Σε επικαιροποίηση παλαιότερων αδειών για αιολικά έργα προχωρεί η Ελλάκτωρ, στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας που προβλέπεται από τη ΡΑΕ, με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο.

Συγκεκριμένα, τις τελευταίες ημέρες ο όμιλος έχει προχωρήσει στην τροποποίηση αδειών για ολοκληρωμένα έργα αιολικής ενέργειας συνολικής ισχύος 158 MW. Με βάση τις τροποποιήσεις προβλέπεται η μείωση των ορίων των γηπέδων εγκατάστασης καθώς και η αναχωροθέτηση των ανεμογεννητριών, ενώ σε ορισμένα υπάρχει προοπτική αύξησης της ισχύος.

Στο πλαίσιο αυτό και κατόπιν αιτήσεων της εταιρείας, όπως προβλέπεται από τη σχετική διαδικασία, οι οποίες υποβλήθηκαν από τον Οκτώβριο και μέχρι τις 19 Νοεμβρίου, η ΡΑΕ προχώρησε, στην έκδοση νέων βεβαιώσεων παραγωγού για αυτά τα αιολικά πάρκα που αναπτύσσονται σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Συγκεκριμένα, η ΡΑΕ στο διάστημα από τις 7 έως και τις 13 Δεκεμβρίου χορήγησε τέσσερις βεβαιώσεις παραγωγού, συνολικής ισχύος 133,2 MW για τα κάτωθι έργα σε περιοχές της Κεφαλονιάς, της Αλεξανδρούπολης, της Αρκαδίας και της Λακωνίας:

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 34,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 34,5 MW, στη θέση Όρος Αγία Δυνατή του Δήμου Σάμης Κεφαλονιάς (σε αντικατάσταση άδειας παραγωγής του Σεπτεμβρίου 2003). Το υφιστάμενο αιολικό πάρκο είναι ισχύος 32,2 MW και τέθηκε σε λειτουργία τον Απρίλιο του 2009.

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 39,1 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 39,1 MW, στη θέση Μαγούλα-Καζάκου-Διπλόν του Δήμου Αλεξανδρούπολης (σε αντικατάσταση άδειας παραγωγής από τον Φεβρουάριο του 2004). Το πρώτο τμήμα του έργου (16,1 MW) τέθηκε σε λειτουργία τον Ιούνιο του 2011 και το δεύτερο τμήμα (16,1 MW) τον Αύγουστο του 2015.

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 20,0 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 20,0 MW, στη θέση Ξερολίμπα-Μονολατη του Δήμου Αργοστολίου Κεφαλονιάς (σε αντικατάσταση άδειας παραγωγής από τον Δεκέμβριο του 2001). Το υφιστάμενο αιολικό πάρκο είναι ισχύος 13,6 MW και τέθηκε σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2006.

-Για αιολικό σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, εγκατεστημένης ισχύος 39,6 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 39,0 MW, στη θέση Λύρκειον Όρος των Δήμων Άργους-Μυκηνών και Τρίπολης (σε αντικατάσταση άδειας παραγωγής που εκδόθηκε το 2006), το οποίο έχει ολοκληρωθεί.
Επίσης, η ΡΑΕ με αποφάσεις της στις 2 Δεκεμβρίου χορήγησε νέες βεβαιώσεις παραγωγού για δύο ακόμη ολοκληρωμένους αιολικούς σταθμούς ισχύος 17,1 MW και 7,65 MW, σε αντικατάσταση αδειών που είχαν εκδοθεί την περίοδο 2001-2002.

Τα δύο αυτά έργα έχουν αναπτυχθεί σε περιοχές των Δημοτικών Ενοτήτων Ζάρακα και Μολάων Λακωνίας. Ειδικότερα, το αιολικό πάρκο των 17,1 MW προορίζεται για τη θέση «Καλογεροβούνι» και το δεύτερο των 7,65 MW για τη θέση «Μαλι-Μαδι».

Σημειώνεται ότι με βάση τις τροποποιήσεις που ενσωματώνονται στις νέες βεβαιώσεις παραγωγού ο συνολικός αριθμός των ισοδύναμων τυπικών ανεμογεννητριών των αιολικών σταθμών παραμένει σταθερός.

Ο Όμιλος Ελλάκτωρ αποτελεί σήμερα τον δεύτερο μεγαλύτερο παίκτη στην εγχώρια αγορά των ΑΠΕ, -μετά την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή-, διαθέτοντας χαρτοφυλάκιο έργων αιολικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 482 MW.

Παράλληλα, έχει σε φάση ανάπτυξης και αδειοδότησης σειρά νέων έργων ΑΠΕ που περιλαμβάνουν αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, καθώς και μονάδες αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες.