Ενέργεια

ΣτΕ: Ναι μεν, αλλά… για τα αιολικά πάρκα στην Κρήτη

  • newsroom


Το πράσινο φως «άναψε» προσωρινά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα σχεδιαζόμενα έργα κατασκευής αιολικών πάρκων φαραωνικού επιπέδου σε όλη την Κρήτη.

Το πράσινο φως «άναψε» προσωρινά η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας για τα σχεδιαζόμενα έργα κατασκευής αιολικών πάρκων φαραωνικού επιπέδου σε όλη την Κρήτη. Το νομικό τοπίο για την κατασκευή των αιολικών πάρκων δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα, παρά τη σχετική απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου, η οποία από δικαστικούς κύκλους δεν χαρακτηρίζεται ουσιαστική και καθοριστική για την πορεία των έργων. Και αυτό γιατί εκκρεμεί άλλη προσφυγή για το ίδιο έργο που θίγει την «καρδιά» του προβλήματος της πορείας των έργων.

Αναλυτικότερα, στο ΣτΕ είχαν προσφύγει 1.369 φορείς και κάτοικοι της Κρήτης και ζητούσαν να ακυρωθεί η από 28.5.2012 απόφαση της διυπουργικής επιτροπής στρατηγικών επενδύσεων (ΔΕΣΕ). Η απόφαση αυτή της ΔΕΣΕ αφορούσε στην ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «αιολικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνει την κατασκευή 33 αιολικών σταθμών ισχύος 1.077 ΜW στους τέσσερεις νομούς της Κρήτης και κοινή διασύνδεση τους με το εθνικό διασυνδεδεμένο σύστημα ενέργειας μέσω υποβρυχίου καλωδίου» κυριότητας της εταιρείας «Τέρνα Ενεργειακή». Η τελευταία μάλιστα εταιρεία είχε κάνει παρέμβαση στο ΣτΕ υπέρ του επίμαχου έργου, η οποία έγινε δεκτή από το δικαστήριο. Η Ολομέλεια του ΣτΕ με την υπ΄ αριθμ. 528/2015 απόφασή της απέρριψε την προσφυγή των φορέων και κατοίκων και όλους τους ισχυρισμούς τους ως αβάσιμους.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας έκριναν ότι το πλαίσιο της επενδυτικής δραστηριότητας στρατηγικού μεγέθους, με το οποίο ευνοείται η οικονομική ανάπτυξη, δεν προσκρούει στις συνταγματικές επιταγές για την προστασία του περιβάλλοντος και της χωροταξικής αναδιάρθρωσης της χώρας.

Στο στάδιο αυτό, υπογραμμίζουν οι σύμβουλοι Επικρατείας δεν γίνεται «η αξιολόγηση των χωροταξικών, πολεοδομικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων της δραστηριότητας που περιέχεται στην επενδυτική πρόταση, αλλά εκτιμάται, απλώς, για τις ανάγκες και τους σκοπούς του νόμου το κατ’ αρχήν επιτρεπτό της, με βάση τα στοιχεία που προσκομίζει ο επενδυτής, προκειμένου να εφαρμοστούν οι προβλεπόμενες στο νόμο διαδικασίες ταχείας αδειοδότησης επενδυτικών προτάσεων που εμφανίζουν υψηλές πιθανότητες υλοποίησης, βάσει του υποβαλλόμενου από τον επενδυτή επιχειρησιακού σχεδίου και της ανάλυσης των άμεσων και έμμεσων επιπτώσεων της επένδυσης στην ελληνική οικονομία σε βραχυπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα».

Στο στάδιο αυτό κρίνεται «αν το επενδυτικό σχέδιο έχει καταρχήν πιθανότητα υλοποίησης και αν είναι ικανό να συμβάλλει στην ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας και την έξοδο της χώρας από την οικονομική κρίση», σημειώνει η Ολομέλεια του ΣτΕ.

Με άλλα λόγια δεν μπορεί να κριθεί η νομιμότητα του έργου αφού είναι σε επίπεδο ακόμη στρατηγικής επένδυσης κλπ, χωρίς να υπάρχουν αποφάσεις-πράξεις υλοποίησης του έργου που μπορούν να εξεταστεί η νομιμότητα τους.

Το «κλειδί» για την νομιμότητα της πορείας των έργων, σύμφωνα με την Ολομέλεια του ΣτΕ, είναι η έκδοση της πράξης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του όλου έργου.

Κάτι που το χρονικό σημείο κατά το οποίο οι σύμβουλοι Επικρατείας εξέταζαν την αίτηση των φορέων και κατοίκων της Κρήτης δεν είχε εκδοθεί ακόμη και κατά συνέπεια δεν περιλαμβανόταν ούτε στο περιεχόμενο της προσφυγής τους, αλλά ούτε στον έλεγχο νομιμότητας του ΣτΕ.

Η νομική τύχη υλοποίησης του όλου έργου θα κριθεί με άλλη απόφαση του ΣτΕ που εκκρεμεί να εκδοθεί για το ίδιο θέμα μετά από προσφυγή κατοίκων και φορέων -και πάλι- της Κρήτης.
Αναλυτικότερα, στην εκπνοή του 2014 προσέφυγαν στο ΣτΕ 11 Σωματεία και Σύλλογοι κάθε μορφής και 1.123 κάτοικοι και από όλους τους νομού της Κρήτης και ζητούν να ακυρωθεί ως αντισυνταγματική, παράνομη και αντίθετη στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία, περιβαλλοντικοί όροι που εγκρίθηκαν για την κατασκευή των επίμαχων αιολικών πάρκων.

Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι η υπουργική απόφαση που ενέκρινε τους περιβαλλοντικής όρους του επίμαχου έργου παραβιάζει το άρθρο 24 του Συντάγματος, καθώς θα βλάψει ανεπανόρθωτα τόσο το φυσικό περιβάλλον όσο και την ποιότητα ζωή των κατοίκων της Κρήτης. Παράλληλα, υπογραμμίζουν ότι η έγκριση περιβαλλοντικών όρων παραβιάζει επιπρόσθετα τη δασική και οικιστική νομοθεσία. Η οποία απόφαση εκδοθεί επί αυτής της δεύτερης προσφυγής των κατοίκων θα είναι καθοριστική για την πορεία των έργων των αιολικών πάρκων.

Πηγή: www.protothema.gr

Απόρρητο Απόρρητο