Ενέργεια & Περιβάλλον

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ: Ένα βήμα πιο κοντά το project της Αμφιλοχίας

  • Σταύρος Γριμάνης


Η τροποποίηση των περιβαλλοντικών όρων από το ΥΠΕΝ και το “momentum” της αντλησιοταμίευσης

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται η υλοποίηση του μεγάλου project αντλησιοταμίευσης της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή στην Αμφιλοχία. Προς αυτή την κατεύθυνση συνηγορούν τόσο η οριστικοποίηση της λίστας των έργων που θα ενισχυθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, όσο και οι εξελίξεις σε θεσμικό και αδειοδοτικό επίπεδο.

Ειδικότερα, όπως αναφέρουν πληροφορίες, η έγκριση του θεσμικού πλαισίου για τα έργα αποθήκευσης από την Ε.Ε. βρίσκεται σε τελικό στάδιο. Παράλληλα, όμως, με απόφαση του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (στις 9 Απριλίου) τροποποιήθηκε η ΑΕΠΟ (Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων) για την κατασκευή και λειτουργία του project της Αμφιλοχίας. Κάτι που χωρίς να επιφέρει ουσιαστικές αλλαγές, επιλύει ορισμένα δευτερεύοντα ζητήματα, δίνοντας ταυτόχρονα «σήμα» κινητικότητας…

Με την απόφαση του Γενικού Διευθυντή Περιβαλλοντικής Πολιτικής του ΥΠΕΝ ρυθμίζονται θέματα που αφορούν στην επικαιροποίηση των περιβαλλοντικών μελετών σε εναρμόνιση με τις τροποποιήσεις των αδειών παραγωγής που χορηγήθηκαν από τη ΡΑΕ και την αλλαγή του τρόπου διασύνδεσης κατόπιν σχετικής υπόδειξης του ΑΔΜΗΕ. Αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν σε ένα βαθμό τα έργα διασύνδεσης και οδοποιίας και μειώνουν σημαντικά το εύρος κατάληψης του έργου.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται η μετατόπιση του ΚΥΤ Αμφιλοχίας εντός του χώρου του σταθμού παραγωγής «Πύργου» και η αντίστοιχη μετατόπιση του δικτύου σύνδεσης με το υφιστάμενο ΚΥΤ Αχελώου. Ταυτόχρονα η απόφαση αποτελεί και «έγκριση επέμβασης» για τα τμήματα του έργου που εκτελούνται σε δασικές εκτάσεις ενώ καθορίζονται και οι ειδικότεροι όροι.

Η μεγάλη επένδυση των 500 εκατ. ευρώ και νέες άδειες

Το έργο αντλησιοταμίευσης στην Αμφιλοχία έχει ήδη ενταχθεί στα PCI (κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος) και ανήκει στις ευρωπαϊκές προτεραιότητες, ενώ οι μελέτες είχαν χρηματοδοτηθεί από το πακέτο Γιούνκερ.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και πιο «ώριμη» στη χώρα μας επένδυση στον συγκεκριμένο τομέα, ύψους 500 εκατ. ευρώ, η οποία και θα είχε ολοκληρωθεί εάν υπήρχε θεσμικό-ρυθμιστικό πλαίσιο.

Το έργο θα περιλαμβάνει δυο ανεξάρτητους άνω ταμιευτήρες (Άγιο Γεώργιο και Πύργο) ενώ ως κάτω ταμιευτήρα θα χρησιμοποιεί την υπάρχουσα λίμνη Καστρακίου της ΔΕΗ. Θα έχει συνολική εγκατεστημένη ισχύ 680 MW (παραγωγή) και 730 MW (άντληση) και ετήσια παραγωγή ενέργειας 816 GWh, ενώ θα δημιουργήσει 900 θέσεις εργασίας κατά την περίοδο κατασκευής και άλλες 60 μόνιμες όταν περάσει σε λειτουργική φάση.

Ο Όμιλος της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, στο πλαίσιο του νέου επενδυτικού του πλάνου (άνω των 2 δις ευρώ) έχει υποβάλει αιτήσεις χορήγησης αδειών παραγωγής για έργα αντλησοταμίευσης συνολικής ισχύος άνω των 2.400 MW, σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας.

Εκτός από τον Υβριδικό Σταθμό Αμαρίου, η ΤΕΝΕΡΓ, όπως αποκάλυψε το newmoney στις 22 Μαρτίου, εξασφάλισε τρεις ακόμη άδειες για έργα αντλησιοταμίευσης συνολικής ισχύος 807,3 MW. Οι δύο από αυτές αφορούν στην περιοχή της Βέροιας, στην Κ. Μακεδονία, και ειδικότερα την αξιοποίηση του υφιστάμενου ταμιευτήρα «Αγία Βαρβάρα» στις θέσεις «Βροχονερα Ι» και «Βροχονερα ΙΙ», παραγόμενης ισχύος (από αντλησιοταμιευτικό- αποθηκευτικό σταθμό) 401 MW και 231,5 MW αντίστοιχα. Η τρίτη άδεια αφορά σταθμό ισχύος 174,8 ΜW στη θέση «Σκάλα- Άγιος Νικόλαος– Λάδωνας» στο Δήμο Τροπαίων Αρκαδίας, και το έργο θα προχωρήσει με joint venture μεταξύ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής (με ποσοστό 51%) και της ΔΕΗ Ανανεώσιμες (με ποσοστό 49%).

Το “momentum” με το Ταμείο Ανάκαμψης

Όλα αυτά έρχονται σε μια συγκυρία ιδιαίτερα κρίσιμη, καθώς στην τελική λίστα των έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας περιλαμβάνονται στις κορυφαίες προτεραιότητες, δεδομένου ότι θεωρούνται καθοριστικής σημασίας για την περαιτέρω ανάπτυξη και διείσδυση των ΑΠΕ. Έτσι, προβλέπονται κονδύλια ύψους 450 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας ισχύος μέχρι 1380 MW τόσο με αντλησιοταμίευση όσο και με μπαταρίες, με στόχο η διανομή ρεύματος να μην αντιμετωπίζει κινδύνους και παράλληλα να μπορεί να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η παραγωγή των ΑΠΕ χωρίς να χάνεται το πλεόνασμα παραγωγής τους που προκαλούν οι διαφορετικές ροές προσφοράς και ζήτησης.

Και σε αυτό το πολλά υποσχόμενο πεδίο, λοιπόν, που αφορά την «επόμενη μέρα» των ΑΠΕ, η ΤΕΝΕΡΓ είναι έτοιμη από καιρό…