Το «πράσινο φως» του ΥΠΕΝ με την μορφή της ΑΕΠΟ έλαβε το έργο αιολικής ενέργειας της SSE Renewables Hellas (πρώην «Ενεργειακή Βουρσανα Μ.Α.Ε.») το οποίο θα αναπτυχθεί στον Έβρο.

Ειδικότερα, η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) αφορά το έργο: ‘’Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση ‘Έβρος’, συνολικής ισχύος 81 MW (18 Α/Γ) & συνοδά υποστηρικτικά έργα’’, στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου, Π.Ε. Έβρου, Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης’’.

Στην πραγματικότητα, το έργο που τελικά εγκρίθηκε είναι αρκετά μικρότερο. Ο αρχικός σχεδιασμός συμπεριλάμβανε συνολικά 18 ανεμογεννήτριες SG4.5145 127.5ΗΗ, συνολικής ισχύος 81 MW. Στο πλαίσιο όμως της διαδικασίας διαβούλευσης και λήψης γνωμοδοτήσεων, το Γ.Ε.ΕΘ.Α. δεν ενέκρινε την εγκατάσταση 9 από τις 18 συνολικά ανεμογεννητριών. Κατόπιν αυτού, ο φορέας του έργου προέβη σε επανασχεδιασμό του Α.Σ.Π.Η.Ε. και λαμβάνοντας υπόψη τους περιορισμούς του Γ.Ε.ΕΘ.Α. μείωσε τον αριθμό των Α/Γ και τροποποίησε τη συνολική ισχύ του έργου από 81 MW σε 59,4 MW, τον τύπο της ανεμογεννήτριας από SG4.5-145(HH 127,5 m) σε SG6.6-170 (HH 115 m), ενώ εφάρμοσε μικρές μετατοπίσεις στις θέσεις ορισμένων Α/Γ.

Έτσι, η ΑΕΠΟ που χορηγήθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ αφορά στην κατασκευή και λειτουργία ‘’Αιολικού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Α.Σ.Π.Η.Ε.) στη θέση Έβρος, συνολικής ισχύος 59,4 MW (9 Α/Γ) & Συνοδά Υποστηρικτικά Έργα’’, στους Δήμους Αλεξανδρούπολης και Σουφλίου,της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου,της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, της εταιρείας SSE Renewables Hellas SSE (στην οποία μεταβιβάστηκε η υπ’ αριθ. πρωτ. 1490/2020 Βεβαίωση Παραγωγού του έργου με την υπ’ αριθ. πρωτ. 900/2021 Απόφαση μεταβίβασης της Ρ.Α.Ε.).

Τι περιλαμβάνει το project

Πιο αναλυτικά, στον σχεδιασμό του κυρίως έργου και των συνοδών υποστηρικτικών του, περιλαμβάνονται τα εξής:

Εγκατάσταση και λειτουργία 9 ανεμογεννητριών τύπου SG6.6-170, του οίκου ‘’Siemens Gamesa’’, ονομαστικής ισχύος 6.6 MW έκαστη, με ύψος πλήμνης (άξονα) 115 m., με προβλεπόμενη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 59,4 MW. Η ισχύς του Α.Σ.Π.Η.Ε. ‘’Έβρος’’ χωρίζεται στον βόρειο τομέα (Α/Γ1 έως Α/Γ4) και στον νότιο τομέα, (Α/Γ5 έως Α/Γ9).

Διαμόρφωση πλατωμάτων ανέγερσης των ανεμογεννητριών και της συναρμολόγησης του γερανού ανέγερσης των ανεμογεννητριών (9 ζώνες επέμβασης, κατ’ αντιστοιχία με τις Α/Γ του έργου).

Eργασίες οδοποιίας συνολικού μήκους 20,41 km για τις ανάγκες κατασκευής και λειτουργίας του έργου, εκ των οποίων:

-1,34 km αποτελούν υφιστάμενα ασφαλτοστρωμένα τμήματα οδοποιίας στα οποία δεν θα πραγματοποιηθούν παρεμβάσεις,

-18,57 km αποτελούν υφιστάμενα τμήματα αγροτικής οδοποιίας στα οποία θα πραγματοποιηθούν βελτιώσεις (κυρίως οδοστρωσία του καταστρώματος), και

-0,5 km αφορούν σε διανοίξεις νέας οδοποιίας (αγροτικοί χωματόδρομοι) για την πρόσβαση στις πλατείες των Α/Γ. Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη περιοχή είναι αμιγώς αγροτική και δεν υπάρχει άλλη δίοδος πρόσβασης στις πλατείες των Α/Γών, ως εκ τούτου η οδοποιία πρόσβασης πρέπει αναγκαστικά να περάσει μέσα από την αγροτική αυτή έκταση.

Εργασίες ηλεκτρικής διασύνδεσης, οι οποίες περιλαμβάνουν κατασκευή νέου Υ/Σ ανύψωσης τάσης 400/33 kV στη θέση ‘’Αγριάνη’’, κατά μήκος της Γ.Μ. ‘’Κ.Υ.Τ. Ν.Σάντας-Τουρκία’’ (400 kV), όπου και θα συνδεθεί ο Υ/Σ.

Yπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV (μήκους περίπου 9,6 km), που θα συνδέει τον οικίσκο ελέγχου του Νοτίου Τομέα με τον οικίσκο ελέγχου του Βορείου Τομέα του Α.Σ.Π.Η.Ε.

Υπόγειο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV (μήκους περίπου 40,6 km) που θα συνδέει τον οικίσκο ελέγχου του Βορείου Πολυγώνου του έργου με τον νέο Υ/Σ ‘’Αγριάνη’’.

Eναέριο Δίκτυο Διασύνδεσης Μέσης Τάσης 33 kV (πρόκειται για μικρό τμήμα μήκους περίπου 34 m).

Δύο Οικίσκους Ελέγχου εμβαδού περίπου 160 m2 έκαστος, εκ των οποίων ένας θα κατασκευαστεί στον Βόρειο Τομέα και ένας στον Νότιο. Οι Οικίσκοι Ελέγχου εξυπηρετούν τη στέγαση του κεντρικού ηλεκτρολογικού εξοπλισμού σύνδεσης του Α.Σ.Π.Η.Ε. µε το δίκτυο του Ε.Σ.Μ.Η.Ε., την εγκατάσταση του συστήματος τηλ-επίβλεψης ελέγχου και ασφαλείας, τους χώρους επισκευών και αποθήκευσης και τέλος τα γραφεία και τους χώρους υγιεινής. Εντός των κτιρίων αυτών εγκαθίστανται κατάλληλοι πίνακες μέσης τάσης, εξοπλισμένοι µε διακοπτικά μέσα στους οποίους καταλήγουν τα κυκλώματα του εσωτερικού δικτύου από τις ανεμογεννήτριες.

Η SSE Renewables και το «παρών» στην Ελλάδα

Ο βρετανικός όμιλος SSE Renewables διαθέτει σήμερα ένα χαρτοφυλάκιο περίπου 4 GW χερσαίων αιολικών, υπεράκτιων αιολικών και υδροηλεκτρικών έργων, με pipeline που φτάνει στα 11 GW.

Στο πλαίσιο αυτό υλοποιεί ένα γιγαντιαίο επενδυτικό πλάνο που φτάνει τα 12,5 δισ. λίρες μέχρι το 2026, ενώ στόχος του ομίλου είναι ο τριπλασιασμός της παραγωγής ΑΠΕ σε 30 TWh έως το 2030.

Η SSE Renewables είναι αυτή που «διαδέχθηκε» τη Siemens Gamesa στη Ν. Ευρώπη, μετά το mega deal που της έδωσε το «διαβατήριο» για τη θεαματική και άμεση επέκτασή της στην περιοχή, καθώς απέκτησε έργα -σε διάφορα στάδια ανάπτυξης- συνολικής ισχύος 3,9 GW σε Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία και Ιταλία, με τη συμφωνία να περιλαμβάνει τη δυνατότητα ανάπτυξης από κοινού και φωτοβολταΐκών projects ισχύος έως 1 GW.

Σημειώνεται ότι περίπου τα μισά από αυτά τα έργα βρίσκονται στην Ισπανία με τα υπόλοιπα στη Γαλλία, την Ιταλία και την Ελλάδα, όπου το χαρτοφυλάκιο της Siemens Gamesa υπολογίζεται σε 600 MW-700 MW.

Από τον Απρίλιο του 2021 έχει συσταθεί στη χώρα μας ο θυγατρικός βραχίονας της SSE Renewables Hellas,με επικεφαλής τον εξαιρετικά έμπειρο Βασίλη Σπηλιωτόπουλο, που κατέχει τη θέση του Προέδρου και τον Angel Hernandez ως Αντιπρόεδρο.

Πέραν του χαρτοφυλακίου της Siemens Gamesa, ο βρετανικός όμιλος ενισχύει την παρουσία του στην ελληνική αγορά των ΑΠΕ με νέα έργα, τα οποία μάλιστα θα χρηματοδοτηθούν μέσω ιδίων κεφαλαίων.

Ανάμεσα σε αυτά, εκτός του εν λόγω έργου στον Έβρο, περιλαμβάνονται:

– Έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 100 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 100 MW, στη θέση «Λαγκαδά» της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου του Δήμου Λαγκαδά Θεσσαλονίκης..

-Έργο αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέγιστης ισχύος έγχυσης 100 MW και μέγιστης ισχύος απορρόφησης 100 MW, στη θέση «Θυμάρια», της Δημοτικής Ενότητας Τυχερού, του Δήμου Σουφλίου, της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου.

-Φωτοβολταικός σταθμός με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης, εγκατεστημένης ισχύος 50,9 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 50,9 MW στη θέση Μαγούλα, της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη του Δήμου Κοζάνης.

– Φωτοβολταικός σταθμός με ενσωματωμένη διάταξη αποθήκευσης, εγκατεστημένης ισχύος 12,5 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 12,5 MW στη θέση Βουνοχώρι, της Δημοτικής Ενότητας Φιλίππων του Δήμου Καβάλας.

-Αιολικός σταθμός εγκατεστημένης ισχύος 24 MW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 24 MW στη θέση Μυταράς, της Δημοτικής Ενότητας Φιλλύρας, του Δήμου Αρριανών Ροδόπης.

Διαβάστε ακόμη

Ποιους βάζει στο στόχαστρο η εφορία το 2024

Πώς ο Πειραιάς έγινε το νέο hotspot της Αττικής στον τουρισμό και το real estate

Η Ούρσουλα, η «καρέκλα» της και ο Μητσοτάκης, η οικογένεια Φιλίππου με το χέρι στη τσέπη, ο καπνός και η φωτιά στην Πληροφορική και το Hilton στα Χανιά

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφτείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ