Με πόρους συνολικού ύψους από 1 έως 2 δισ. ευρώ προβλέπεται να προικιστεί το Ταμείο Απανθρακοποίησης που θα συστήσει το ΥΠΕΝ αντλώντας πόρους από τη δημοπράτηση 25 εκατομμυρίων αδιάθετων δικαιωμάτων ρύπων.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αναμένεται να «ξεκλειδώσει» άμεσα τα νέα κονδύλια που θα διατεθούν εξολοκλήρου για την απανθρακοποίηση των ελληνικών νησιών.

Όπως δήλωσε σε εκδήλωση της Ελληνικής Εταιρείας Περιβάλλοντος και Πολιτισμού (ΕΛΕΤ) και της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας για το κόστος της πράσινης μετάβασης, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, χθες  οριστικοποιήθηκαν κάποιες από τις  λεπτομέρειες του νέου χρηματοδοτικού μηχανισμού κατόπιν συζητήσεων του ΥΠΕΝ με την DG Clima (Γενική Διεύθυνση Δράσης για το κλίμα) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.

Όπως αναφέρθηκε εξειδικεύτηκε η διοικητική διαδικασία κατάθεσης των προτάσεων με σκοπό να εγκριθούν οι δράσεις από την ΕΤΕπ και στην συνέχεια να διατεθούν οι πόροι.

Ανάλογα με την πορεία των τιμών που θα έχουν το επόμενο διάστημα οι ρύποι θα καθοριστεί και το ύψος των κονδυλίων που υπολογίζεται να φτάσουν τα 2 δισ. εάν οι τιμές διατηρηθούν στα 85 ευρώ ο τόνος. Μέσα από τη μόχλευση ιδιωτικών πόρων σε ποσοστό 50% εκτιμάται ότι τα έσοδα αυτά μπορεί να προσεγγίσουν και τα 4 δισ. ευρώ και να χρηματοδοτήσουν διάφορα έργα πράσινης ενέργειας και υποδομών.

Όπως δήλωσε η κ. Σδούκου τα νέα κονδύλια θα συνδράμουν την ενεργειακή μετάβαση των νησιών με στόχο την μείωση της χρήσης των ρυπογόνων πετρελαϊκών μονάδων και την αύξηση της διείσδυσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Στα Μη Διασυνδεμένα Νησιά θα αναπτυχθούν υβριδικά συστήματα παραγωγής ρεύματος και έργα ΑΠΕ σε όσα νησιά διασυνδεθούν.

Έμφαση θα δοθεί επίσης στην ηλεκτρική διασύνδεση καθώς σήμερα έχει ολοκληρωθεί η τρίτη φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων με στόχο να ολοκληρωθεί έως το 2024 και η τέταρτη φάση.

Δράσεις για εξοικονόμηση ενέργειας

Παράλληλα θα υπάρξουν δράσεις για την ενεργειακή εξοικονόμηση σε κατοικίες, επιχειρήσεις και δημόσια κτίρια με ένα νέο πρόγραμμα τύπου Εξοικονομώ για τα νησιά αλλά και για την επέκταση του θεσμού των Greco island που ξεκίνησε τον προηγούμενο έτος από την Χάλκη και αναμένεται να ακολουθήσει σύντομα και άλλο νησί. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που κατάφερε να δημιουργήσει μια ξεχωριστή δράση καινοτομίας για τα μικρά νησιά σε μια σειρά από τομείς όπως η ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης, η διαχείριση των απορριμμάτων, του νερού αλλά και η παραγωγή ενέργειας μέσα από το θεσμό των ενεργειακών κοινοτήτων.

Ήδη για τα νησιά αυτά έχει εξασφαλιστεί κονδύλι ύψους 100 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενώ θα ακολουθήσει η χρηματοδότηση από το Ταμείο Απανθρακοποίησης.

Για τη χρηματοδότηση πράσινων έργων στα ελληνικά νησιά πέραν από το νέο Ταμείο, θα διατεθούν πρόσθετοι πόροι από το Ταμείο Ανάκαμψης αλλά και από το Σχέδιο Δίκαιης Μετάβασης.