Διοικητικές αλλαγές υπήρξαν τις προηγούμενες ημέρες στην Gastrade, την εταιρεία που τρέχει το μεγάλο project του FSRU Αλεξανδρούπολης, λόγω της εισόδου στο μετοχικό σχήμα και του ΔΕΣΦΑ.

Συγκεκριμένα, όπως αποκαλύπτει σήμερα το newmoney, στις 31 Δεκεμβρίου 2021 υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους από το Διοικητικό Συμβούλιο ο Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, μέχρι τότε Διευθύνων Σύμβουλος της Gastrade, καθώς και το μέλος του Δ.Σ., Ανδρονίκη Τρομπούκη.

Ακολούθως και αφού οι δύο παραιτήσεις έγιναν δεκτές, το Δ.Σ. εξέλεξε ομόφωνα στις θέσεις των παραιτηθέντων μελών την Διευθύνουσα Σύμβουλο του ΔΕΣΦΑ, Maria Rita Galli και τον Ιωάννη Χωματά, Διευθυντή Ανάπτυξης Υποδομών του ΔΕΣΦΑ.

Κατά την ανασυγκρότηση του δεκαμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, τη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου (πέραν αυτής του Αντιπροέδρου που ήδη κατείχε) της Gastrade ανέλαβε ο Κωνσταντίνος Σιφναίος (Project Director για το FSRU και ανώτατο στέλεχος του Ομίλου Κοπελούζου).

Όσον αφορά στην υπόλοιπη σύνθεση του οργάνου, αυτή παραμένει η ίδια, έτσι ώστε μετά τις αλλαγές να αποτυπώνεται και σε επίπεδο Δ.Σ. η μετοχική σύνθεση της εταιρείας. Έτσι, στη θέση της Προέδρου της Gastrade παραμένει η Ελμίνα Κοπελούζου και στις θέσεις των άλλων μελών οι Αχιλλέας Τασιούλας, Paolo Enoizi, Vladimir Malinov, Lyubomira Miteva, Ιωάννης Παπαδόπουλος και Κωνσταντίνος Ξιφαράς. Σημειώνεται ότι η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου προβλέπεται μέχρι τις 26 Φεβρουαρίου του 2026.

Στο πολυεθνικό μετοχικό σχήμα της Gastrade συμμετέχουν -μετά και την επίσημη είσοδο του ΔΕΣΦΑ- και με ποσοστό 20% έκαστος η Ελμίνα Κοπελούζου (ιδρυτική μέτοχος και Πρόεδρος της εταιρείας), η Gaslog Cyprus Investments του ναυτιλιακού ομίλου Gaslog του εφοπλιστή Π. Λιβανού, η ΔΕΠΑ Εμπορίας, η βουλγαρική κρατική εταιρεία Bulgartransgaz EAD και ο ΔΕΣΦΑ.

Θέμα ημερών η τελική επενδυτική απόφαση

Έτσι, πλέον θεωρείται θέμα λίγων ημερών η λήψη της τελικής επενδυτικής απόφασης για το μεγάλο project, που έχει ως βασικό εμπνευστή και φορέα τον Όμιλο Κοπελούζου.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 363,7 εκατ. ευρώ, ενώ καταλυτικής σημασίας για την υλοποίησή του ήταν η έγκριση το καλοκαίρι από την Κομισιόν για τη χρηματοδότηση ύψους 166,7 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ.

Υπενθυμίζεται ότι όλο το προηγούμενο διάστημα έχουν τρέξει οι διαγωνισμοί για την προμήθεια της πλωτής μονάδας, καθώς και για την κατασκευή των συνοδευτικών υποδομών του έργου.

Με βάση το χρονοδιάγραμμα, το LNG project της Gastrade θα τεθεί σε λειτουργία το 2023 και θα αποτελέσει έτσι την πρώτη τέτοια μονάδα που θα συνδεθεί στο Εθνικό Σύστημα.

Το FSRU Αλεξανδρούπολης θα περιλαμβάνει τρία βασικά μέρη:

  • Την Υπεράκτια Πλωτή Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης και Αεριοποίησης LNG
  • Τις μόνιμες υπεράκτιες εγκαταστάσεις
  • Το υποθαλάσσιο και το χερσαίο τμήμα του αγωγού φυσικού αερίου για τη μεταφορά του φυσικού αερίου προς το ΕΣΜΦΑ.

Το project θα αποτελέσει μια νέα πύλη εφοδιασμού για την Ελλάδα, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό όπως φαίνεται ξεκάθαρα από την παρούσα ενεργειακή κρίση, ενώ θα υποστηρίζει και θα λειτουργεί συμπληρωματικά με τα άλλα υφιστάμενα ή προγραμματισμένα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου στην περιοχή, όπως η διασύνδεση Ελλάδας – Βουλγαρίας (IGB), o Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου (TAP), η διασύνδεση Βουλγαρίας – Σερβίας (IBS), η διασύνδεση Ελλάδας – Βόρειας Μακεδονίας, η υπόγεια αποθήκη φυσικού αερίου στην Καβάλα, καθώς και ο τερματικός σταθμός LNG της Ρεβυθούσας.

Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλλει καθοριστικά στη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών ενεργειακού εφοδιασμού ολόκληρης της ΝΑ Ευρώπης και θα ενισχύσει την ενεργειακή ασφάλεια και τον ανταγωνισμό στην περιοχή, υποστηρίζοντας τη δημιουργία ενός περιφερειακού κόμβου συναλλαγών φυσικού αερίου (Gas Hub).

Η Πλωτή Μονάδα Προσωρινής Αποθήκευσης και Αεριοποίησης θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της Αλεξανδρούπολης και θα έχει μέγιστη δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου στο σύστημα 8,3 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως και αποθηκευτική ικανότητα 170.000 κ.μ.

Με βάση τον σχεδιασμό, η μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ., μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας, από τη Σερβία και τη Β. Μακεδονία μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία.