Ενέργεια & Περιβάλλον

Όμιλος Κοπελούζου: Συμμαχία με την RF Energy (Φειδάκης-Ρέστης) για υπεράκτια αιολικά 850 MW

  • Μαριάννα Τζάννε - Σταύρος Γριμάνης


Με «όχημα» τη νεοσυσταθείσα «Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα Αιγαίου Α.Ε.»- Το ύψος της επένδυσης θα φτάσει τα 2 δις ευρώ- Τα πάρκα θα είναι σταθερής θεμελίωσης και θα αναπτυχθούν στις θαλάσσιες περιοχές της Λήμνου και της Αλεξανδρούπολης

Tην πρώτη  μεγάλη συμμαχία μεταξύ δύο ελληνικών ενεργειακών ομίλων στην υπό εκκόλαψη εγχώρια αγορά των υπεράκτιων αιολικών πάρκων επισφραγίζει το joint venture μεταξύ του Ομίλου Κοπελούζου και της RF Energy, συμφερόντων των οικογενειών Φειδάκη και Ρέστη.

Με «όχημα» την νεοσύστατη εταιρεία «Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα Αιγαίου Α.Ε.» (“Aegean Offshore Wind Parks S.A.”), οι δύο όμιλοι θα προωθήσουν την ανάπτυξη θαλάσσιων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 850 MW.

Τα πάρκα αυτά θα είναι σταθερής θεμελίωσης, θα αναπτυχθούν σε θαλάσσιες περιοχές της Λήμνου και της Αλεξανδρούπολης, ενώ η συνολική επένδυση υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε 2 δις. ευρώ.

Οι δύο βασικές άδειες

Επί της ουσίας οι δύο όμιλοι ενώνουν τις δυνάμεις τους ώστε από κοινού να υλοποιήσουν τα υπεράκτια πάρκα για τα οποία έχουν ήδη λάβει άδειες εδώ και μια δεκαετία.

Συγκεκριμένα, τη «βάση» του joint venture αποτελούν οι δύο αυτές άδειες και αποκλειστικός σκοπός της κοινής εταιρείας είναι η αξιοποίηση, εκμετάλλευση και διαχείριση τους.

Πρόκειται ειδικότερα για:

1) την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιο αιολικό πάρκο, η οποία εκδόθηκε την 14.6.2012, με διάρκεια 25 έτη, συνολικής ισχύος 498,15 MW στην θέση Πλάκα της δημοτικής ενότητας Μούδρου στη Λήμνο, και

2) την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από θαλάσσιο αιολικό πάρκο, η οποία εκδόθηκε την 19.9.2012, με διάρκεια 25 έτη, για την ανάπτυξη θαλάσσιου αιολικού πάρκου συνολικής ισχύος 216 MW, στην θαλάσσια περιοχή νοτίως της Αλεξανδρούπολης.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα δύο αυτά υπεράκτια πάρκα ήταν τα πρώτα που αδειοδοτήθηκαν όταν προ δεκαετίας επιχειρήθηκε να ανοίξει και στην Ελλάδα η εν λόγω αγορά. Έτσι σήμερα οι επιμέρους αδειοδοτικές διαδικασίες και γνωμοδοτήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο. Κάτι που σημαίνει ότι όταν αρχίσει να εφαρμόζεται το υπό επεξεργασία νέο θεσμικό πλαίσιο για την αγορά της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας, που είναι στα σκαριά αφενός θα είναι από τα πρώτα που θα ενταχθούν, αφετέρου και από τα πρώτα που θα μπουν σε τροχιά υλοποίησης.

Η νέα εταιρεία, οι μέτοχοι και η διοίκηση

Η νέα εταιρεία «Υπεράκτια Αιολικά Πάρκα Αιγαίου» συστάθηκε μόλις πριν λίγες ημέρες και συγκεκριμένα στις 28 Φεβρουαρίου, με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 200.000 ευρώ (διαιρούμενο σε 200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, με ονομαστική αξία 1 ευρώ εκάστη) και με διάρκεια 100 ετών.

Μέτοχοι της εταιρείας είναι ο Γεώργιος Φειδάκης μέσω της κυπριακής Coller Ebbers Limited (με 55.000 μετοχές), ο Βίκτωρας Ρέστης, μέσω της κυπριακής First Energy Holdings Ltd (με 55.000 μετοχές), ο Δημήτρης Κοπελούζος και η σύζυγός του Κυριακή (με 22.500 μετοχές έκαστος), ο Ιωάννης Σαμαράς (με 31.500 μετοχές) και ο Αθανάσιος Παστιρματζής (με 13.500 μετοχές).

Το πρώτο (οκταμελές) Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποτελείται από τους Γεώργιο Φειδάκη (Πρόεδρος), Ιωάννη Καρύδα (Αντιπρόεδρος), Ιωάννη Σαμαρά (Διευθύνων Σύμβουλος),  Ευάγγελο Κοροβέση (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος), Ιωάννης Παντούση (μέλος), Δήμητρα Μαράντου (μέλος), Αθανάσιο Παστιρματζή (μέλος) και Ιωάννη Αράπογλου (μέλος).