Ενέργεια & Περιβάλλον

ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή: Σε φάση «τροχοδρόμησης» το project «Καφηρέας»

  • Σταύρος Γριμάνης


«Πράσινο φως» από το ΥΠΕΝ στην τροποποίηση της ΑΕΠΟ για το έργο ανάπτυξης συστάδας αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 180 MW στην Κάρυστο

Μία από τις μεγαλύτερες «πράσινες» επενδύσεις στη χώρα εισέρχεται σε φάση υλοποίησης μετά την απόφαση του ΥΠΕΝ για την έγκριση τροποποίησης της ΑΕΠΟ του έργου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακής που προβλέπει την ανάπτυξη αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 180 MW στην Κάρυστο.

Πρόκειται για το ένα βασικό σκέλος του project “Καφηρέας” το οποίο αποτελείται από 150MW έργων στη νότια Εύβοια που ανήκουν στην ΤΕΝΕΡΓ και για ακόμη 270MW αδειών που αποκτήθηκαν πέρυσι από την RF Energy (εταιρεία συμφερόντων της FG Europe του ομίλου Φειδάκη και της οικογένειας Ρέστη), εκ των οποίων θα ξεκινήσει σε πρώτη φάση η κατασκευή 180MW.

Ο προϋπολογισμός του συνολικού project “Καφηρέας” φτάνει τα 530 εκατ. ευρώ, γεγονός που το φέρνει στην κορυφή της λίστας των επενδύσεων ΑΠΕ στη χώρα μας.

Ειδικότερα, με τη χθεσινή απόφαση του ΥΠΕΝ εγκρίθηκε η τροποποίηση της ΑΕΠΟ του 2015 για την κατασκευή και λειτουργία του έργου της ‘’ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ομαλιές Μ.Α.Ε.’’, (πρώην R.F. Ενεργειακή Ομαλιές) για την ανάπτυξη 10 αιολικών πάρκων, συνολικής ισχύος 180 MW, στον Δήμο Καρύστου, και για τα συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης (χερσαίας και υποβρύχιας).

Η εγκριτική απόφαση έλαβε υπόψη της τις θετικές γνωμοδοτήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών και φορέων, ενώ με βάση την τροποποιημένη ΑΕΠΟ καθορίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις σε ορισμένα σημεία του έργου.

Όλες αυτές οι τροποποιήσεις και αλλαγές περιλαμβάνονταν στο τελευταίο τεχνικό υπόμνημα της «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ομαλιές» που υποβλήθηκε στις 26 Οκτωβρίου 2021.

Σημειώνεται ότι το έργο έχει υπαχθεί στις ρυθμίσεις του Ν. 4608/2019 περί στρατηγικών επενδύσεων, μετά από σχετική απόφαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων τον Δεκέμβριο του 2020, με το κίνητρο της ταχείας αδειοδότησης.

Υπενθυμίζεται ότι το συγκεκριμένο project είναι περιβαλλοντικά αδειοδοτημένο, σε περιοχή ‘’Αιολικής Προτεραιότητας’’, από το 2015, ενώ βρίσκεται σε φάση προμήθειας και παραλαβής υλικών, όπως λ.χ. των ανεμογεννητριών (Α/Γ), κατασκευής των έργων πολιτικού μηχανικού, και των Η/Μ υποδομών.

Σύμφωνα με τις τροποποιήσεις, που αφορούν στην αξιοποίηση συνεργειών με άλλα υφιστάμενα ή υλοποιημένα συνοδά έργα οδοποιίας και διασύνδεσης, μειώνεται το περιβαλλοντικό αποτύπωμά του, καθώς και των άλλων έργων με τα οποία μοιράζεται κοινές υποδομές, και κατά συνέπεια επιτυγχάνεται πραγματική μείωση των σωρευτικών επιπτώσεων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την υποβληθείσα Μελέτη της Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης και της Δέουσας Εκτίμησης Επιπτώσεων, τα οποία συντάχθηκαν επί τη βάσει στοιχείων που προέκυψαν από εργασίες πεδίου, έχουν ληφθεί υπόψη τα νέα δεδομένα, στη νέα βελτιστοποιημένη σχεδίαση των αιολικών πάρκων.

Έτσι, επέρχεται σημαντική μείωση του αρχικά αδειοδοτημένου έργου και επομένως ανάλογη μείωση και των επιπτώσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον της περιοχής, από τη λειτουργία του, σε σχέση με την αρχική ΑΕΠΟ.

Ειδικότερα επιτυγχάνεται μείωση της συνολικής επέμβασης του έργου κατά περίπου 139.955,97 τ.μ. και επιπρόσθετα, μειώνεται το συνολικό μήκος της νέας, υπό διάνοιξης, οδοποιίας από 39,4 χλμ σε 23 χλμ, καθώς και το συνολικό μήκος του δικτύου Μέσης Τάσης από 70 χλμ σε 56 χλμ.

Με βάση την τροποποιημένη ΑΕΠΟ το έργο αφορά στην κατασκευή και λειτουργία 10 αιολικών πάρκων που θα εγκατασταθούν στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Καρύστου ως εξής:

1. Α/Π Κορακόβραχος ισχύος 21 MW (7 A/Γ)
2. Α/Π Κορακόβραχος ΙΙ ισχύος 6 MW (2 A/Γ)
3. Α/Π Καλαμάκι ισχύος 6 MW (2 A/Γ)
4. Α/Π Καλαμάκι ΙΙ ισχύος 18 MW (6 A/Γ)
5. Α/Π Πράρο ισχύος 36MW (12 A/Γ)
6. Α/Π Μίλζα ισχύος 15 MW (5 A/Γ)
7. Α/Π Ομαλιές ισχύος 30 MW (10 A/Γ)
8. Α/Π Ομαλιές ΙΙ ισχύος 15 MW (5 A/Γ)
9. Α/Π Μολιζέζα Ι ισχύος 18 MW (6 A/Γ)
10. Α/Π Δεξαμενές ΙΙ ισχύος 15 MW (5 A/Γ)

Ο συνολικός αριθμός των Α/Γ, που περιλαμβάνονται στα αιολικά πάρκα είναι 60 και η συνολική παραγόμενη ισχύς είναι 180 MW. Ο τύπος της Α/Γ που θα χρησιμοποιηθεί στα αιολικά πάρκα είναι η Enercon E-82 E4, ισχύος 3 MW.

Η «ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ομαλιές»

Η θυγατρική ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή Ομαλιές (πρώην «R.F. Ομαλιές Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Ενεργειακή Εταιρεία») κατέχει άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από συγκρότημα αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 213MW στην Νότια Εύβοια, το οποίο θα συνδέεται με την Ηπειρωτική Ελλάδα μέσω αποκλειστικής υποβρύχιας διασύνδεσης.

Τον Σεπτέμβριο του 2019, εκδόθηκαν 7 από τις 11 άδειες εγκατάστασης και τον Φεβρουάριο του 2020 οι υπόλοιπες 4, ενώ στη συνέχεια τέθηκαν σε ισχύ οι συμβάσεις σύνδεσής τους.

Η εταιρεία κατέχει επίσης μια άδεια παραγωγής ισχύος 12 MW και έχει κάνει δύο αιτήσεις για λήψη αδειών συνολικής ισχύος 45MW.

Τον Μάιο του 2020 και μετά το πέρασμα της εταιρείας στην ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή υπήρξε ανασυγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου με βάση την οποία Πρόεδρος ανέλαβε ο Γιώργος Αγραφιώτης (στέλεχος του Ομίλου ΤΕΡΝΑ), Αντιπρόεδρος ο Εμμανουήλ Φαφαλιός, Διευθύνων Σύμβουλος ο Εμμανουήλ Περράκης και μέλη οι Δήμητρα Χατζηαρσενίου και Ευστράτιος Μπαρδάκας.