Ένα νέο, ακόμη πιο απλοποιημένο αδειοδοτικό πλαίσιο για τα έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ικανοποιώντας αιτήματα μεγάλων και μικρών παραγωγών.

Στόχος είναι η αντιμετώπιση γραφειοκρατικών και άλλων εμποδίων που καθυστερούν στα κρατικά γρανάζια έργα αξίας πολλών εκατομμυρίων αλλά και ένας πιο ευέλικτος μηχανισμός αδειοδότησης που θα αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο στην μεγάλη διαδρομή για την επίτευξη του Green Deal.

Όπως ανέφερε την Παρασκευή σε εκδήλωση του ΑΠΕ, η Γενική Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτού Πλούτου κ. Αλεξάνδρα Σδούκου, το νέο αδειοδοτικό πλαίσιο θα συζητηθεί στην αρμόδια επιτροπή ΑΠΕ του ΥΠΕΝ σήμερα.

Πρόκειται για το νέο κύκλο αλλαγών που θα θεσμοθετήσει το υπουργείο, ένα χρόνο μετά τις πρώτες παρεμβάσεις στον πράσινο πυλώνα της οικονομίας, διαμορφώνοντας όπως ανέφερε η κ. Σδούκου μετά από 15 χρόνια ένα νέο, ολοκληρωμένο αδειοδοτικό πλαίσιο, που θα καλύπτει όλα τα στάδια: από την Έκδοση Βεβαίωσης Παραγωγού μέχρι και την Άδεια Λειτουργίας, με  αυτοματοποιήμενες και τυποποιημένες διαδικασίες.

Στόχος των αλλαγών όπως είπε, είναι ο περιορισμένος αριθμός δικαιολογητικών που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις των επενδυτών σε κάθε στάδιο αλλά και οι ψηφιοποιημένες διαδικασίες τόσο κατά την υποβολή, όσο και κατά την έκδοση όλων των αδειών (Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, Σύμβαση Σύνδεσης, Άδεια  Εγκατάστασης και Λειτουργίας).

Επιπλέον, με τις νέες ρυθμίσεις θα υπάρξει ένα μόνο σημείο επαφής, που θα λειτουργεί ως πύλη εισόδου για τους επενδυτές, ώστε να μπορούν να παρακολουθούν την εξέλιξη, τον βαθμό ωριμότητας και την πορεία αδειοδότησης των έργων.

Οι παρεμβάσεις σε μικρότερα έργα

Στον άξονα των παρεμβάσεων δρομολογούνται αλλαγές και σε άλλα επίπεδα για μικρότερης κλίμακας έργα που όμως προκαλών ταλαιπωρία για πολλά χρόνια στους επενδυτές.

Μεταξύ αυτών είναι η διαχείριση των κοινών αιτημάτων σε πολλά μικρά έργα που έχουν συσσωρευτεί στον ΑΔΜΗΕ και έχουν μπλοκάρει τα έργα με Βεβαίωση Παραγωγού που έρχονται από τη ΡΑΕ. Για το θέμα, υπήρξαν έντονες γκρίνιες και πρόσφατα από μεγάλη εταιρεία του εξωτερικού αλλά και από δεκάδες άλλους επενδυτές.

Το δεύτερο θέμα προς επίλυση είναι ο τρόπος που θα επιταχυνθεί η εξέταση των αιτήσεων στον ΔΕΔΔΗΕ, με τις παρεμβάσεις να επικεντρώνονται στην εξέταση του ιδιοκτησιακού που δημιουργεί το μεγαλύτερο φόρτο στον Διαχειριστή.

Μέτρα θα ληφθούν ακόμη και για τον περιορισμό των καθυστερήσεων στην υλοποίηση των έργων σύνδεσης από τους Διαχειριστές, που οι εταιρείες παραπονιούνται ότι εξαντλούν το 12μηνο και κατά συνέπεια  στις συνδέσεις των σταθμών αυτών στο δίκτυο.

Λύσεις αναζητούνται στο θέμα της Εγγυητικής Επιστολής αλλά και στην τροποποίηση όλων των αδειών από την αρχή, όταν  υπάρχει αλλαγή στον σχεδιασμό του έργου.

Η κ. Σδούκου αναφέρθηκε χθες και στην ανελαστικότητα, «εκ μέρους των Διαχειριστών στο στάδιο της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης για μικρότερη ισχύ σε σχέση με την ισχύ που έχει η ΑΕΠΟ, καθώς και για τη συσχέτιση της   Σύμβασης Σύνδεσης με την  Άδεια Εγκατάστασης».

Δυσκολίες προκύπτουν και με την έγκριση επέμβασης σε δάση  καθώς οι απαρχαιωμένες πλέον προδιαγραφές στην δασική οδοποιία και τα εμπόδια που μπαίνουν με τις μελέτες αναδάσωσης, δημιουργούν σοβαρά προβλήματα στα έργα.

Απελευθερώνεται 1 GW σε κορεσμένες περιοχές

Η Γενική Γραμματέας αναφέρθηκε χθες και στη συνέχιση του ανταγωνιστικού πλαισίου για τις ΑΠΕ έως το 2024.

Όπως είπε, η ισχύς που θα δημοπρατηθεί θα είναι 2,1 GW για κοινούς διαγωνισμούς αιολικών και φ/β σταθμών και επιπλέον 1 GW που θα αποδοθεί μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών για ειδικές περιπτώσεις διαγωνισμών. Τέτοιοι  διαγωνισμοί ανέφερε είναι οι διαγωνισμοί για σταθμούς ΑΠΕ σε συγκεκριμένες περιοχές όπου αίρεται ο κορεσμός δικτύου όπως οι Πελοπόννησος, η Εύβοια και η Κρήτη και για διαγωνισμούς φωτοβολταικών από 0 έως 1 ΜW.

Στο ερώτημα, μάλιστα  «πώς θα διαφυλαχθεί ότι θα γίνονται τόσα αιολικά όσα και φ/β;», η κ. Σδούκου δήλωσε ότι κάθε τεχνολογία θα πρέπει να κερδίσει τουλάχιστον το 30% της ισχύος που θα δημοπρατείται.

Πέραν των παραπάνω, το ΥΠΕΝ έχει προτείνει τη διενέργεια διαγωνισμών για σταθμούς ΑΠΕ που θα συνοδεύονται από σταθμούς αποθήκευσης, αλλά και offshore αιολικούς σταθμούς, ενώ παράλληλα έχει ζητήσει διευκρινίσεις από την Επιτροπή σχετικά με τη χορήγηση λειτουργικής ενίσχυσης για έργα πάω από 250 MW.

«Έχουμε κοινοποιήσει ένα σχήμα που έχει προβλέψεις τόσο για τα μικρά φ/β που αναγνωρίζουμε ότι δεν μπορούν σε ένα διαγωνισμό να ανταγωνιστούν τα μεγάλα έργα, όσο και για τους μεγαλύτερους σταθμούς».

Η Γενική Γραμματέας δήλωσε ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικά νέα από την Κομισιόν  ώστε να προσχωρήσει το ΥΠΕΝ άμεσα στον επόμενο διαγωνισμό.

Σχετικά με τη δυνατότητα μεμονωμένων κοινοποιήσεων με ισχύ μεγαλύτερη από 250 MW, όπως αναφέρθηκε χθες, «η Επιτροπή έχει κάνει σαφές ότι δεν μπορεί να αποδεχτεί και να εγκρίνει μεμονωμένες ενισχύσεις με καθεστώς ατομικής κοινοποίησης για σταθμούς ΑΠΕ που ενισχύονται μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών». Όπως είπε, σε κανένα κράτος μέλος δεν έχει δοθεί μεμονωμένη ενίσχυση για ένα Φ/Β άνω των 250.