Την έγκριση χρηματοδότησης για τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης με στόχο την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ σε θέματα παρακολούθησης θαλάσσιων φαινομένων/συμβάντων που λαμβάνουν χώρα στις ελληνικές θάλασσες, με χρήση δορυφορικών δεδομένων και τη δημιουργία Παρατηρητηρίου θαλασσίων συμβάντων, αποφάσισε χθες το Δ.Σ. του Πράσινου Ταμείου.

Συγκεκριμένα, η κίνηση αυτή δρομολογήθηκε μετά από σχετικό αίτημα του Γενικού Γραμματέα Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων Πέτρου Βαρελίδη, το οποίο αφορούσε τη χρηματοδότηση για την ανάθεση προγραμματικής σύμβασης για την τεχνική υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Φυσικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου με αντικείμενο την παρατήρηση και παρακολούθηση θαλάσσιων φαινομένων/συμβάντων με τη χρήση της τηλεπισκόπισης.

Το ύψος της χρηματοδότησης είναι 120.000 ευρώ και η διάρκεια της σύμβασης τριετής.

Δεδομένου ότι η χρηματοδότηση της συγκεκριμένης δαπάνης συνάδει με τους σκοπούς του Πράσινου Ταμείου, το Δ.Σ. αποφάσισε ομόφωνα την ένταξή της στον άξονα «Δράσεις διατήρησης της βιοποικιλότητας- Καινοτόμες δράσεις -Έξυπνες πόλεις» του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Φυσικό Περιβάλλον και καινοτόμες δράσεις 2022».

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το Τμήμα Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών είναι το μοναδικό Ανώτατο Εκπαιδευτικό ‘Ιδρυμα της χώρας στο γνωστικό αντικείμενο της Ωκεανογραφίας και τις Θαλάσσιες Επιστήμες, ενώ διεξάγει έρευνα σε διεθνές επίπεδο σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το θαλάσσιο περιβάλλον, όπως η κλιματική αλλαγή, η λειτουργία και η υγεία των οικοσυστημάτων, η θαλάσσια βιοποικιλότητα και η διατήρηση, αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και θαλάσσιοι πόροι εν γένει, καθώς και προβλήματα παράκτιων ζωνών, όπως η διάβρωση των ακτών και η ρύπανση.

Το ΤΕΘ βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της θαλάσσιας έρευνας μέσω της παρατήρησης, της θεωρίας, της μοντελοποίησης και της τεχνολογικής καινοτομίας, καθώς και των διεθνών συνεργασιών με κορυφαία ιδρύματα θαλάσσιας έρευνας.