Ενέργεια

Στον νέο Κανονισμό Γεωθερμικών Εργασιών ενσωματώνονται καινοτόμες ρυθμίσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, στη διενέργεια των εργασιών έρευνας, εκμετάλλευσης και διαχείρισης του γεωθερμικού δυναμικού της χώρας

Η παγκόσμια ζήτηση πετρελαίου θα συνεχίσει να ανακάμπτει και ελλείψει περαιτέρω αλλαγών πολιτικής, έως το τέλος του 2022, θα φτάσει τα 100,6 εκατομμύρια βαρέλια/ημέρα, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας

Θα συμμετέχουν από κοινού στη νέα μονάδα φυσικού αερίου στην Κομοτηνή - Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες επενδύσεις στην ελληνική αγορά ενέργειας, ύψους 375 εκατ. - Η Euroxx ξεκινά κάλυψη της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ με τιμή στόχο τα €14

Καμπανάκια για την πολιτική της σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, λυμάτων, ενεργειακής απόδοσης-Στο μικροσκόπιο η διαχείριση των αποβλήτων στη Μύκονο

Απόρρητο Απόρρητο