Επενδύσεις

Σχέδιο «Ελλάδα 2.0»: Τα 10 project που θα απορροφήσουν τους περισσότερους πόρους

  • Νίκος ΧρυσικόπουλοςΜια τεράστια ευκαιρία ανάπτυξης και ευημερίας αποτελεί το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0»

Το μέγεθος των πόρων που θα κινητοποιηθούν στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» είναι εντυπωσιακό: 57 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν προστεθούν στα 32 δισ.ευρώ ευρωπαϊκών κεφαλαίων, επιχορηγήσεων και δανείων, και ένα επιπρόσθετο σημαντικό κεφάλαιο 25 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα κινητοποιηθούν από τον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για έναν οδικό χάρτη 170 συγκεκριμένων έργων, επενδύσεων και μεταρρυθμίσεων με 4 πυλώνες: Ψηφιακή μετάβαση για το κράτος, τις επιχειρήσεις και τους πολίτες, αύξηση της απασχόλησης και της συνοχής της κοινωνίας με αιχμή την Υγεία και την Παιδεία, πράσινη οικονομία και εκτίναξη της παραγωγικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Μέσω της υλοποίησης του σχεδίου, η μόνιμη αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ σε βάθος 20ετίας ανέρχεται στις 6,5 μονάδες στο ΑΕΠ κάθε έτος, σε σχέση με το σενάριο βάσης. Επιπρόσθετα,   οι ιδιωτικές επενδύσεις αναμένεται να αυξηθούν κατά περίπου 20% έως το 2026 και η απασχόληση κατά 4% (περίπου 180.000-200.000 νέες θέσεις εργασίας).

Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την παρουσίαση του Σχεδίου, στον πυρήνα του «Ελλάδα 2.0» υπάρχουν δύο βασικές προϋποθέσεις: όποιος ιδιώτης αξιοποιεί πόρους του Ταμείου πρέπει ταυτόχρονα να επενδύει και δικά του χρήματα αναλαμβάνοντας και το δικό του ρίσκο. Παράλληλα, όλα τα σχέδια τα οποία τελικά θα εγκριθούν, πρέπει να είναι ώριμα προς εκτέλεση.

Όπως προκύπτει από την εξέταση των έργων και των επενδύσεων (σ.σ. χωρίς να περιλαμβάνονται όσες παρεμβάσεις αναφέρονται ως μεταρρυθμίσεις) που περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, ένα πολύ μεγάλο μέρος αφορά στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», προϋπολογισμού 1,081 δισ. ευρώ, για τις κατοικίες. Το ποσό ανεβαίνει σημαντικά εάν σε αυτό προστεθεί το αντίστοιχο πρόγραμμα για τις επιχειρήσεις (με προϋπολογισμό 450 εκατ ευρώ) και για το Δημόσιο (200 εκατ.ευρώ). Με κριτήριο το μέγεθος του προϋπολογισμού, ξεχωρίζουν επίσης το project για την ψηφιοποίηση των αρχείων του κράτους (565 εκατ.ευρώ) αλλά και σειρά στρατηγικών αναπλάσεων.

Υπάρχει, όμως και σειρά άλλων έργων, στις υποδομές, την πράσινη ενέργεια, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η αναβάθμιση των υπηρεσιών και υποδομών Υγεία κ.ά. Το newmoney ξεχώρισε τα 10 μεγαλύτερα projects:

1. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ (1,81 δισ.ευρώ)

Ενίσχυση δράσεων ενεργειακής εξοικονόμησης των νοικοκυριών, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας κατ’ ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνει αντικατάσταση κουφωμάτων, αναβάθμιση συστημάτων ψύξης και θέρμανσης, ηλιακούς θερμοσίφωνες, αντλίες θερμότητας, «έξυπνα» συστήματα ενεργειακής εξοικονόμησης και διαχείρισης οικιακών συσκευών, φωτοβολταϊκά στις στέγες κ.λπ. Το έργο θα μειώσει το κόστος της θέρμανσης και ψύξης, καθώς και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στις κατοικίες και θα έχει σημαντικές ωφέλειες από πλευράς οικονομικής δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους παρόχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΕΠΙΧΕΙΡΩΝΤΑΣ (450 εκατ.ευρώ)

Ενίσχυση των ενεργειών βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας της λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με στόχο εξοικονόμηση κατ’ ελάχιστον 30%. Περιλαμβάνονται ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, ενεργειακή αναβάθμιση παραγωγικών διαδικασιών, συστήματα ανάκτησης θερμότητας στο πλαίσιο παραγωγικών διαδικασιών, εγκατάσταση «έξυπνων» ενεργειακών συστημάτων, ηλεκτρικά οχήματα διανομής κ.λπ. Το έργο θα βοηθήσει στην ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και θα δημιουργήσει τόνωση δραστηριότητας και θέσεων εργασίας για τους πάροχους των εργασιών και τις σχετικές βιομηχανίες.

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ (200 εκατ.ευρώ)

Αφορά στην ανακαίνιση και ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών και κτιρίων του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης και ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, με την σύμπραξη του ιδιωτικού τομέα. Το «Εξοικονομώ στο δημόσιο» πέρα από τις επενδύσεις, τη μόχλευση οικονομικής δραστηριότητας και την επακόλουθη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, θα οδηγήσει σε σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας που επιβαρύνει σήμερα τον κρατικό προϋπολογισμό.

2. ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ (565 εκατ.ευρώ)

Πρόκειται για τη ψφιοποίηση καίριων αρχείων σε διαφόρους τομείς (δικαιοσύνη, πολεοδομίες, κτηματολόγιο, μετανάστευση, ΕΦΚΑ κα) και ενσωμάτωση τους σε αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα. Η εμβληματική και μεγάλη αυτή επένδυση θα οδηγήσει σε δραστική βελτίωση της ταχύτητας εξυπηρέτησης του πολίτη από τις κρατικές υπηρεσίες ενώ ταυτόχρονα θα απελευθερώσει δημόσιους πόρους λόγω της μείωσης του κόστους πρόσβασης του δημοσίου στα αρχεία του. Καλύτερο, ταχύτερο και πιο παραγωγικό κράτος είναι ο στόχος της επένδυσης αυτής.

3. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ (475 εκατ.ευρώ)

Περιλαμβάνονται στρατηγικές αστικές αναπλάσεις που πυροδοτούν την αστική ανάπτυξη και βελτιώνουν σημαντικά την ποιότητα ζωής και το αστικό περιβάλλον (π.χ. στον Ελαιώνα, στη Δυτική Αθήνα, στο νότιο παραλιακό μέτωπο της Αττικής, στη Θεσσαλονίκη, την Πάτρα και άλλες πόλεις, μικρές και μεγάλες). Οι αναπλάσεις αυτές θα βελτιώσουν την ζωή των κατοίκων και θα αποτελέσουν πόλους έλξης επισκεπτών, επενδύσεων και νέων θέσεων εργασίας.

4. ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ε-65 ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ (452 εκατ.ευρώ)

Αυτοκινητόδρομος Τρίκαλα-Γρεβενά -Εγνατία Οδός (κεντρικός δρόμος, δρόμοι εξυπηρέτησης/δρόμοι σύνδεσης και συμπληρωματικές εργασίες), συνολικού μήκους 70,47 χλμ. Ολοκληρώνεται έτσι, με την κατασκευή του βόρειου τμήματός του, ο Ε65, ένας από τους βασικούς αυτοκινητοδρόμους της χώρας που συνδέει την Κεντρική Ελλάδα με τη Θεσσαλία και τη Δυτική Μακεδονία και φέρνει ταυτόχρονα πιο κοντά ολόκληρη τη νότια Ελλάδα με τα βόρεια σύνορά της χώρας και την Ευρώπη.

5. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ (450 εκατ.ευρώ)

ΠΕριλαμβάνει την αποκατάσταση του οδικού δικτύου και επισκευή επικίνδυνων οδοστρωμάτων σε διάφορες περιοχές της χώρας προκειμένου να βελτιωθεί το επίπεδο λειτουργίας και ασφάλειας των οδικών μεταφορών. Το πρόγραμμα μειώνει τους κινδύνους οδικών ατυχημάτων και τις συνέπειές τους (απώλειες ζωής, τραυματισμοί, αναπηρίες) και έχει θετικές αναπτυξιακές επιπτώσεις, ιδίως στις περιοχές με υψηλή φόρτιση του οδικού δικτύου -λόγω τουρισμού-στη διάρκεια των θερινών μηνών.

6. ΒΟΡΕΙΟΣ ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΡΗΤΗΣ (427 εκατ.ευρώ)

Επένδυση στην κατασκευή του ΒΟΑΚ που θα συνδέσει τις 4 μεγάλες πόλεις της Κρήτης αναβαθμίζοντας την μεγαλύτερη τουριστική περιοχή της χώρας και εκσυγχρονίζοντας το νησί. Η επένδυση θα βελτιώσει καταλυτικά την οδική ασφάλεια και θα κινητοποιήσει πολλές επιπλέον περιφερειακές επενδύσεις.

7. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΘΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΑΠΕ (450 εκατ.ευρώ)

Επένδυση για την ενίσχυση της αποθήκευσης ενέργειας ισχύος ύψους μέχρι 1380 MW (αντλησιοταμίευση–μπαταρίες) έτσι ώστε η διανομή ρεύματος να μην αντιμετωπίζει κινδύνους και παράλληλα να μπορεί να αξιοποιείται αποτελεσματικότερα η παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών χωρίς να χάνεται το πλεόνασμα παραγωγής τους που προκαλούν οι διαφορετικές ροές προσφοράς και ζήτησης.

8. ΨΗΦΙΑΚΟΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (375 εκατ.ευρώ)

Ενισχύεται με επιδοτήσεις ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων ώστε να βελτιώσουν την λειτουργία τους και την ανταγωνιστικότητα τους ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες ηλεκτρονικών πληρωμών, εργασίας από απόσταση, ψηφιακού γραφείου (διαχείριση εγγράφων, έργων κ.λπ.), digital marketplace, κυβερνοασφάλειας κ.λπ. με κριτήρια διασποράς της ενίσχυσης και έμφαση στην κάλυψη και των μικρότερων επιχειρήσεων.

9. ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (327 εκατ.ευρώ)

Αφορά στην ολοκληρωμένη παρέμβαση εκσυγχρονισμού των υλικοτεχνικών υποδομών των νοσοκομείων σε ολόκληρη την Ελλάδα με ανακαίνιση κτιρίων και προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού. Παρέχονται έτσι στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Εθνικού Συστήματος Υγείας τα κρίσιμα εργαλεία για την βελτίωση της ποιότητας και θεραπευτικής αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών. Το συνολικό ποσό ανεβαίνει σημαντικά καθώς δρομολογούνται και επενδυσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό στην Υγεία (Ηλεκτρονικός Φάκελος Υγείας του Πολίτη κ.α.)

10. ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ (290 εκατ.ευρώ)

Ενίσχυση των δικτύων ύδρευσης περιοχών της Δυτικής Ελλάδας (Πρέβεζα, Άρτα) και νησιών (Λέσβος, Λευκάδα, Κέρκυρα). Ενισχύεται έτσι η ανθεκτικότητα των περιοχών στην κλιματική αλλαγή, αλλά και η βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.

Διαβάστε ακόμη: 

Λιανεμπόριο: Ανοίγουν mall σε «κόκκινες» περιοχές – Τι ισχύει για Θεσσαλονίκη, Αχαΐα και Κοζάνη

Κορωνοϊός: Δωρεάν rapid test για τους εργαζόμενους στις επιχειρήσεις του Πειραιά

Υπό ασφυκτική πίεση το πλάνο αναδιάρθρωσης υποδομών του Μπάιντεν στο Κογκρέσο

Απόρρητο Απόρρητο