Με ορίζοντα το Σεπτέμβριο προχωρεί ο σχεδιασμός για το νέο Εξοικονομώ –Αυτονομώ που θα δώσει συνέχεια στις ανάγκες ενεργειακής αναβάθμισης 60.000 ελληνικών νοικοκυριών, αποτελώντας ένα από τα πιο δημοφιλή προγράμματα της εθνικής στρατηγικής για την ενεργειακή μετάβαση και την χαμηλή έως μηδενική ενεργειακή κατανάλωση.

Το πρώτο ορόσημο αυτού του σχεδιασμού είναι η προδημοσίευση του οδηγού εφαρμογής μέχρι τα τέλη Ιουνίου, δράση που θα συνδυαστεί και με την ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος που θα υλοποιήσει το υπουργείο με κλειστή διαδικασία. Με βάση τον προγραμματισμό την επόμενη Πέμπτη 4 Ιουνίου θα υποβληθούν οι προσφορές για την ανάπτυξη του συστήματος που θα υποστηρίξει τη λειτουργία  και την εποπτεία του προγράμματος επιδότησης ενεργειακής αναβάθμισης (Β’ κύκλος Εξοικονόμηση Κατ΄Οίκον ΙΙ και Εξοικονομώ-Αυτονομώ).

Ο Ανάδοχος θα υλοποιήσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βελτιώσεις, ώστε το πληροφοριακό σύστημα να είναι λειτουργικό προκειμένου να διαχειρισθεί τις αιτήσεις του Προγράμματος. Η διαδικασία θα γίνει κατόπιν πρόσκλησης σε τρεις εταιρείες (Γνώμων Πληροφορική, Δράσις Τεχνολογίες Περιβάλλοντος και Ευρωσύμβουλοι-εταιρεία που είχε μέχρι σήμερα και την υποστήριξη του προηγούμενου προγράμματος) και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου.

Οι υπηρεσίες που θα αναλάβει ο ανάδοχος αφορούν το λογισμικό που αναπτύχθηκε για τα Προγράμματα Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ και Εξοικονομώ-Αυτονομώ και όχι τις υποδομές (βάση δεδομένων, Windows Server κ.α.) στο G-Cloud.

Οι υπηρεσίες υποστήριξης και συντήρησης συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά, διορθώσεις σφαλμάτων, απάντηση σε απορίες και παροχή υποστήριξης, βοήθεια σε αναζήτηση πληροφοριών, αιτήματα για επεξεργασία δεδομένων και ανάπτυξη αναφορών, βελτιστοποίηση στο λογισμικό, όπου είναι εφικτό με μικρές παρεμβάσεις, ώστε να βελτιωθεί η ανταπόκριση μέσω τροποποίησης υφιστάμενων λειτουργιών.

Με το νέο πρόγραμμα αναμένεται να πέσουν στην αγορά περί τα 850 εκ. ευρώΣυνολικά για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος με πόρους που έχουν ενταχθεί στο Ταμείο Ανάκαμψης, το σχετικό κονδύλι θα ανέλθει στα 1,73 δισ. Ευρώ.

Από αυτά 1,081 δισ. ευρώ θα διατεθεί σε νοικοκυριά, 450 εκατ. ευρώ για τις ΜΜΜ και 200 εκατ. ευρώ για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων του δημοσίου. Σημαντική παράμετρος του προγράμματος είναι η αλλαγή των κριτιρίων και της διαδικασίας υποβολής των αιτήσεων, αφού η μέχρι σήμερα εμπειρία των γρήγορων κλικς δημιούργησε ένταση και άφησε πολύ κόσμο εκτός του Εξοικονομώ-Αυτομώ.

Έτσι στο νέο πρόγραμμα θα υπάρχουν κριτήρια με βάση τον αριθμό των ανθρώπων που κατοικούν σε ένα σπίτι, το ύψος της κατανάλωσης βάσει τιμολογίου, την παλαιότητα και την αποδοτικότητα των παρεμβάσεων.

Όπως έχει ανακοινώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας,  το υπουργείο για πρώτη φορά θα συμπεριλάβει και άλλες παραμέτρους όπως είναι το σύστημα των βαθμοημερών, που εφαρμόζεται και στο επίδομα θέρμανσης, με στόχο να δοθούν χρήματα σε φτωχά νοικοκυριά και σε περιοχές με ακραίες καιρικές συνθήκες.

Στο σκέλος των δαπανών δεν αναμένονται σοβαρές διαφοροποιήσεις από το προηγούμενο πρόγραμμα καθώς οι παρεμβάσεις που θα επιτρέπονται είναι η αντικατάσταση κουφωμάτων, η θερμομόνωσηη εγκατάσταση έξυπνων συστημάτων διαχείρισης ενέργειας, φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων κ.α.