Περισσότεροι από 1.785.000 καταναλωτές ηλεκτροδοτούνταν μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2021 από τους ιδιώτες προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, με την ΔΕΗ να διατηρεί μερίδιο αγοράς 74,20%.

Παρά το γεγονός ότι στα στοιχεία δεν περιλαμβάνεται ο Οκτώβριος που φαινομενικά ήταν ένας μήνας έντονων μετακινήσεων κυρίως λόγω του αυξημένου ενεργειακού κόστους, η εικόνα της αγοράς επιβεβαιώνει τη φθίνουσα πορεία απώλειας πελατών που εμφανίζει ο κυρίαρχος πάροχος ηλεκτρισμού.

Για παράδειγμα η ΔΕΗ για το εξεταζόμενο διάστημα έχασε 218.000 μετρητές στη χαμηλή τάση έναντι 295.000 την ίδια περίοδο του 2020. Ενδιαφέρον παρουσιάζει η κατανομή μεταξύ των ιδιωτών προμηθευτών ενέργειας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επεξεργάστηκε η ιστοσελίδα allazorevma, που αποτελεί την πρώτη πλατφόρμα σύγκρισης τιμών ηλεκτρικής ενέργειας, ο πάροχος με τον μεγαλύτερο αριθμό νέων πελατών ήταν η NRG με 49.000 νέους μετρητές. Ακολουθούν η Ζeniθ, η οποία για το ίδιο διάστημα είχε 48.000, η Ήρων με 36.412, η Protergia με επιπλέον 33.239, και η Elpedison με 22.277 . Δυναμική ήταν η παρουσία και της Φυσικό Αέριο, η οποία πρόσθεσε στο χαρτοφυλάκιό της 33.000 νέους πελάτες.

Σε σύνολο 6.817.767 μετρητών, υπολογίζεται ότι 5.058.783 ανήκουν στην ΔΕΗ και 150.000 στον Πάροχο Καθολικής Υπηρεσίας, ο οποίος εκπροσωπεί προσωρινά τους καταναλωτές που δεν εκπροσωπούνται από τον προμηθευτή τους λόγω χρεών. Ελλείμματα και χρέη του Παρόχου Καθολικής Υπηρεσίας αποπληρώνονται μέσω των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που καταβάλλουν όλοι οι καταναλωτές.

Από ίδια στοιχεία προκύπτει ότι υπάρχουν αντίστοιχα περίπου 600.000 μετρητές φυσικού αερίου που μοιράζονται οι Πάροχοι Ρεύματος αλλά και επιπλέον 500.00 μετρητές ρεύματος στα Μη Διασυνδεδεμένα νησιά (Κρήτη, Ρόδος κ.α).
Ο κ. Γκίκας επισημαίνει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ δεν δημοσιεύει στοιχεία σε μηνιαία βάση αλλά ανά τρίμηνο για αυτό και ο Πίνακας δεν περιλαμβάνει τον Οκτώβριο.

Πρόκειται για ένα μήνα που σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς παρατηρούνται ανακατατάξεις μεταξύ των εταιρειών καθώς άρχισε η μεγάλη επιστροφή των καταναλωτών στην ΔΕΗ.

Ο λόγος είναι οι τεράστιες αυξήσεις στο κόστος χονδρεμπορικής, τις οποίες οι πάροχοι μετακύλησαν στους πελάτες τους αλλά και οι επιπλέον εκπτώσεις που χορηγεί η ΔΕΗ για καταναλώσεις μεγαλύτερες των 300 κιλοβατώρων που περιλαμβάνονται τα κυβερνητικά μέτρα. Στο επίκεντρο της κριτικής βρίσκεται το σταθερό τιμολόγιο της Επιχείρησης για το οποίο οι προμηθευτές ενέργειας καταγγέλλουν ότι η ΔΕΗ πουλάει κάτω του κόστους. Ήδη στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει σταλεί σχετική επιστολή –καταγγελία από την ιστοσελίδα allazorevma ενώ σε ανάλογες κινήσεις προσανατολίζονται και οι ιδιώτες προμηθευτές χωρίς προς το παρόν να έχουν προχωρήσει σε ανάλογες ενέργειες. Αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι στοιχεία για την κινητικότητα της αγοράς έχει ζητήσει από τον ΔΕΔΔΗΕ και η ΡΑΕ.

Ο κ. Γκίκας υποστηρίζει ότι από τα διαθέσιμα στοιχεία δεν παρατηρείται κατά τον προηγούμενο μήνα εντυπωσιακή ανακατανομή μεριδίων υπέρ της ΔΕΗ, κάτι που δεν αποκλείει το επόμενο διάστημα. Τονίζει όμως ότι από τους χρήστες της ιστοσελίδας που δήλωναν ενδιαφέρον αλλαγής παρόχου, οι μισοί είχαν κατεύθυνση την Επιχείρηση.