Ενέργεια

Το αντικείμενο της σύμβασης περιελάμβανε τον σχεδιασμό, την προμήθεια εξοπλισμού και την κατασκευή (EPC) της μονάδας ηλιακής ενέργειας, καθώς και την παροχή υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης (O & M) για δύο έτη

Το ωράριο χειμερινής περιόδου είναι 15:00-17:00 και 02:00-08:00 για τους πελάτες που είναι συνδεδεμένοι στο δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας και των διασυνδεδεμένων με αυτήν νησιών,15:30-17:30 και 02:00-08:00 για τους πελάτες των μη διασυνδεδέμενων νησιών

Οι εκπρόσωποι της ΠΟΣΠΗΕΦ εξέθεσαν τις καταστροφικές συνέπειες που θα έχουν στο επενδυτικό προφίλ της χώρας μας, η επιβολή τυχόν μονομερών παρεμβάσεων και η θέσπιση ενδεχόμενων έκτακτων εισφορών

Η ελληνική Κυβέρνηση υλοποιεί γενναίες πράσινες και φιλόδοξες περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες, όπως η απολιγνιτοποίηση, η προώθηση της ηλεκτροκίνησης, η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ, η προώθηση της κυκλικής οικονομία

Απόρρητο Απόρρητο