Ενέργεια & Περιβάλλον

Πάνω από 322 εκατ. ευρώ το πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ – Στα 780 εκατ. τα έσοδα για τις επιδοτήσεις λογαριασμών έως τον Μάιο 

  • newsroom


Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιάννη Γιαρέντη το πλεόνασμα αυτό έχει προκύψει έπιετα από την σημαντική μείωση του ποσοστού των εσόδων από το χρηματιστήριο των ρύπων που τροφοδοτεί τον ΕΛΑΠΕ

Στα 322,86 εκατ.  ευρώ ανέρχεται το σωρευτικό πλεόνασμα του ΕΛΑΠΕ για τον Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2021. Αν αφαιρεθεί το μαξιλάρι ασφαλείας, το ποσό αυτό διαμορφώνεται στα 252 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ΔΑΠΕΕΠ κ. Γιάννη Γιαρέντη το πλεόνασμα αυτό έχει προκύψει έπιετα από τη σημαντική μείωση του ποσοστού των εσόδων από το χρηματιστήριο των ρύπων που τροφοδοτεί τον ΕΛΑΠΕ και αντίστοιχα χρηματοδοτεί το Ταμείο Ενεργειακής Μετάβασης.

Στο δελτίο εμφανίζονται για πρώτη φορά και τα ποσά που εκταμιεύονται προς το ΤΕΜ έτσι όπως έχουν καθορισθεί από τις Υπουργικές αποφάσεις. Η εκτίναξη της τιμής της χονδρεμπορικής σε συνδυασμό με την άνοδο των τιμών των ρύπων συνέβαλαν στην εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων του ΕΛΑΠΕ τα οποία για φέτος υπολογίζεται να φτάσουν τα 2,5 δις, ευρώ.

Από αυτά έχουν ήδη αφαιρεθεί 780 εκατ. ευρώ επομένως μένει να διατεθεί για την ανακούφιση νοικοκυριών και επιχειρήσεων ένα ποσό περί το 1,7 δισ. ευρώ.

Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης ημέρας για το έτος 2022 είναι 222 €/tn.
Η ανά μήνα εκτίμηση της μέσης τιμής των πλειστηριασμών αδιάθετων δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου για το υπόλοιπο του έτους 2022 στα 75 €/tn.

Σύμφωνα με την διοίκηση του ΔΑΠΕΕΠ, το  σωρευτικό αποτέλεσμα του ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί να παραμένει πλεονασματικό, κάτι που επιβεβαιώνει την σταθερή πορεία του Λογαριασμού.

Πιο συγκεκριμένα ακόμη και μετά την εκταμίευση των 780 εκατομμυρίων προς το ΤΕΜ μέχρι τέλος Μαΐου, παραμένει ένα ικανό σωρευτικό πλεόνασμα ύψους άνω των 500 εκατομμυρίων.

Στο δελτίο έχουν ενσωματωθεί και οι προβλέψεις για το 2022, που δείχνουν μεγάλη αισιοδοξία για το μέλλον του ΕΛΑΠΕ, κάτι που αποτελεί εγγύηση για την επενδυτική ασφάλεια που χρειάζονται οι ΑΠΕ.

Ταυτόχρονα τα πλεονάσματα του ΕΛΑΠΕ δίνουν το δικαίωμα σε σημαντικές ενισχύσεις του Ταμείου Ενεργειακής Μετάβασης,  μετά τις σημαντικές πρωτοβουλίες που έχει λάβει η κυβέρνηση, έτσι ώστε να αντιμετωπισθεί το πρόβλημα της ενεργειακής ακρίβειας που βιώνουν οι καταναλωτές.

Η συνεχιζόμενη θετική πορεία του ΕΛΑΠΕ προέρχεται βασικά από τα σημαντικά έσοδα που προκύπτουν από την συμμετοχή των ΑΠΕ στις αγορές και που σε άλλους ενεργειακούς  παραγωγούς εμφανίζονται σαν κερδοφορία. Η διάθεση των πλεονασμάτων του ΕΛΑΠΕ προς το ΤΕΜ, δηλαδή προς στους καταναλωτές, επιβεβαιώνει την συμβολή των ΑΠΕ στην μείωση του ενεργειακού κόστους.  Πέρα και πάνω από την μείωση της μοναδιαίας τιμής της KWh , οι ΑΠΕ στηρίζουν τον καταναλωτή και μέσω του ΤΕΜ.