Στη σύσταση και συγκρότηση μη αμειβόμενης Ομάδας Εργασίας για την επικαιροποίηση και ενοποίηση του θεσμικού πλαισίου του κατασταλτικού ελέγχου για την αυθαίρετη δόμηση προχώρησε με απόφασή του ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ Ευθύμιος Μπακογιάννης.

Στην απόφαση που δημοσιεύθηκε την περασμένη Παρασκευή 7 Ιουλίου και είναι αμέσου εφαρμογής, περιγράφονται ενδεικτικά οι προτεραιότητες της Ομάδας Εργασίας και οι οποίες αφορούν στη:

∙ Συγκέντρωση και ενοποίηση των εφαρμοστέων κανόνων για τον κατασταλτικό έλεγχο της αυθαίρετης δόμησης,

∙ Επικαιροποίηση της διαδικασίας ελέγχου και επιβολής κατασταλτικών μέτρων με στόχο την απλοποίηση και επίσπευση αυτής,

∙ Ρητό καθορισμό αρμόδιων οργάνων και διαδικασίας συνεργασίας μεταξύ αυτών.

Όσον αφορά στη λειτουργία της ορίζεται ότι η Ομάδα Εργασίας, -η οποία, όπως προαναφέρθηκε δεν είναι αμειβόμενη-, θα συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα μετά από πρόσκληση του συντονιστή είτε με τηλεδιάσκεψη, είτε δια ζώσης σε κτίριο του ΥΠΕΝ. Για τη διευκόλυνση του έργου της και τον αποτελεσματικότερο τρόπο λειτουργίας της, έχει τη δυνατότητα να συστήνει υποομάδες εργασίας για την επεξεργασία επιμέρους θεματικών ενοτήτων, καθώς και να συνεργάζεται με άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου.

Ακόμη, στις συνεδριάσεις της Ομάδας Εργασίας δύναται επίσης να παρίστανται, μετά από πρόσκληση του συντονιστή, ειδικοί επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, στελέχη των υπηρεσιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθώς και άλλων Υπουργείων και στελέχη φορέων, οργανισμών ή οργανώσεων προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή γνώμη επί των θεμάτων.

Το χρονοδιάγραμμα και τα μέλη

Όπως αναφέρεται στην απόφαση του Γ.Γ. Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, η Ομάδα Εργασίας οφείλει να ολοκληρώσει το έργο της έως την 31.09.2023 και να το γνωστοποιήσει στους:

α) Υπουργό Επικρατείας αρμόδιο για τον συντονισμό του κυβερνητικού έργου,

β) Υπουργό Οικονομικών,

γ) Υπουργό Εσωτερικών,

δ) Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,

ε) Υφυπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας αρμόδιο για θέματα πολεοδομίας,

στ) Γενικό Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Ωστόσο, με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος δύναται να παραταθεί το παραπάνω διάστημα ολοκλήρωσης του έργου της Ομάδας Εργασίας, εφόσον κριθεί αναγκαίο.

Τέλος, στην πενταμελή σύνθεση της Ομάδα Εργασίας συμμετέχουν οι εξής:

-Κουρουπάκη Καλλιόπη, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, ως συντονιστής.

-Δημητριάδη Εύα, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ως τακτικό μέλος.

-Καρανάσου Ιωάννα, Πάρεδρος του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Γραφείο Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην Προεδρία της Κυβέρνησης, ως τακτικό μέλος

-Μπεχλιβάνου Βαλεντίνα, συνεργάτης στο ιδιαίτερο γραφείο του Γενικού Γραμματέα Νομικών και Κοινοβουλευτικών Θεμάτων, ως τακτικό μέλος.

-Μπλόσκας Νικόλαος, προϊστάμενος κοινοβουλευτικού τμήματος της ΓΓΝΚΘ της Προεδρίας της Κυβέρνησης, ως τακτικό μέλος.

Διαβάστε ακόμη:

Σε ισχύ από σήμερα το θερινό πρόγραμμα δρομολογίων σε Μετρό και Τραμ

Lidl: Επενδύσεις 100 εκατ. ευρώ στο δίκτυο καταστημάτων και την πράσινη ενέργεια (pic)

Σαλαζάρ (Fitch): Πώς θα επιστρέψει η Ελλάδα στην επενδυτική βαθμίδα (pics)

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ