Η Ευρώπη επιδιώκει να καθορίσει τι χαρακτηρίζεται ως «πράσινο» σε ολόκληρη την οικονομία της σε μια προσπάθεια να προσελκύσει δισεκατομμύρια ευρώ σε έργα συμβατά με το στόχο της να γίνει η πρώτη ουδέτερη για το κλίμα ήπειρος στον κόσμο.

Το σύστημα “taxonomy” για «πράσινες» επενδύσεις, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πακέτου μέτρων ώστε να καταστήσει τη χρηματοδότηση των 27 κρατών-μελών πιο βιώσιμη. Είναι το βασικό εργαλείο που θα στηρίξει το πρόγραμμα οικονομικής ανάκαμψης το οποίο επικεντρώνεται στο Green Deal για την επίτευξη μηδενικών εκπομπών έως το 2050.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κομισιόν αναμένεται, σύμφωνα με το Bloomberg, να παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα το πρώτο πακέτο κριτηρίων για επενδυτικές αποφάσεις κατά τη μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Τα πρότυπα για το κατά πόσον μια δραστηριότητα συμβάλλει στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής θα καλύπτουν δεκάδες βιομηχανικές δραστηριότητες, από την παραγωγή σιδήρου και χάλυβα μέχρι τις μεταφορές, την παροχή νερού και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Για να επιτευχθεί ο στόχος και να εξασφαλιστεί η βεβαιότητα των επενδυτών, η Ε.Ε. συμφώνησε να δημιουργήσει ένα σύστημα ταξινόμησης για δραστηριότητες φιλικές προς το περιβάλλον και το κλίμα. Έτσι, θα προταθεί, επίσης αυτή την εβδομάδα, ένα νομικό πλαίσιο που θα απαιτεί από τις εταιρείες να αναφέρουν πληροφορίες για τη βιωσιμότητα.

Οι νέες υποχρεώσεις θα ισχύουν για όλες τις μεγάλες και τις εισηγμένες εταιρείες. Τα πρώτα μέτρα για τις «πράσινες» επενδύσεις θα ανακοινωθούν στις 21 Απριλίου και θα αφορούν τα κριτήρια στους δύο πρώτους από τους έξι στόχους του taxonomy, τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Τα πρότυπα για τους υπόλοιπους τέσσερις πυλώνες, συμπεριλαμβανομένης της κυκλικής οικονομίας και της ρύπανσης, θα προταθούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αργότερα μέσα στη χρονιά.

Για να θεωρηθεί «πράσινο» ένα επενδυτικό σχέδιο θα πρέπει να επιτύχει έναν από τους στόχους, αλλά και δεν θα πρέπει να επηρεάζει αρνητικά τους άλλους πέντε. Καθώς η ΕΕ απομακρύνεται από τα ορυκτά καύσιμα, επιδιώκει να δελεάσει τη βιομηχανία της να αγκαλιάσει καθαρότερες πηγές ενέργειας. Το σύστημα της «πράσινης ετικέτας» (green label) θα ισχύει για τομείς σε ολόκληρη την οικονομία, οι οποίοι θα λάβουν «πιστοποίηση» εκπομπών ή απόδοσης για τα προϊόντα τους ώστε να χαρακτηρίζονται ως βιώσιμα.

Σύμφωνα με σχέδιο των μέτρων της ΕΕ που έχει πληροφορηθεί το Bloomberg, ακολουθούν ορισμένα παραδείγματα για το ποιος μπορεί να κερδίσει την «πράσινη ετικέτα»:

  • Παραγωγοί επαναφορτιζόμενων μπαταριών και συσσωρευτών, συμπεριλαμβανομένων και αυτών από δευτερογενείς πρώτες ύλες, που μειώνουν ουσιαστικά τα αέρια του θερμοκηπίου στις μεταφορές, τις κατασκευές και την αποθήκευση ενέργειας εκτός δικτύου
  • Κατασκευαστές εξοπλισμού ενεργειακής απόδοσης για κτίρια, όπως παράθυρα, πόρτες, μονωτικά προϊόντα, έξυπνοι μετρητές ή αντλίες θερμότητας
  • Παραγωγοί ηλιακής και αιολικής ενέργειας
  • Παραγωγοί υδροηλεκτρικής ενέργειας και βιοενέργειας υπό ορισμένες προϋποθέσεις
  • Τρένα και πούλμαν επιβατών που έχουν μηδενικές άμεσες εκπομπές CO2
  • Επιβατικά αυτοκίνητα και ελαφρά επαγγελματικά οχήματα με εκπομπές χαμηλότερες από 50 γραμμάρια CO2 ανά χιλιόμετρο έως το τέλος του 2025 και στη συνέχεια μηδενικές εκπομπές
  • Νέα κτίρια κατοικιών και μη που πληρούν συγκεκριμένα πρότυπα απόδοσης