Οι καυτές γεωπολιτικές εξελίξεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία, σε συνδυασμό με τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση αφενός, και αφετέρου νομικά και κανονιστικά ζητήματα έχουν ανατρέψει τα δεδομένα σε σχέση με τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις. Αυτό απηχεί και το αναθεωρημένο επιχειρησιακό πρόγραμμα αξιοποίησης (Asset Development Plan) του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο ουσιαστικά μεταθέτει για αργότερα την όποια πρόοδο των σχετικών διαγωνισμών.

Για την περίπτωση των ΕΛΠΕ, όπου το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 35,5% των μετοχών, γίνεται αναφορά στον διαγωνισμό με τον έτερο στρατηγικό μέτοχο, Paneuropean Oil and Industrial Holdings, για την από κοινού πώληση ποσοστού τουλάχιστον 50,1%, ο οποίος κρίθηκε άγονος. Επισημαίνεται η διαδικασία στρατηγικού μετασχηματισμού στην οποία βρίσκεται ο Όμιλος των ΕΛΠΕ, με την εταιρική αναδιοργάνωση και την εφαρμογή επενδυτικών πλάνων για την μεταστροφή του προς την «πράσινη ενέργεια» και προκρίνεται η αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης.

Όσον αφορά τη ΔΕΠΑ, καταγράφονται εξελίξεις προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Για τη μεν ΔΕΠΑ Υποδομών, όπου όπως είναι γνωστό τον περασμένο Σεπτέμβριο αναδείχθηκε ανάδοχος η Italgas Spa, έναντι συνολικού τιμήματος 733 εκατ. ευρώ, αναφέρεται ότι κατόπιν της έγκρισης από το Ελεγκτικό Συνέδριο, στις 10 Δεκεμβρίου 2021 το ΤΑΙΠΕΔ, η ΕΛΠΕ και η Italgas υπέγραψαν τη Σύμβαση Αγοραπωλησίας Μετοχών. Επίσης η ιταλική εταιρεία έχει λάβει ήδη την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αναμένεται η έγκριση της ΡΑΕ για την πιστοποίηση της όπως και των Διαχειριστών Δικτύου Διανομής.

Σημειώνεται ότι στις 15 Μαρτίου η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε ομόφωνα τη σχετική συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση των τριών θυγατρικών της ΔΕΠΑ Υποδομών «Εταιρεία Διανομής Αερίου Αττικής», «Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας» και «Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου».

Το ΤΑΙΠΕΔ τοποθετεί το οικονομικό κλείσιμο της συναλλαγής εντός του παρόντος δεύτερου τριμήνου του έτους, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι αυτό θα συμβεί μέχρι το τέλος Μαΐου, με την ολοκλήρωση από τη ΡΑΕ της διαδικασίας πιστοποιήσεων.

Για τη ΔΕΠΑ Εμπορίας επιβεβαιώνεται το περιπεπλεγμένο σκηνικό στην πορεία της αποκρατικοποίησης καθώς τονίζεται ότι λόγω νομικών εμπλοκών ο διαγωνισμός βρίσκεται σε αναστολή.

Επί της ουσίας, ο διαγωνισμός έχει παγώσει από τα μέσα Ιουνίου του 2020, όταν το Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ προεπέλεξε επτά επενδυτικά σχήματα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση του των δεσμευτικών προσφορών για την απόκτηση του 65% της ΔΕΠΑ Εμπορίας Α.Ε., με δυνατότητα απόκτησης και του υπόλοιπου 35% από τα ΕΛΠΕ.

Στη short list περιλαμβάνονταν οι C.G. GAS LIMITED, MET HOLDING AG, SHELL GAS B.V., ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ A.E., Κοινοπραξία ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ΑΕ & EDISON INTERNATIONAL HOLDING N.V. Κοινοπραξία ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ΕΛΛΑΣ & ΔΕΗ Α.Ε. και η ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ A.E.

Με βάση το τωρινό αναθεωρημένο ADP του ΤΑΙΠΕΔ προκρίνεται η «αξιολόγηση εναλλακτικών σεναρίων αξιοποίησης υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και των νομικών εμπλοκών».

Σε παρόμοια τροχιά κινείται και ο διαγωνισμός για την παραχώρηση της Υπόγειας Αποθήκης Ν. Καβάλας.

Στα τέλη Μαρτίου του 2021 το Δ.Σ. του ΤΑΙΠΕΔ επέλεξε τα δύο σχήματα που προχωρούν στην επόμενη φάση, δηλαδή την κοινοπραξία ΔΕΣΦΑ-ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και την Energean Oil & Gas. Σε εκείνη την περίοδο ο διαγωνισμός είχε κολλήσει στις διαδικασίες έκδοσης από τη ΡΑΕ του Πλαισίου Κανονισμού Τιμολόγησης που θα ορίζει τη μεθοδολογία και τις αρχές κατάρτισης των τιμολογίων χρήσης της ΥΑΦΑ. Στις 28 Φεβρουαρίου η ΡΑΕ δημοσίευσε Σχέδιο Κανονισμού προς διαβούλευση.

Το ΤΑΙΠΕΔ, ωστόσο αναφέρει όσον αφορά τα επόμενα βήματα ότι θα υπάρξει επαναξιολόγηση της διαγωνιστικής διαδικασίας υπό το πρίσμα των διεθνών εξελίξεων και των κανονιστικών υποχρεώσεων στην αγορά ενέργειας.