Επενδύσεις

Σύμφωνα με τις αποφάσεις εντάσσονται επιπλέον 24 επενδυτικά σχέδια στην περιφέρεια Ιονίων Νήσων, 43 στην περιφέρεια Κρήτης και 68 στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου