Ενέργεια & Περιβάλλον

ΔΕΣΦΑ: «Τρέχουν» δύο νέοι διαγωνισμοί για την προμήθεια LNG

  • Σταύρος Γριμάνης


Ο Διαχειριστής προετοιμάζεται για το επόμενο έτος – Προμήθεια ΥΦΑ για την παροχή υπηρεσιών αντιστάθμισης της Ρεβυθούσας και εξισορρόπησης του ΕΣΜΦΑ – Στα 17 εκατ. ο προϋπολογισμός μαζί με το δικαίωμα προαίρεσης – Μέχρι τις 5 Οκτωβρίου οι προσφορές

Για την επόμενη χρoνιά, που με τα σημερινά δεδομένα στην αγορά φυσικού αερίου «σκεπάζεται» από σύννεφο αβεβαιότητας, προετοιμάζεται ο ΔΕΣΦΑ.

Η προετοιμασία στην προκειμένη περίπτωση έχει να κάνει με την προμήθεια των απαραίτητων ποσοτήτων LNG για την παροχή υπηρεσιών, αφενός αντιστάθμισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ της Ρεβυθούσας, αφετέρου εξισορρόπησης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ).

Και στις δύο περιπτώσεις οι διαγωνισμοί αφορούν την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2022 – 1η Ιανουαρίου 2023.

Ο πρώτος διαγωνισμός, για την παροχή υπηρεσιών αντιστάθμισης του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ, έχει εκτιμώμενη συνολική αξία, χωρίς ΦΠΑ, 9.180.000 ευρώ, ενώ προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 15%, δηλαδή κατ’ ανώτατο όριο 1.377.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α και φόρων.

Έτσι, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ο συνολικός προϋπολογισμός, μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο στο ποσό των 10.557.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και φόρων.

Ενδεικτικά και για σκοπούς κατάρτισης προϋπολογισμού και μόνο, η μέγιστη ποσότητα που απαιτείται για την αντιστάθμιση του Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ για τη χρονική περίοδο προμήθειας 01.01.2022 – 01.01.2023 υπολογίζεται σε 266,535,119 kWh. Όπως σημειώνεται, κατά τη διάρκεια της περιόδου προμήθειας θα ζητείται από τον προμηθευτή κάθε φορά, κατόπιν σχετικού αιτήματος, να υποβάλει προσφορά για ποσότητα αερίου που κυμαίνεται, ενδεικτικά, μεταξύ 5.000.000 kWh και 30.000.000 kWh.

Η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2021. Αντίστοιχα, ο διαγωνισμός για την προμήθεια ΥΦΑ που αφορά την εξισορρόπηση του ΕΣΜΦΑ, προβλέπει ότι ο προμηθευτής που θα αναδειχθεί θα υπογράψει με τον Διαχειριστή Συμφωνία – Πλαίσιο.

Η προμήθεια έχει εκτιμώμενη συνολική αξία χωρίς ΦΠΑ 5.140.000 ευρώ και αφορά την περίοδο 01.01.2022 – 01.01.2023, ενώ προβλέπεται η δυνατότητα επέκτασης κατά τρεις μήνες, ώστε ενδεικτικά να λήξει την 01.04.2023.

Το δικαίωμα προαίρεσης ανέρχεται σε ποσοστό 25% επί του συμβατικού τιμήματος, δηλαδή κατ’ ανώτατο όριο 1.285.000 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. και θα εφαρμοστεί μόνο σε περίπτωση παράτασης της περιόδου προμήθειας. Συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης, ο συνολικός προϋπολογισμός μπορεί να φτάσει κατ’ ανώτατο όριο το ποσό των 6.425.000 ευρώ, πλέον Φ.Π.Α.

Ενδεικτικά και για σκοπούς κατάρτισης προϋπολογισμού και μόνο, η μέγιστη ποσότητα που απαιτείται για την εξισορρόπηση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου για τη χρονική περίοδο προμήθειας 01.01.2022 – 01.01.2023, υπολογίζεται σε 175,393,846.00 kWh. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, θα ζητείται κάθε φορά από τον προμηθευτή να υποβάλει, κατόπιν σχετικού αιτήματος, προσφορά για την παροχή ποσότητας αερίου εξισορρόπησης που κυμαίνεται, ενδεικτικά, μεταξύ 10.000.000 kWh και 83.000.000 kWh.

Και για αυτόν τον διαγωνισμό η προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής λήγει στις 5 Οκτωβρίου 2021. Και για τους δύο διαγωνισμούς η ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος των προσφορών είναι 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 5η Οκτωβρίου.

Όπως είναι γνωστό, οι διαγωνισμοί του ΔΕΣΦΑ πραγματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας tenderONE, της εταιρείας cosmoONE και όλα τα έγγραφα υποβάλλονται ηλεκτρονικά.