Ενέργεια

ΔΕΣΦΑ: Στην «εκκίνηση» ο διαγωνισμός για το Σταθμό Συμπίεσης Αμπελιάς

  • Σταύρος Γριμάνης


Σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο της σύμβασης - Στα 58,3 εκατ. (73 εκατ. με ΦΠΑ) ο προϋπολογισμός

Σε φάση εκκίνησης έχει τεθεί ο διαγωνισμός του ΔΕΣΦΑ για την κατασκευή του Σταθμού Συμπίεσης στην Αμπελιά. Ο Διαχειριστής, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, έβγαλε στις 29 Απριλίου το σχέδιο της σύμβασης σε δημόσια διαβούλευση με την προθεσμία για την υποβολή των σχετικών ερωτημάτων και παρατηρήσεων να λήγει στις 12 Μαΐου.

Με βάση το σχέδιο, για τον ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό με τον κωδικό «922/20» ο προϋπολογισμός του έργου (σχεδιασμός, προμήθεια, κατασκευή, δοκιμή και θέση σε λειτουργία) ανέρχεται σε 58,3 εκατ. ευρώ (και με τον ΦΠΑ, 73 εκατ. ευρώ), ενώ η κατασκευαστική περίοδος ορίζεται σε 26 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

Ο ΔΕΣΦΑ διατηρεί το δικαίωμα να αυξήσει το αντικείμενο (για απρόβλεπτα) έως το ποσό 4% της τιμής της σύμβασης. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με ηλεκτρονικά μέσα μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικής υποβολής προσφορών tenderONE της cosmoONE.

Σε αυτόν μπορούν να συμμετάσχουν κατασκευαστικές και ενεργειακές εταιρείες, μεμονωμένα είτε σε κοινοπραξίες, οι οποίες και θα κληθούν να υποβάλουν δύο ξεχωριστούς φάκελους για την τεχνική και την οικονομική προσφορά. Απαραίτητη είναι η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.166.000 ευρώ.

Όσον αφορά τα κριτήρια συμμετοχής, οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν εμπειρία εκτέλεσης κατασκευαστικού έργου με τιμή σύμβασης ίση ή μεγαλύτερη από 50 εκατ. ευρώ και μέσο όρο κύκλου εργασιών για τα τρία τελευταία οικονομικά έτη τουλάχιστον 50 εκατ. ευρώ, καθώς και ικανότητα πίστωσης (εγγυητικές) ποσού τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με την απαιτούμενη τεχνική εμπειρία, ο υποψήφιος πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς ως ανάδοχος ή μέλος κοινοπραξίας (με ελάχιστη συμμετοχή 50%) την τελευταία οκταετία τουλάχιστον ένα έργο EPC για την κατασκευή Σταθμού Συμπίεσης φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας εισόδου μεγαλύτερη από 30 bar και συνολικά ισχύ τουλάχιστον 30MW.

Η σημασία και τι περιλαμβάνει το project

O Σταθμός Συμπίεσης στην Αμπελιά Φαρσάλων είναι ένα από πιο σημαντικά έργα του ΔΕΣΦΑ μαζί με το Σταθμό στους Κήπους, καθώς θα εξασφαλίσει την υδραυλική επάρκεια του ΕΣΜΦΑ δεδομένης της αναμενόμενης αύξησης των μεταφερόμενων ποσοτήτων από το βορρά προς το νότο με την έναρξη λειτουργίας του αγωγού ΤΑΡ και άλλων υποδομών.

Έτσι, για να διασφαλιστεί η υδραυλική επάρκεια του δικτύου σε όλα τα σενάρια επιλογής σημείου εισόδου από τους χρήστες για τις ποσότητές τους, υφίσταται ανάγκη ενίσχυσης του συστήματος μεταφοράς μέσω της εγκατάστασης Σταθμού Συμπίεσης και στο νότιο τμήμα της χώρας, που συγκεντρώνει μεγάλο μέρος της ζήτησης.

Με απόφαση του ΥΠΕΝ, στις 8 Απριλίου, έγιναν οι απαραίτητες θεσμικές ρυθμίσεις. Έτσι, με βάση αυτήν, ο Σταθμός  θα χωροθετηθεί σε ένα γήπεδο έκτασης 51.800 m² περίπου, όμορο των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του ΔΕΣΦΑ (Κτίριο Συντήρησης και Λειτουργίας) και θα έχει ισχύ 30 MW που θα προέρχεται από 2 +1 (εφεδρική) Μονάδες Συμπίεσης των 10 MW έκαστη. Ο νέος Σταθμός εκτιμάται ότι θα τεθεί σε λειτουργία την άνοιξη του 2023 και θα ενταχθεί στο σύστημα τον Ιούνιο της ίδιας χρονιάς.

Την υλοποίηση του βασικού σχεδιασμού και των υπόλοιπων μελετών για την εγκατάσταση του Σταθμού Συμπίεσης Αμπελιάς ανέλαβε, τον Ιανουάριο του 2020, μετά από σχετικό διαγωνισμό, η κοινοπραξία Asprofos Engineering- C&M Engineering.

Στις 19 Φεβρουαρίου 2021 το Δ.Σ. του ΔΕΣΦΑ ενέκρινε την ανάθεση της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης για το έργο, -ύψους 1,78 εκατ. πλέον ΦΠΑ και με διάρκεια 29 μήνες-, στην ιταλική Snam SpA. Η Snam είναι ο βασικός μέτοχος της κοινοπραξίας Senfluga, η οποία ελέγχει τον ΔΕΣΦΑ.

Απόρρητο Απόρρητο