Να καταστεί ένα one-stop-shop για την ορθή και πιστοποιημένη διαχείριση των ανακυκλώσιμων αποβλήτων, στοχεύει η Οικοκύκλιος, το πρώτο εργοστάσιο ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα. Η πολύχρονη εμπειρία της στην ανακύκλωση μπορεί να δώσει λύσεις για όλων των ειδών τα απόβλητα, επικίνδυνα ή μη.

Στα επόμενα χρόνια οι φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες θα είναι ο κανόνας για την έρευνα και την βιομηχανία. Το περίφημο «Green Deal» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή το «Ευρωπαϊκό Πράσινο Σύμφωνο» που περιλαμβάνει το σχέδιο μετάβασης της Ευρώπης στην πράσινη εποχή, προβλέπει, προς το παρόν, επενδύσεις ύψους ενός τρισεκατομμυρίου ευρώ, και κρύβει ευκαιρίες χρηματοδότησης για εκατοντάδες εταιρίες και καινοτόμες ιδέες.

«Οι επενδύσεις στον κλάδο της ανακύκλωσης αποβλήτων αναμένονται να φτάσουν τα 2 δισ. ευρώ στα επόμενα χρόνια κάτι το οποίο αποτελεί ευκαιρία για όσους δραστηριοποιούνται στην διαχείριση αποβλήτων», δηλώνει ο Ανδρέας Φαφούτης, CEO της Οικοκύκλιος, που δραστηριοποιείται από το 2010 στον τομέα της ανακύκλωσης αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (Α.Η.Η.Ε.).

Ο τρόπος που οι παλαιοί λαμπτήρες οδηγούνταν προς ανακύκλωση στο εξωτερικό με αυξημένα μεταφορικά και περιβαλλοντικά κόστη, αποτέλεσε έναυσμα για τα ιδρυτικά στελέχη της εταιρείας, να διακρίνουν την επιτακτική ανάγκη αλλαγής αυτού του καθεστώτος και να δημιουργήσουν μια νέα επαγγελματική δραστηριότητα στη χώρα μας. Η Οικοκύκλιος πρωτοπόρησε μάλιστα καθώς εγκατέστησε το πρώτο καθετοποιημένο μηχάνημα ανακύκλωσης λαμπτήρων στην Ελλάδα δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε μια νέα δραστηριότητα.

Το προσωπικό της εταιρείας αποτελείται από περισσότερα από 20 εξειδικευμένα στελέχη και ο τζίρος της φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ, ενώ οι κεντρικές εγκαταστάσεις της εταιρείας είναι στο Βαθύ Αυλίδος από το 2012 και λειτουργούν υποκαταστήματα στις Αχαρνές και στην βιομηχανική περιοχή (ΒΙ.ΠΕ.) των Σερρών με σκοπό την άμεση κάλυψη σχεδόν του συνόλου της επικράτειας.

«Mε την θέσπιση κανόνων και δεικτών αξιολόγησης σχετικών με τις επιπτώσεις των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων στην κοινωνία και στο περιβάλλον η εταιρεία μπορεί να οδηγηθεί στην καταγραφή μετρήσιμων και συγκρίσιμων μεγεθών σε εταιρικό επίπεδο. Ουσιαστικά μέσω ποιοτικών και μη χρηματοοικονομικών δεδομένων της επιχειρηματικής δραστηριότητας εξετάζονται οι λειτουργίες οι οποίες αφορούν στην αλληλεπίδραση της επιχείρησης με το φυσικό περιβάλλον, όπως ενδεικτικά η συνεχής προσπάθεια για την μείωση των κλιματικών επιπτώσεων, η μείωση των εκπομπών αερίων ρύπων και η αποτροπή των περιβαλλοντικών κινδύνων.

«Η συνολική μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα που πέτυχε η εταιρεία για το έτος 2021 ανέρχεται στους 365 τόνους CO2 ενώ η ενέργεια που εξοικονομήθηκε ήταν περίπου 980.365,50 kWh», αναφέρει ο κ. Φαφούτης σχετικά με το περιβαλλοντικό αποτύπωμα της εταιρείας και τα κριτήρια ESG.

Σήμερα η εταιρεία συλλέγει σε περισσότερα από 5.000 σημεία και ανακυκλώνει τόσο τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού όσο και το σύνολο των κατηγοριών σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων (σκραπ). Η παραλαβή των υλικών προς ανακύκλωση πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό με ιδιόκτητα οχήματα και η ζύγιση τους γίνεται στον χώρο του συνεργάτη με πιστοποιημένους ζυγούς.

Στην ερώτηση αν οι Έλληνες έχουν παιδεία σχετικά με την ανακύκλωση, ο κ. Φαφούτης απαντά: «Τα τελευταία χρόνια γίνονται προσπάθειες από τους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για να αυξηθεί το ποσοστό ανακύκλωσης στην Ελλάδα. Το αποτέλεσμα όλων αυτών των προσπαθειών είναι οτι υπάρχει σημαντική βελτίωση, ωστόσο υπολείπεται ακόμα συγκριτικά με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, τοποθετώντας την Ελλάδα στις χαμηλές θέσεις της κατάταξης στα ποσοστά ανακύκλωσης. Η κύρια μέθοδος διαχείρισης στα απόβλητα της χώρας μας είναι η τελική απόθεση στο έδαφος (Χ.Υ.Τ.Α. κλπ.) σε ποσοστό περίπου 75%, η οποία μέθοδος θα έπρεπε να γίνει η έσχατη λύση για όλους με ταυτόχρονη αύξηση της πρόληψης στην δημιουργία αποβλήτων και μεγιστοποίηση στον βαθμό επαναχρησιμοποίησης τους».

Η μονάδα ανακύκλωσης της εταιρείας είναι πιστοποιημένη με το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας- ISO: 9001, το Σύστημα Περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO:14001και το Σύστημα Υγιεινής και Ασφάλειας-ISO: 45001. Ακόμα, υπό εφαρμογή βρίσκεται το πανευρωπαϊκό πρότυπο λειτουργίας WEEELABEX.

«Η προσπάθεια για μετάβαση στην κυκλική οικονομία απαιτείται όλο και περισσότερο από τις εταιρείες που δραστηριοποιούνται», σχολιάζει ο κ. Φαφούτης τονίζοντας ότι οι ευκαιρίες προκύπτουν από την συνεχή αύξηση του πελατολογίου της εταιρείας κάτι το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να συμμετέχουμε σε επιδοτούμενα προγράμματα για την ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού μας και στην αντικατάσταση του στόλου μας με οχήματα φιλικότερα προς το περιβάλλον. Μέσω των συνεχών επενδύσεων σκοπεύουμε στην διατήρηση της Οικο-κύκλιος εντός των πρωταγωνιστικών εταιρειών διαχείρισης ΑΗΗΕ (αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) και σιδηρούχων και μη σιδηρούχων μετάλλων».

Μελλοντικοί στόχοι της εταιρείας αποτελούν η συνεχής διεύρυνση στην ελληνική αγορά, η καθετοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας για την πλήρη ανακύκλωση όλων των κατηγοριών Α.Η.Η.Ε. και μετάλλων με συνεχή επέκταση του πελατολογίου και στις περιφερειακές χώρες της Ελλάδας.

Διαβάστε ακόμη

Το σπίτι της χρονιάς; Η ιστορία πίσω από την κατοικία-υπερπαραγωγή που “επιπλέει” στο νερό

10 κρασιά-διαμάντια από τα …ξένα που μένουν αξέχαστα

Οι δυο διασημότερες τσάντες όλων των εποχών σε ακτινογραφία: Chanel 2.55 vs. Chanel Classic flap