Ενεργειακά, περιβαλλοντικά και οικονομικά αποτελέσματα στα πρώτα τρία χρόνια της λειτουργίας του επιτυγχάνει ο υβριδικός σταθμός παραγωγής, αποθήκευσης και αυτοδιαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, της Eunice, στο διεθνώς αναγνωρισμένο και πολυβραβευμένο έργο, στο νησί της Τήλου.

Το τεχνολογικό επίτευγμα S4S (Storage For Sustainability, Smart grid, Solutions, Security), που υλοποίησε και λειτουργεί η εταιρεία στο έργο της Τήλου αποτελεί σημείο αναφοράς και τεχνολογικό μοντέλο, το οποίο εξαπλώνεται σε επενδύσεις νέων έργων στα νησιά του Αιγαίου, ενώ το σύστημα Aftonomo by Eunice βασισμένο στην τεχνολογία του έργου της Τήλου εφαρμόζεται ήδη σε κατοικίες και επιχειρήσεις, στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια της χώρας.

Ειδικότερα, στα τρία χρόνια της λειτουργίας του, το έργο στο νησί της Τήλου:

–       Έχει παράξει συνολικά 3.300 MWh, εξοικονομώντας έτσι περίπου 3.000 τόνους CO2, μέγεθος ισοδύναμο της ποσότητας CO₂ που θα μπορούσε να απορροφηθεί  από ένα δάσος με περισσότερα από 54.000 δέντρα.

–       Η εξοικονόμηση από το κόστος εκπομπών ισοδυναμεί με περίπου 39.000€, συμβάλλοντας σημαντικά στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και στη βελτίωση του περιβάλλοντος, της ζωής και της υγείας των κατοίκων του νησιού της Τήλου.

–       Η λειτουργία του υβριδικού σταθμού επέτρεψε την μείωση του κόστους καυσίμου για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας κατά περίπου 510.000€, ενώ σε περιπτώσεις απώλειας του δικτύου, ο υβριδικός σταθμός, σε   συνδυασμό με τις υπόλοιπες ενεργειακές υποδομές που διαθέτει η Τήλος, δύναται να καλύψει πλήρως τις ανάγκες ηλεκτροδότησης του νησιού και των κατοίκων του, με την δυνατότητα εξαγωγής προς το Σύστημα Νίσυρο-Κω.

Το σύστημα ενεργειακής τεχνολογίας και καινοτομίας S4S (Storage For Sustainability, Smart grid, Solutions, Security) του Ομίλου Eunice, που λειτουργεί στον υβριδικό σταθμό στην Τήλο αποτελεί την εφαρμοσμένη τεχνολογία ενεργειακής αυτονομίας και ανεξαρτησίας, μπορεί να συνδυάσει διαφορετικές πηγές ενέργειας, ανεμογεννήτρια και φωτοβολταϊκό, με αποθήκευση, ενώ παράλληλα εφαρμόζει μετεωρολογικά, τεχνικά, δεδομένα φόρτισης, αποθήκευσης και λειτουργίας σε πραγματικό χρόνο, προκειμένου να εξασφαλίσει αδιάλειπτη τροφοδοσία του ηλεκτρικού συστήματος με ασφάλεια και το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

Με βάση τα πραγματικά δεδομένα από τη λειτουργία του σταθμού της Τήλου, ο όμιλος Eunice προωθεί τη διάχυση της τεχνογνωσίας του έργου και την αναπαραγωγή του μοντέλου S4S, με πλήρη ενσωμάτωση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, σε συνδυασμό με συστήματα έξυπνης διαχείρισης και της πρώτης και μοναδικής ελληνικής ανεμογεννήτριας EW16 Thetis 50kW, που επίσης κατασκευάζει στην Μάνδρα Αττικής, για την εξυπηρέτηση των ΝetProsumers και των μελών των Ενεργειακών Κοινοτήτων και των κατοίκων των ελληνικών και όχι μόνο νησιών, ως εφαρμογή Smart Grids.

Ήδη o Όμιλος Eunice έχει λάβει από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) έγκριση των αιτήσεων του για την έκδοση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Υβριδικούς Σταθμούς (ΥΒΣ) στις νήσους Ανάφη, Δονούσα, Λέρο Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και στους Φούρνους Κορσεών Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 6,31MW.

Η προσφερόμενη λύση της Eunice αποτελείται από συστήματα παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, σύστημα αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, και έξυπνες συσκευές και εφαρμογές Joltie που με την τεχνολογία του Blockchain και του Internet of Things (IoT), επιτρέπουν στο χρήστη να ελέγχει και να διαχειρίζεται την ηλεκτρική ενέργεια που παράγει και καταναλώνει. Επιπλέον δίνει τη δυνατότητα για μελλοντική ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης δημιουργώντας ευκαιρίες κέρδους από την αξιοποίηση της αποθηκευμένης, στους συσσωρευτές των ηλεκτρικών οχημάτων, ενέργειας.

Το σύστημα Aftonomo by Eunice εφαρμόζεται ήδη σε κατοικίες και επιχειρήσεις στα αστικά κέντρα και στην περιφέρεια της χώρας, παρέχοντας στους πολίτες τη δυνατότητα.

•   να αξιοποιούν τους άπλετους και αειφόρους φυσικούς πόρους, όπως είναι ο αέρας και ο ήλιος

•  να επιλέγουν τεχνολογίες αιχμής, που σχεδιάζονται και παράγονται στην Ελλάδα από ελληνικά μυαλά και ελληνικά χέρια, με σημαντική εγχώρια προστιθέμενη αξία

•  να παράγουν

• να αποθηκεύουν

• να διαχειρίζονται

• να ανταλλάσσουν μεταξύ τους και όταν περισσεύει να διοχετεύουν πουλώντας στο δίκτυο καθαρή ενέργεια από Ανανεώσιμες Πηγές

• να συμμετέχουν στη νέα μεγάλη αγορά του Χρηματιστηρίου της Ενέργειας, με άμεσα και μεσοπρόθεσμα οικονομικά οφέλη

• να γίνονται NetProsumers και ενεργειακά αυτόνομοι και ανεξάρτητοι