεία ξεκίνησε την υλοποίηση της νέας στρατηγικής της για την κατασκευή ιδιόκτητων φωτοβολταϊκών, κάτι που, όπως σημειώνεται, «απαιτεί μεγάλη απορρόφηση οικονομικών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού, αλλά μελλοντικά θα της προσφέρει μια στρατηγική παρουσία μεταξύ των παραγωγών ΑΠΕ στην εγχώρια αγορά».

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα του 2019 επιβαρύνθηκαν με δαπάνες ύψους 978.000 ευρώ που κρίθηκαν απαραίτητες «για να αποφέρουν καρπούς στο μέλλον».

Στη Ρωσία, μέσω της θυγατρικής της, Cantreva LLC, εκτελεί δυο συμβόλαια για την κατασκευή δύο Αιολικών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, δύο Υποσταθμών Ανύψωσης Υψηλής Τάσης και δύο Εναέριων Γραμμών Διασύνδεσης Υψηλής Τάσης. Οι επιπτώσεις της πανδημίας, όμως, δεν επέτρεψαν την ολοκλήρωση των εργασιών, ούτε και την ενοποίηση των αποτελεσμάτων στη μητρική.

Όπως αναφέρεται, πάντως, «η Cantreva έχει δημιουργήσει νέες και εξελιγμένες μεθόδους κατασκευής και ολοκλήρωσης έργων ΑΠΕ, οι οποίες της δίνουν τη δυνατότητα να έχει ευελιξία στο κόστος κατασκευής και στη μείωση του χρόνου αποπεράτωσης, σύμφωνα με τις υψηλές προδιαγραφές των πελατών της».

Αυτό όμως που έχει ίσως μεγαλύτερη σημασία είναι η διαπίστωση ότι «η εταιρεία διανύει μια πορεία, στην οποία πρέπει να παρθούν μεγάλες και σημαντικές αποφάσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν τα αποτελέσματά της για πολλά χρόνια, αλλά είναι απαραίτητο, προκειμένου να ακολουθήσει τις εξελίξεις της εγχώριας και διεθνούς αγοράς του κλάδου».

Για να διευκρινιστεί ότι «ως εκ τούτου, η διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να διατηρεί μια ευελιξία στην στρατηγική που ακολουθεί και να είναι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να την τροποποιεί, όπως και την υλοποίησή της. Συγκεκριμένα, η κατεύθυνση στην οποία οδηγείται, είναι η σταδιακή και μερική μετάλλαξη της εταιρείας σε δραστηριότητες παραγωγής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ».

Με βάση το παρελθόν και την πλούσια εμπειρία της, αλλά κυρίως το παρόν και το εντυπωσιακό χαρτοφυλάκιο αδειών παραγωγής, όπως και θυγατρικών, είναι σαφές ότι αυτός ο «αθόρυβος» μέχρι τώρα παίκτης έχει στα σκαριά ιδιαίτερα φιλόδοξα σχέδια. Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει είναι εάν σε αυτό το δρόμο θα βαδίσει αυτόνομα ή με στρατηγικές συμμαχίες και συμφωνίες με εγχώριους και ξένους ισχυρούς ομίλους του κλάδου…