Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας σε πρόσφατη ανάλυσή του εκτιμά πως η κατανάλωση ενέργειας από τον κλάδο των κέντρων δεδομένων αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 1% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας, ενώ αναμένεται να φτάσει το 8% μέχρι το 2030.

Ταυτόχρονα, η Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει να είναι κλιματικά ουδέτερη έως το 2050, ενώ θεωρεί πως και τα κέντρα δεδομένων -τα data centers μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στην επίτευξη αυτού του στόχου, εφόσον δεσμευθούν η ενέργεια που καταναλώνουν να προέρχεται κατά τουλάχιστον 75% από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως άλλωστε προβλέπει και το «Σύμφωνο για Κλιματικά Ουδέτερα Data Center», στο οποίο συμμετέχουν ήδη κορυφαίοι πάροχοι υποδομών cloud και Ευρωπαϊκοί Οργανισμοί Εμπορίου.

Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν μια νέα πρόσκληση για τα κράτη που ενδιαφέρονται να παρέχουν μια ελκυστική αγορά για επενδυτές στην ψηφιακή τεχνολογία, στρέφοντας τις προτεραιότητές τους σε δύο επίπεδα: πρώτον, την πράσινη χωροθέτηση για τα data centers και, δεύτερον, στην παροχή φθηνής και απρόσκοπτης ενέργειας.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου, οι κυβερνήσεις, οι εταιρείες και οι επενδυτές θα πρέπει να συνεργαστούν για να επιτύχουν την απαλλαγή των ενεργειακών συστημάτων από τον άνθρακα. Έτσι βλέπουμε πως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας βρίσκονται στο επίκεντρο της μετάβασης στην καθαρή ενέργεια, αλλά απαιτούν λύσεις διαχείρισης της ζήτησης και κυρίως υποδομές που θα προσφέρουν φθηνή και σε ανταγωνιστικές τιμές ενέργεια.

Για την Ελλάδα, η ηλεκτρική διασύνδεση της Ελλάδας με την Αίγυπτο, το GREGY Project του Ομίλου Κοπελούζου, είναι το εμβληματικό έργο που μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργειακή κατανάλωση που απαιτεί ο ψηφιακός κόσμος και μάλιστα σε φθηνές και ανταγωνιστικές διεθνώς τιμές. Πρόκειται για ένα υποθαλάσσιο ηλεκτρικό καλώδιο χωρητικότητας 3,000 MW από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, που θα προσφέρει συνεχή και πράσινη ενέργεια, ικανό να μετατρέψει την χώρα μας σε ενεργειακό αλλά και ψηφιακό κόμβο της Ν.Α Μεσογείου.

Γίνεται ολοένα, λοιπόν, και πιο ξεκάθαρο πως αν θέλουμε η χώρα μας να γίνει ελκυστική σε επιχειρήσεις και επενδυτές που επιθυμούν να έχουν εδώ τη βάση εταιρειών προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής – όπως η τεχνητή νοημοσύνη, το blockchain, τα data centers- θα πρέπει να προχωρήσουμε σε ενεργειακά έργα τέτοιας έκτασης και έντασης που θα υποστηρίζουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις. Αυτή η παράμετρος, μαζί με την «πράσινη» χωροθέτηση, θα αποτελέσουν ένα δίπτυχο ανάπτυξης για επενδύσεις νέας γενιάς τόσο μεσοπρόθεσμα, όσο και μακροπρόθεσμα.