Ευκαιρίες για τη διείσδυση ελληνικών επιχειρήσεων στην αγορά των θερμικών ηλιακών συστημάτων της Ιορδανίας δημιουργεί το ευρωπαϊκό έργο «MAIA-TAQA», το οποίο συντονίζεται από το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Το έργο, με προϋπολογισμό 3,17 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσω του Προγράμματος Μεσογειακής διασυνοριακής συνεργασίας ENI CBC MED, κατά 90% (2,85 εκατ. ευρώ). Έχει τριετή διάρκεια και σκοπός του είναι η μεταφορά τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών υπηρεσιών και τεχνολογιών από την Ευρώπη στις χώρες της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής. Από την Ελλάδα, στο έργο συμμετέχει ως εταίρος και η Ένωση Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας (ΕΒΗΕ).

Στο πλαίσιο του MAIA-TAQA υπογράφηκε τον Ιούνιο του 2021 συμφωνία πιλοτικής παρέμβασης ηλιακής ψύξης στο κτήριο του Εμπορικού Επιμελητηρίου της Άκαμπα στην Ιορδανία, μεταξύ του Εμπορικού Επιμελητηρίου και Κοινοπραξίας στην οποία συμμετέχει η Ελληνική εταιρεία SOLE Α.Ε. Η SOLE Α.Ε. θα προμηθεύσει το ηλιακό σύστημα ψύξης και θα προσφέρει τεχνική υποστήριξη στον ανάδοχο μέχρι την παραλαβή του έργου από την αναθέτουσα αρχή.

Η επένδυση, ονομαστικής ψυκτικής ισχύος 35kW, πρόκειται να καλύψει πάνω από το 50% των ψυκτικών αναγκών του κτηρίου σε ετήσια βάση και αναμένεται να ολοκληρωθεί τον Δεκέμβριο του 2021. Θα ακολουθήσει περίοδος παρακολούθησης και αξιολόγησης της πραγματικής λειτουργίας του συστήματος από το ΚΑΠΕ.

Το 2022, το έργο MAIA-TAQA επιδιώκεται να υποστηρίξει περαιτέρω τη σύνδεση της Ελληνικής βιομηχανίας θερμικών ηλιακών συστημάτων με την αγορά της Ιορδανίας, μέσω στοχευμένων επιχειρηματικών αποστολών και b2b συναντήσεων.