Την ολοκλήρωση ενός από τα σημαντικότερα έργα στην Εύβοια, του φράγματος Σέτας –Μανικίων, σηματοδοτεί η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Πρόκειται για έργο ζωτικής σημασίας καθώς με την κατασκευή του φράγματος θα αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά το πρόβλημα άρδευσης και ύδρευσης, ιδίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν στερεύουν οι γεωτρήσεις με συνέπεια να μένουν για πολλές ημέρες χωρίς πόσιμο νερό οι κάτοικοι και οι επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Κύμης.

Παράλληλα, θα υπάρξει και τουριστική αναβάθμιση αφού με την κατασκευή της τεχνητής λίμνης και την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου για αναψυχή και δραστηριότητες, θα μπορούσε να γίνει πόλος έλξης χιλιάδων επισκεπτών. Υπενθυμίζεται ότι το έργο εντάχθηκε στα τέλη του 2022 στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης & Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «Α. Τρίτσης».

Τι προβλέπει η ΑΕΠΟ

Το καθοριστικό βήμα ωστόσο έγινε αυτές τις μέρες με την έκδοση από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) για το έργο «Φράγμα Σέτα – Μανίκια, Εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και δίκτυα στα όρια των δήμων Κύμης – Αλιβερίου και Ερέτριας της Π.Ε. Ευβοίας».

Ειδικότερα το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία του φράγματος με τα συναφή έργα, στην περιοχή Σέτα – Μανίκια εντός των διοικητικών ορίων των Δήμων Κύμης – Αλιβερίου και Ερέτριας, της Π.Ε. Ευβοίας, καθώς και την κατασκευή δικτύων.

Η κατασκευή και λειτουργία του εν λόγω φράγματος και των συνοδών έργων, έχει ως σκοπό την κάλυψη των αναγκών ύδρευσης του συνόλου του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου (Δ.Ε. Ταμυνέων, Αυλώνος, Δυστίων, Κονιστρών και Κύμης), καθώς και της Δ.Ε. Αμαρυνθίων, δηλαδή του δυτικού τμήματος του Δήμου Ερέτριας.

Φορέας του έργου είναι η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και αυτό αποτελείται από:

I. Το φράγμα Σέτα – Μανίκια, μέγιστου ύψους 774μ και μήκους στέψης 196μ, λιθόρριπτο με κεκλιμένο πυρήνα και πλευρικό σήραγγα εκτροπής, υπερχειλιστή/ εκκένωσης πυθμένα και λεκάνη αποτόνωσης,
II. Τη δημιουργία ταμιευτήρα νερού εντός της κοίτης του ρέματος μέγιστης ωφέλιμης χωρητικότητας 2.600.000 μ3 νερού στην ανώτατη στάθμη +770,00,
III. Τη σήραγγα υδροληψίας (υπερχείλισης/εκκένωσης) μήκους περίπου 1172 μ με εγκιβωτισμένο χαλύβδινο αγωγό υδροληψίας διαμέτρου Ø600,
IV. Την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού,
V. Τα δίκτυα ύδρευσης στα όρια των Δήμων Κύμης, Αλιβερίου και Ερέτριας της Π.Ε. Ευβοίας,
VI. Τα συνοδά έργα του φράγματος

Ουσιαστικά το έργο περιλαμβάνει την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του λιθόρριπτου φράγματος το οποίο είναι κατασκευασμένο σε μεγάλο μέρος, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι η οριστική μελέτη εκπονήθηκε το 1997. Η θέση του φράγματος Σέτα – Μανίκια βρίσκεται 4,35 χλμ ΒΑ του οικισμού Κάτω Σέτας και 3,12 χλμ ΒΔ του οικισμού Μανίκια.

Σημειώνεται ότι είναι λιθόρριπτο φράγμα με κεκλιμένο αδιαπέρατο πυρήνα, για ύδρευση με πλευρικό υπερχειλιστή και σήραγγα υδροληψίας με την αντίστοιχη λεκάνη κατάκλυσης (ταμιευτήρας).

Η επεξεργασία νερού

Οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού θα τοποθετηθούν 1,4 χλμ νοτίως του φράγματος και θα αποτελούν την κεφαλή του εξωτερικού υδραγωγείου. Θα κατασκευαστεί σήραγγα υδροληψίας για τη μεταφορά των απαιτούμενων ποσοτήτων νερού μέσω αγωγού υδροληψίας, ο οποίος θα τοποθετηθεί κατά μήκος της σήραγγας, από τον ταμιευτήρα προς την περιοχή του διυλιστηρίου.

Το έργο της νέας σήραγγας υδροληψίας και τα συνοδά έργα είναι συνολικού μήκους 1297,71 μέτρων. Ακόμη, προβλέπονται εγκαταστάσεις επεξεργασίας πόσιμου ύδατος (διυλιστήρια) δυναμικότητας 38.000 m3/day, οι οποίες θα περιλαμβάνουν στάδιο μίξης χημικών, δεξαμενές κροκίδωσης καθίζησής, κλίνες διυλίσεως, δεξαμενή καθαρού νερού, παχυντή ιλύος και μονάδα ξήρανσης ιλύος.

Περιλαμβάνονται έργα μόρφωσης των πρανών και μέτρα ενίσχυσης προστασίας του χώρου των διυλιστηρίων. Στο συγκρότημα διυλιστηρίων συνολικά θα δημιουργηθούν βαθμιδωτά πρανή με μέγιστο ύψος τοπικά τα 50 μέτρα και συνολικό μήκος περίπου 288 μέτρα με χρήση εκτοξευόμενου σκυροδέματος και τοπική χρήση αγκυρίων και στραγγιστηρίων.

Υδροδότηση 51 οικισμών

Όσον αφορά το δίκτυο ύδρευσης θα είναι συνολικού μήκους 227,6 χλμ και θα υδροδοτεί 51 οικισμούς (σχεδιασμός για 79.052 άτομα: μόνιμοι κάτοικοι + φιλοξενούμενοι + επισκέπτες), καθώς, όπως προαναφέρθηκε, ότι η περιοχή η οποία πρόκειται να υδροδοτηθεί από το φράγμα Σέτα – Μανίκια αποτελείται από το δυτικό τμήμα του Δήμου Ερέτριας – Αμαρύνθου και από το σύνολο του Δήμου Κύμης – Αλιβερίου

Τέλος, τα συνοδά έργα δικτύου περιλαμβάνουν 4 αντλιοστάσια, 47 νέες δεξαμενές ύδρευσης, διαβάσεις ρεμάτων (κάτω από τον πυθμένα ή επικρεμάμενοι αγωγοί σε υφιστάμενες γέφυρες), σώματα αγκύρωσης, φρεάτια δικλείδων, πιεζοθραυστικά φρεάτια, φρεάτια συσκευών ασφαλείας.

Διαβάστε ακόμη

Πατέλης – Μεγάλου: Στο σωστό μονοπάτι τράπεζες και οικονομία – Η πρόοδος και οι προοπτικές

Γιατί η οικογένεια Μιχαλόπουλου απέκτησε σχεδόν 30.000 στρέμματα στην Ίο – Νέες επενδύσεις €220 εκατ. (pics)

Φυσικό αέριο: Ο ρόλος της Ρωσίας – Γιατί ανεβαίνουν οι τιμές

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ