Την νομική θωράκιση των διατάξεων για τα αυθαίρετα με μεγάλες παραβάσεις, που περιέρχονται στις τράπεζες από αναγκαστικό πλειστηριασμό, προσέθεσε το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην τροπολογία που περιελήφθη στο νομοσχέδιο για τις δημόσιες συμβάσεις.

Με την αναδιατύπωση των διατάξεων, το ΥΠΕΝ κατόπιν πιέσεων από τις τράπεζες, κατοχυρώνει την δυνατότητα των ακινήτων που εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιό τους να μπορούν να υπαχθούν στους νόμους των αυθαιρέτων ένα χρόνο  μετά την κατακυρωτική πράξη και μέχρι τα τέλη του 2025.

Όπως τονίζουν από το υπουργείο, οι μικροαλλαγές εξυπηρετούν καλύτερα τα ακίνητα από νομικής απόψεως, για τυχόν καθυστερήσεις που ενδέχεται  να προκαλέσει η πανδημία σε πλειστηριασμούς.

Η κατηγορία 5 είχε εξαιρεθεί από την τακτοποίηση οριστικά από το Φθινόπωρο του 2020.

Ωστόσο είχε προβλεφθεί ότι κάποιες παραβάσεις θα μεταπηδήσουν στην κατηγορία 4 για την οποία οι δηλώσεις συνεχίζονται έως τις 31.12.2025 για να διευκολυνθούν οι συναλλαγές ενώ υπήρξαν και εξαιρέσεις.

Για παράδειγμα επιτράπηκε να συνεχιστούν οι διαδικασίες τακτοποίησης σε ακίνητα που επλήγησαν από φυσικά φαινόμενα (σεισμούς, πλημμύρες), από κληρονομιές, ακίνητα της ΕΤΑΔ, καθώς επίσης και ακίνητα leasing και πλειστηριασμών, εξυπηρετώντας κυρίως τον τραπεζικό τομέα.

Την κατηγορία 5, το ΥΠΕΝ έχει αρχίσει να βλέπει κάτω από ένα διαφορετικό πρίσμα, αναζητώντας πιθανούς τρόπους που θα επιτρέψουν άνοιγμα της βεντάλιας. Στην κατηγορία αυτή  υπάγονται ακίνητα χωρίς άδεια και όσα υπερβαίνουν το 40% της κάλυψης και δόμησης και το 20% του ύψους τους.

Θυμίζουμε ότι για να αντιμετωπιστούν δυσλειτουργίες της αγοράς και να αρθούν εμπόδια που θα προκαλούνταν σε χιλιάδες ακίνητα, το ΥΠΕΝ αποφάσισε να εντάξει στην κατηγορία 4 του νόμου των αυθαιρέτων και να εξαιρέσει οριστικά της κατεδάφισης τις εξής περιπτώσεις πολεοδομικών παραβάσεων που ανήκαν στην κατηγορία 5:

  • αυθαίρετους ανοικτούς εξώστες ή τμήματά τους που υπέρκεινται του κοινόχρηστου χώρου της πόλης (ρυμοτομική γραμμή).
  • αυθαίρετες κατασκευές σε ακίνητα που διαθέτουν οικοδομική άδεια, ανεξαρτήτως του ποσοστού υπέρβασης της κάλυψης ή της δόμησης, όταν αυτές δεν ξεπερνούν τα 50 τ.μ. σε συνολική δόμηση.
  • κατασκευές που έγιναν βάσει νόμιμης οικοδομικής άδειας, όταν έγιναν επί ακινήτου που κατόπιν κατατμήθηκε, και υπερβαίνουν την προβλεπόμενη δόμηση και κάλυψη, όπως αυτή υπολογίζεται επί του ακινήτου που διαμορφώθηκε μετά την κατάτμηση.

Να σημειωθεί ότι δεν συμπεριλαμβάνονται στην περίπτωση αυτή  και δεν εξαιρούνται οριστικά της κατεδάφισης αυθαίρετες κατασκευές εφόσον βρίσκονται εντός προκηπίου κατά περισσότερο από 20 εκατ.